• Imprimeix

Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès

Seu de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès

Seu de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès

L'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès, inaugurat l'11 de setembre de 1983, forma part de la Xarxa d'Arxius Comarcals, i està adscrit al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i està gestionat conjuntament per l'Ajuntament de Vilafranca i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès. L'edifici de l'arxiu, d'uns 1800 metres quadrats, ha estat edificat en un solar municipal pels arquitectes Rob Dubois, Shuichi Kobari, Jordi Hidalgo i Daniela Hartmann i custodia en l’actualitat 3900 metres lineals de documentació.
L'edifici esta construït a partir de l'articulació de tres components bàsics i independents entre sí. El primer, el dipòsit documental, el segon, la sala de treball i, el tercer, la sala de consulta. La sala de consulta apareix com un element voladís, sustentat per les lletres ARX. Els tres elements, estan relligats per una coberta que fa d'aïllant tèrmic del dipòsit documental.
L'Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès, és la principal institució arxivística de la comarca de l’Alt Penedès, encarregada d'aplegar, conservar i difondre el patrimoni documental de la comarca. Vilafranca, pel caràcter d’antiga capital de Vegueria i Corregiment, també conserva documentació que afecta les comarques que conformen el Penedès històric.

Per la seva condició d'arxiu històric, l'Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès, recupera tota aquella documentació que és en mans de particulars o d'administracions públiques que té una rellevància especial per al coneixement de la nostra història col·lectiva. També funciona com Arxiu Administratiu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès,  gestionant la documentació generada per l'acció política i administrativa dels departaments, serveis, organismes i empreses d’aquestes administracions.

En aquest sentit, l'arxiu és una institució al servei de l'Administració, dels investigadors i dels ciutadans. Els fons documentals, públics i privats, abasten continguts molt diversos i poden incloure qualsevol tipus de documents (textuals, gràfics o audiovisuals) i presentar-se sobre qualsevol mena de suport, des del pergamí o paper fins a l'electrònic. Els fons més rellevants són els municipals de Vilafranca (1845-2002), els notarials (1343-1986), els de l’administració reial i senyorial (1354-1835) i els judicials (1835-1998), a més dels fons fotogràfics de diverses institucions i particulars i dels fons audiovisuals de la imatge i el so.