• Imprimeix

Els documents escollits

Al fons de la Baronia de Montbui trobem aquest interessant document titulat: Compte del que ha pagat lo clavari per lo socorro de Gerona. Es tracta, doncs, de l’aportació la baronia per pagar soldats que anaven a ajudar la ciutat de Girona, la qual estava assetjada per l’exèrcit francès. Era un episodi de la Guerra dels Segadors. Aquesta senyoria estava formada pels pobles Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt, l’Amella, Bigues i Riells, entre altres. Cal anotar que en aquella època en català Girona s’escrivia Gerona, tal com podem veure.

Dades tècniques:
Títol: Compte del que ha pagat lo clavari per lo socorro de Gerona
Data: 1653
Suport material:paper
Mides: 21,5 x 15,5 cm

Compte del que s'ha pagat per l'auxili a Girona

Pagament per l'auxili de girona (1653)

Pergamí datat el 20 de gener de 1600 pertanyent al fons patrimonial del mas Carbonell, de Santa Maria de Palautordera. Es tracta de la venda d'una peça de terra situada a l'esmentada localitat, feta per Joan Estaper a favor de Segimon Susqueda, tots dos de Sant Celoni. Es tracta d'un dels 44 pergamins dels fons d'aquesta masia que tenia propietats al Vallès però també al Maresme. També conté dos documents en paper. La cronologia del fons va de 1344 a 1637.

Dades tècniques
Títol:
Pergamí del mas Carbonell de Santa Maria de Palautordera
Data: 20 de gener de 1600
Suport material: Pergamí
Mides: 51 x 40 cm

Pergamí del mas Carbonell de Palautordera, 1600

Pergamí del mas Carbonell de Palautordera, 1600

Informació relacionada

Document del fons municipal de Castellterçol. Es tracta d'un ban del general Martínez Campos, capità general de Catalunya, oferint l'indult als carlins que es presentin amb armes o cavalls. Va ser enviat a la majoria dels ajuntaments catalans a les acaballes de la tercera guerra carlina. Està datat a Barcelona el 13 de maig de 1875.

Dades tècniques
Títol: Ban oferint l'indult als voluntaris carlins
Data: 13 de maig de 1875
Suport material: Paper imprès
Mides: 32 x 22 cm

Ban de la guerra carlina, 1875, Ajuntament de Castellterçol

Ban de la guerra carlina, 1875, Ajuntament de Castellterçol

Informació relacionada

Fons personal Josep Molas Rupelo (1897-1991). Important personatge del franquisme al Baix Vallès, ja que fou alcalde de Sant Fost de 1942 a 1952, i cap local del Movimiento (Falange) a Mollet durant la mateixa època. També va ser gerent i directiu de l'empresa tèxtil Sedes Fàbregues de Mollet. Aquest fons conté 10 metres lineals de documents, impresos, retalls de premsa i revistes del període 1916-1987.

Dades tècniques
Títol:
Documents del fons personal Josep Molas
Data: 1916-1987
Suport material: Paper
Mides: 10 metres lineals (87 caixes)

Documents del fons personal Josep Molas

Documents del fons personal Josep Molas

Informació relacionada

El fons de l'Hemeroteca Municipal Josep Móra va ser dipositat a l'ACVO segons el conveni de gestió signat el 2005. Es tracta d'un voluminós fons que arrenca de la col·lecció inicial del Sr. Josep Móra. Conté la pràctica totalitat de premsa local i comarcal editada a Granollers i a la resta del Vallès Oriental des del 1882. També compta amb un important col·lecció de monografies locals que cada dia es va ampliant amb les novetats que van publicant-se. És un dels fons més consultats actualment pels usuaris de l'ACVO.

Dades tècniques
Títol: Fons de l'Hemeroteca Municipal Josep Móra
Data: 1884-...
Suport material: Paper
Mides: 220 metres lineals

Fons de l'Hemeroteca Municipal Josep Móra

Fons de l'Hemeroteca Municipal Josep Móra

Informació relacionada

A la col·lecció de documents de l’ACVO hi ha un curiós cadastre de Parets del Vallès de 1784. El cadastre de cada poble era una relació dels propietaris i dels impostos que pagaven a l’administració reial. Aquest impost, creat per l’administració borbònica, és un precedent històric de l’actual IBI (impost sobre els béns immobles) i que grava la propietat de cases, pisos i finques. El document en qüestió, del qual mostrem la primera pàgina, permet saber quins eren els propietaris de Parets en aquell moment i què pagaven pels seus immobles.

Dades tècniques:
Data:
1784
Suport: paper
Mides: 29,5 x 20,5 cm

document_escollit_6_baixa