• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACVO

Adreça:
C/ de l'Olivar 10
08402   Granollers   (Vallès Oriental)
Tel. 938611908
Fax. 938701816

Adreça electrònica:
acvallesoriental.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acvo

Horari hivern
Matins, dilluns a divendres: 9 a 14 h Tardes, dilluns a dijous, de 15,30 a 18 h divendres, de 15,30 a 17 h

Horari estiu
1 de juny al 30 de setembre, dilluns a divendres, 8-15 h. Per Nadal: horari intensiu (consultar prèviament)

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles XII-XXI

 

Difusió
- Organització de conferències, cursos i exposicions.
- Visites guiades per grups d'estudiants i col·lectius.
- Edició del Butlletí informatiu de l'Arxiu Comarcal.
- Ressenya periòdica de les activitats de l'arxiu a la publicació trimestral "Arxius. Butlletí de la Subdirecció general d'Arxius" del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- Consulta de documents: sala amb 14 punts de lectura.
- Hemeroteca municipal Josep Móra: publicacions editades a Granollers.
- Hemeroteca comarcal: publicacions editades al Vallès Oriental.
- Biblioteca auxiliar: obres generals i monografies locals de la comarca.
- Reproducció (fotocòpies, fotografies) de documents i d'imatges.
- Assessorament als investigadors i als particulars sobre fons documentals.
- Assessorament arxivístic als ajuntaments inferiors a 10.000 habitants.
- Sala d'actes amb capacitat per a 30 persones.
- Sala d'exposicions.

Bibliografia
PÉREZ GÓMEZ, Xavier. "L'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, un equipament llargament esperat", a Lauro núm. 29. 2005. Pàg. 74-77. PÉREZ GÓMEZ, Xavier. "La documentació de les cambres agràries a l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental", a Ponències. 2005. Pàg. 133-136. PÉREZ GÓMEZ, Xavier. "L'Hemeroteca municipal Josep Móra", a Granollers Informa, núm. 46. Octubre 2007. Pàg. 10.

Data d'actualització:  08.09.2016