• Imprimeix

Recursos per als investigadors

Arxius en Línia: Cercador de fons i documents de l'Arxiu Nacional de Catalunya i de la Xarxa d'Arxius Comarcals
 

Aplicació del Departament de Cultura que presenta imatges de documents conservats en els propis centres d'arxiu i documents procedents dels seus arxius de complement. Aquesta base de dades permet fer recerques sobre el contingut dels fons documentals que es custodien a l'Arxiu Nacional de Catalunya, a la Xarxa d'Arxius Comarcals, als Arxius Històrics de Girona, Lleida i Tarragona i al Dipòsit d'Arxius de Cervera.

http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/


XAC_Premsa: Premsa històrica digitalitzada

 

 

 

Cercador del Departament de Cultura que permet l'accés a la premsa històrica d'àmbit local i comarcal custodiada en els arxius catalans.

http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/#top


Memòria Digital de Catalunya (MDC)

 


La Memòria Digital de Catalunya (MDC) és un repositori cooperatiu que conté, en accés obert, col·leccions digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni. A l'MDC s'hi troben les còpies digitals de fotografies, dibuixos, mapes, cartells, fullets, incunables i un llarg etcètera amb un total de més de 3 milions de documents relacionats amb Catalunya i procedents de 32 institucions diferents (universitats, biblioteques especialitzades, arxius, etc.).

http://mdc1.cbuc.cat/

IFMUC: Inventari dels Fons Musicals de Catalunya

http://ifmuc.uab.cat/

IFMuC, és la base de dades dels catàlegs dels fons musicals de Catalunya que elabora la càtedra de Patrimoni Musical del Departament d'Art i Musicologia de la UAB. El projecte neix amb l'objectiu de facilitar el lliure accés al contingut dels registres de les col·leccions dels fons catalogats i al seu repertori musical.

Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA)

 


És un portal d'accés obert que inclou publicacions periòdiques tancades que han estat representatives dins la cultura i la societat catalana. És un dipòsit cooperatiu de preservació digital impulsat per la Biblioteca de Catalunya amb el suport del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC))

http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search


Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

El CCUC és un catàleg amb més de 5 milions de títols que dóna accés a més de 10 milions de documents físics. Incorpora els fons de les biblioteques membres del CSUC i d'altres biblioteques associades.

http://ccuc.cbuc.cat/

 

Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG)

 


 

El Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya (BEG) permet la consulta dels fons de biblioteques i centres de documentació que donen suport a l'activitat de les entitats de l'administració pública de Catalunya.

http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/?lang=cat

 

Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACÓ)

 

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) és un repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.

http://www.raco.cat/index.php/raco

 

Trencadís


Trencadís és el dipòsit digital de la Xarxa de Biblioteques Municipals que té com objectius promoure i difondre la cultura local i preservar i facilitar l'accés a aquelles col·leccions úniques i valuoses de les biblioteques de la Xarxa. 

http://trencadis.diba.cat/

Arxius Municipals Digitals


Arxius Municipals Digitals posa a l'abast de tothom més de 102.000 pàgines de documents d'arxiu procedents inicialment de 15 ajuntaments i que comprenen un període que va des de l'any 1654 fins l'any 1961.

La Xarxa d'Arxius Municipals, coordinada per l'Oficina de Patrimoni Cultural, es proposa facilitar l'accés i difusió de les actes del Ple dels Ajuntaments de la província de Barcelona, gràcies a la col·laboració subscrita entre els Ajuntaments i la Diputació de Barcelona.

Les actes del Ple de l'Ajuntament són una font d'informació essencial en relació a la vida política, econòmica i social dels municipis. Quant a la seva estructura, recullen la data i hora en què comença la sessió, la relació de matèries debatudes, la relació d'assistents, la indicació de les persones que hi han intervingut, les incidències esdevingudes, els vots emesos i els acords adoptats.

http://www.diba.cat/amd/

________________________________________________________________________________________________________

Bibliografia comarcal i guies de l'HMJM

La bibliografia i guies de l'Hemeroteca Municipal Josep Móra inclou els recursos bibliogràfics i de consulta elaborats mitjançant l'estudi del fons bibliogràfic i hemerogràfic de Granollers i comarca. Actualment es poden consultar a l'ACVO.

 http://www.granollers.cat/arxiu/hemeroteca-municipal-josep-mora

Portal de Archivos Españoles (PARES)El Portal de Archivos Españoles (PARES) és un projecte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que vol fomentar el Patrimoni Històric Documental Espanyol conservat en la seva xarxa de centres. PARES permet un accés lliure i gratuït per a qualsevol ciutadà interessat en accedir als documents amb imatges digitalitzades dels arxius espanyols.

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=0


Hispana Hispana és el portal d'accés a la cultura digital i el agregador nacional de continguts a "Europeana". Reuneix les col·leccions digitals d'arxius, biblioteques i museus espanyols, inclou també fons d'alguns arxius públics.

http://hispana.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd 

Catálogo colectivo de bibliotecas judiciales

Sistema d'informació de la xarxa de biblioteques judicials.

http://www.poderjudicial.es/abnetportal/abnetopac.exe/O7438/ID40dc08b1?ACC=101

 Portal d'Arxius Europeu

El Portal d'Arxius Europeu dóna accés a la informació dels materials d'arxiu de diferents països europeus així com la informació de les institucions d'arxius de tot el continent.

https://www.archivesportaleurope.net/Europeana
 

El portal Europeana és un punt d'accés únic a millions de recursos digitals d'arxius, museus, biblioteques i col·leccions audiovisuals d'Europa.

http://www.europeana.eu/portal/


Family Search


FamilySearch, que históricament es coneix com la Societat Genealògica d'Utah es va fundar el 1894 i es dedica a conservar els registres de tota la família humana. El seu propòsit és ajudar a les persones a conectar amb els seus avantpassats per mitja de l'accés als registres histórics.

https://familysearch.org/search/