• Imprimeix

Servei didàctic

Les sessions didàctiques estan adreçades a alumnes d'ESO i de batxillerat de les escoles de Terrassa i poblacions de la comarca i a d'altres grups i associacions ciutadanes que tinguin interès per conèixer de manera amena i propera el patrimoni documental i el seu context històric. Cada activitat pot anar acompanyada de dossiers de treball per a exercicis posteriors.

Aquestes activitats s'organitzen en col·laboració amb el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa. S'ofereixen diversos programes:

Egara o Ègara? TerrassaTerraça Palau de Terrassa? El tema de la denominació de la nostra ciutat en el passat ha estat sempre motiu de molta controvèrsia i debat. I no diguem mirar de trobar alguna explicació a què volen dir cada un dels termes utilitzats.

Efectivament Terrassa prové d'un derivat de la terra? Ègara és un topònim iber? De tot això i molt més parlarem en aquesta sessió, tot mirant de posar al dia les investigacions realitzades els darrers anys. Potser hem trobat ja les respostes definitives ... o no.

Activitat didàctica adreçada a alumnes de batxillerat i universitari. Organitzat per l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental - Arxiu Històric de Terrassa.

Ègara - Terrassa

Informació relacionada

El taller, adreçat a alumnes de secundària, es centra en la cacera de bruixes que va haver-hi a Terrassa a inicis del s. XVII. Durant la sessió, els alumnes han observat i treballat diferents documents originals  conservats a l'arxiu, com els actes dels judicis contra dones acusades de bruixeria, les declaracions dels testimonis o les despeses dels judicis recollides al llibre de pòlisses de la Vila. L'objectiu del taller es apropar als documents com a font fiable d'informació i contrastar-la amb la visió popular que es té de la bruixeria.

Organitzat pel Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (CEHT) i l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental - Arxiu Històric de Terrassa.

Procés de batllia

Detall de la portada del procés de batllia del 12 de febrer de 1618

Terrassa i Catalunya en general ha esdevingut un lloc de destí per a molta gent, sobretot quan el desenvolupament de la indústria va comportar una demanda de mà d’obra molt gran, fet que es va donar, principalment, al llarg del segle XX. No hi ha un fons o una documentació específica que tracti el tema de la immigració. Tampoc no hi ha una història de la immigració. El que trobem són les seves conseqüències, com la manca d’habitatges amb les consegüents condicions d’insalubritat, la creació de nous barris d’autoconstrucció o una desestructuració urbanística sense planejament; també, unes noves relacions socials a la fàbrica, al barri i als espais de sociabilitat; l’ús d’uns serveis que no estaven preparats per suportar un augment tan gran d’usuaris; etc. D’altra banda, podem observar els intents que des del govern municipal de la ciutat s’han realitzat amb més o menys encert per pal·liar algunes d’aquestes qüestions, per atendre les noves demandes i per intentar cohesionar la ciutat, tant en l’aspecte urbanístic com en el social.

Us proposem una presentació de 22 documents del fons empresarial de la Saphil, de la Fonda España, de l'Ajuntament de Terrassa i de la Batllia de Terrassa. Un recorregut del s. XVI fins a finals del s. XX, a través del qual els assistents podran copçar la profunditat i la riquesa dels fons documentals i el molt que poden oferir en l'estudi dels moviments de població.

Activitat organitzada per l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental - Arxiu Històric de Terrassa. 

Registre d'estrangers 1917-1932

ACVOC-AHT: 1/1 Ajuntament de Terrassa, Seguretat, Registre de Forasters, Registre de forasters de 1917 a 1932, c. 4448.

Informació relacionada

El taller on s'explica, es contextualitza i s'analitza un document de forma conjunta amb els alumnes, i amb un dossier adaptat, creat especialment per ajudar a la comprensió dels document a treballar. Els objectius principals d'aquesta activitat és que els alumnes treballin amb una font primària, i així assoleixin establir la relació entre el document que treballen i el seu context històric.
Aquest taller és ofert per l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa(CEHT).

Documents que fan història

La part pràctica del taller és una pràctica amb un document medieval: una donació inter vivos, del segle XIV, on s'establien els pactes i condicions entre un avi, Guillem de Bogunyà, i el seu net, en Salvador de Bugunyà.

Taller adreçat a alumnes d'educació infantil i cicle inicial de primària amb la finalitat de donar a conèixer la missió de preservació que fan els arxius, reconèixer la importància dels documents antics com a font d'informació i descobrir els diferents suports on la documentació es pot trobar.

Fem un recorregut per les instal·lacions de l'Arxiu acompanyats d'una titella, l'Arxi, que ens demana ajuda per buscar tot d'animalons i bestioles a qui agraden tant les lletres i el paper, que no les volen abandonar en cap moment i que se'ls estimen tant, que a vegades, fins i tot se'ls volen cruspir.

Aquest taller és ofert per l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i Arqueolític.

Qui s'ha menjat els papers de l'arxiu?

Autor: Maria Josep Ariño

Proposta gratuïta per a persones amb discapacitat visual que gira al voltant dels galiots (homes condemnats a remar a galeres) i les galeres (principals vaixells de guerra fins al segle XVII).

L'activitat es divideix en dues sessions:

  • Recorregut adaptat a l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental - Arxiu Històric de Terrassa per conèixer de primera mà la institució i la documentació que conserva des del 958 fins als nostres dies. També se'ns mostrarà la documentació dels set processos judicials del fons de la Batllia de Terrassa amb les condemnes a galeres i sabrem qui eren els condemnats i per què els condemnaven.
  • Al Museu Marítim de Barcelona es podrà esbrinar què eren les galeres, les característiques d'aquestes embarcacions que es construïren a les Drassanes Reials, així com les dures condicions de vida dels galiots.

Lees persones participants de la visita podran consultar làmines amb relleu dels dibuixos que apareixen en les sentències de condemna i altres recursos sensocials al voltant de les galeres.

Làmina galera procés del 14 de maig de 1632

Portada del procés de Batllia del 14 de maig de 1632

El Taller s'ha centrat en l'època franquista a la ciutat, els seus protagonistes, les etapes i les principals característiques.
S'ha mostrat un total de 10 documents relacionats amb el període i els alumnes l'han hagut de treballar: primer llegint-la i interpretant-la i després relacionant-ho amb l'explicació inicial sobre el franquisme a Terrassa. D'aquesta manera s'han pogut plantejar les problemàtiques amb que es troben els historiadors quan es analitzen la documentació. 

Aquest taller és ofert per l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa(CEHT).

La Terrassa del Franquisme

Voleu retrobar els vostres avantpassats? Voleu saber què feien i a què es dedicaven? Veniu i us ensenyarem a fer-ho. Activitat per a nens i nenes de 7 a 12 anys. Els pares hauran de participar-hi.

Aquest taller és ofert per l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i Arqueolític.

Fem recerca a l'arxiu

Activitat adreçada a persones cegues o amb dificultats visuals. Escoles amb nens amb dificultats visuals, amb la finalitat d'obrir l’Arxiu a tots els públics. Facilitar el dret a l’accés de la informació de totes les persones de la nostra societat.

La visita té tres blocs:  Benvinguda. Visita a les instal·lacions. Mostra d’una selecció de documents de l’Arxiu (amb el suport de les corresponents adaptacions), en el cas les persones cegues totals s’ha elaborat una ampliació tàctil de diferents fragments de paleografia.

Arxiu accessible: Vine a tocar l’Arxiu

Autor: Maria Josep Ariño

Donar a conèixer què és l’Arxiu Històric de Terrassa i l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental. Fer difusió de les diferents tasques que té assignades: conservació, restauració, custòdia, investigació i difusió dels diferents tipus de documentació que conserva la ciutat. Parlar de l’evolució dels arxius: del pergamí al document electrònic. La visita es divideix en tres bolcs: benvinguda, recorregut per les instal·lacions de l’arxiu, i mostra de documents adequats al grup.

Arxiva’t... vine a l’Arxiu

L’objectiu de l’activitat es apropar la història des de un altre punt de vista. Les dones han format part de la història d’una manera molt activa, són més del 50% de la població. La història l’han escrit els homes i el paper de la dona dins de la construcció històrica moltes vegades es invisible. Volem demostrar que  les dones hi són a la nostra història, moltes vegades d’una manera anònima i que s’acaben manifestant també en els documents escrits. El taller es centra en una mostra d’una selecció de documents de l’Arxiu  en que la dona és la persona que produeix del document. Documents de diferents èpoques on trobem dones: Fruiló l’any 996, Blanca de Centelles l’any 1343, Joana Parera l’any 1602, Maria l’any 1850, Anna Murià l’any 1951. L’activitat està concebuda com una activitat d’història, on es parlarà, a través del documents, de les diferents èpoques, del tipus de documents, de paleografia.

On són les dones a la història de Terrassa?

Autor: Maria Josep Ariño

Taller adreçat a alumnes de batxillerat i a Escoles d’adults, amb els objectius de reconèixer la importància dels documents antics, custodiats per l’Arxiu de la ciutat, com a font d’informació. Aprendre a contrastar hipòtesis.

Durant l'activitat s’estudien conceptes generals d’història, l’objectiu d’aquesta activitat és complementar aquests conceptes generals amb els fets reals i propers ocorreguts a Terrassa. L'activitat en centre en una mostra i comentari dels documents originals que expliquen els fets que van passar a Terrassa durantla Guerrade Successió.

Guerra de Successió a Terrassa (1704-1721)

Informació relacionada

  • Guerra de Successió a Terrassa (1704-1721)

    Terraça.doc núm. 2. Els efectes de la guerra de Successió a Terrassa (1704-1721). Testimonis de la guerra entre capses i lligalls. Presentem una selecció de 33 documents inèdits que permeten conèixer de primera mà la duresa i la cruesa del llarg període de guerra que la vila de Terrassa va haver de suportar durant gairebé 20 anys. No tot es circumscriu en la caiguda de Terrassa la nit del 3-4 de setembre de 1713. Aquest nou opuscle vol omplir el buit historiogràfic existent aportant fonts directes que permetin aprofundir en aquell període, amb independència de qualsevol reivindicació d'ordre sobiranista.

Taller adreçat a alumnes de cicle inicial i mitjà d'educació primària amb la finalitat de reconèixer la importància dels documents antics com a font d'informació, identificar els diferents períodes de la història i afavorir la lectura i l'escriptura.

El taller es basa en una visita al es instal·lacions de l'arxiu per conèixer quines són les seves funcions. Després el grup haurà de fer la feina dels arxivers i investigar els documents de la família Tafaner per reconstruir el seu arbre genealògic. A través d'aquesta família recorrerem la història de la vila de Terrassa, des de l'edat mitjana fins a la industrialització.

Aquest taller és ofert per l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i Arqueolític.

La meva ciutat: la família Tafaner