• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACVOC

Adreça:
C/ Baldrich 268
08223   Terrassa   (Vallès Occidental)
Tel. 93 7397068
Fax.

Adreça electrònica:
acvallesoccidental.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acvoc

Horari hivern
Matí: dilluns a divendres, 9-14 h. Tarda: dimarts a dijous, 15,30-19 h.

Horari estiu
1 de maig a 30 setembre, dilluns a divendres, 8-15 h.

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles IX-XXI
  • Metres lineals:
    4894

 

Difusió
- Col.laboració amb centres d'ensenyament i entitats culturals per a l'organització de programes de formació.
- Activitats de difusió per als professionals de la història, els estudiants i el públic en general.
- Visites guiades, mostra de documents i presentacions
- Coedició amb el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa de la revista "Terme".
- Digitalització de documents històrics i consulta en línia: http://extranet.cultura.gencat/ArxiusEnLinia/
- Activitat a les xarxes socials: twitter (@ArxiudeTerrassa) i blog (http://blogs.terrassa.cat/arxiu/) https://www.facebook.com/arxiucomarcalvallesoccidental

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- 242 fons documentals
- Sala de consulta de documents amb 24 punts de lectura
- 250 metres lineals de biblioteca auxiliar d'historiografia, investigació i de publicacions administratives
- Assessorament a la recerca històrica i a la investigació en general
- Servei de fotocòpies i digitalització
- Assessorament sobre qüestions tècniques i històriques relacionades amb les fonts documentals
- Sala de seminaris per a petites conferències, per a activitats docents i per a reunions
- Sala polivalent de gran capacitat

Bibliografia
PUIG I USTRELL, Pere i SANLLEHÍ I UBACH, Josep: "Arxiu Històric de Terrassa". A: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Vol. 1, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1982, pàg. 127-170. "Guia de de fons. Arxiu Històric de Terrassa. Arxiu Comarcal del Vallès Occidental". Col·lecció Jaume Arnella, núm.5 Terrassa: Ajuntament de Terrassa, Arxiu Municipal.2010. "Guia de fons". Arxiu Históric de Terrassa. Arxiu Comarcal del Vallès Occidental a issuu: http://issuu.com/arxiusdeterrassa/docs/guia_de_fons_arxiu_terrassa_1

Data d'actualització:  08.09.2016