• Imprimeix

Recursos per als investigadors

Arxiu Municipal Administratiu de Terrassa (AMAT)

logo_arxiu

A la secció de l'arxiu digital de l'AMAT podreu descarregar en pdf. les actes del Consell de la vila de Terrassa (1400-1715), les actes del Ple de l'Ajuntament de Terrassa (1840-1990), els padrons d'habitants de la vila de Terrassa (1824-1843) i una selecció de documents sobre l'abastament d'aigua a Terrassa.

http://arxiumunicipal.terrassa.cat/adigital.php

Arxiu Històric de Sabadell (AHS)

L'Arxiu Històric de Sabadell acull el fons municipal de Sabadell i altres fons privats amb una cronologia que abasta des del s. XII fins a l’actualitat. En el quadre de classificació es detallen tots els fons i col·leccions disponibles. També podeu accedir a les col·leccions d’hemeroteca i biblioteca o als fons d’Imatge i So, així com a les condicions de consulta i els horaris i serveis de l’Arxiu.

http://www.sabadell.cat/ahs

Arxiu Municipal de Matadepera (AMMAT)

Matadepera

En aquesta secció trobareu aquella documentació històrica del fons de l'Ajuntament de Matadepera que, lliure de cap restricció d'accés i no afectada per la llei de protecció de dades, pot ser consultada lliurement. En total, trobareu prop de 951 documents de l'Arxiu Municipal. També trobareu una secció amb les descricpcions a nivell de fons documental

http://matadepera.cat/arxiu

Arxiu Municipal de Castellbisbal (AMCAS)

Aj Castellbisbal

El fons de l’Arxiu Municipal de Castellbisbal està format per, aproximadament, un quilòmetre lineal de documentació amb una cronologia que comprèn des del segle XV fins l’actualitat. L'AMCAS preserva fons patrimonials i altra documentació relacionada amb Castellbisbal. Podeu consultar el Quadre de Fons de l’Arxiu on trobareu els diversos fons documentals. També podeu accedir a les descripcions del fons municipal a través de l'inventari.

http://www.castellbisbal.cat/arxiu-municipal/inventari-de-documents-de-lajuntament/

Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès (AMSCV)

Escut_St_Cugat

L'Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès custodia diversos fons, té integrades part de les seves descripcions al portal d'Arxius en Línia, com ara el fons municipal de Sant Cugat del Vallès i el del Jutjat de Pau. També trobareu les digitalitzacions de les actes del Ple i dels pergamins més antics. 

http://www.santcugat.cat/web/que-es-conserva-a-larxiu

Arxiu Municipal de Santa Perpètua de Mogoda (AMSPM)

Logo Santa Perpètua

A la secció de l'Arxiu digital de l'Arxiu Municipal de Santa Perpètua de Mogoda (AMSPM) podreu descarregar en pdf. les actes del Ple de l'Ajuntament de 1857 a 1964, així com El document del mes amb el que des de gener de 2016 es dóna a conèixer un document dels diferents fons que custodia l'Arxiu amb la seva reproducció íntegre. Amb la finalitat de facilitar l’accés digital, s'anirà afegint més informació sobre els diversos fons que custodia l'AMSPM.

http://www.staperpetua.cat/menu-principal/serveis/economia-i-organitzacio-1/arxiu-1/arxiu-digital/arxiu-digital

Trencadís

http://trencadis.diba.cat/

Trencadís és el dipòsit digital de la Xarxa de Biblioteques Municipals que té com objectius promoure i difondre la cultura local i preservar i facilitar l'accés a aquelles col·leccions úniques i valuoses de les biblioteques de la Xarxa. 

Arxius Municipals Digitals

http://www.diba.cat/amd/

Arxius Municipals Digitals posa a l'abast de tothom més de 102.000 pàgines de documents d'arxiu procedents inicialment de 15 ajuntaments i que comprenen un període que va des de l'any 1654 fins l'any 1961.

La Xarxa d'Arxius Municipals, coordinada per l'Oficina de Patrimoni Cultural, es proposa facilitar l'accés i difusió de les actes del Ple dels Ajuntaments de la província de Barcelona, gràcies a la col·laboració subscrita entre els Ajuntaments i la Diputació de Barcelona.

Les actes del Ple de l'Ajuntament són una font d'informació essencial en relació a la vida política, econòmica i social dels municipis. Quant a la seva estructura, recullen la data i hora en què comença la sessió, la relació de matèries debatudes, la relació d'assistents, la indicació de les persones que hi han intervingut, les incidències esdevingudes, els vots emesos i els acords adoptats.

Arxius en Línia: Cercador de fons i documents de l'Arxiu Nacional de Catalunya i de la Xarxa d'Arxius Comarcals
 

http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/

Aplicació del Departament de Cultura que presenta imatges de documents conservats en els propis centres d'arxiu i documents procedents dels seus arxius de complement. Aquesta base de dades permet fer recerques sobre el contingut dels fons documentals que es custodien a l'Arxiu Nacional de Catalunya, a la Xarxa d'Arxius Comarcals, als Arxius Històrics de Girona, Lleida i Tarragona i al Dipòsit d'Arxius de Cervera.


XAC_Premsa: Premsa històrica digitalitzada

 

 

http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/#top

Cercador del Departament de Cultura que permet l'accés a la premsa històrica d'àmbit local i comarcal custodiada en els arxius catalans.


Memòria Digital de Catalunya (MDC)

 

http://mdc1.cbuc.cat/

La Memòria Digital de Catalunya (MDC) és un repositori cooperatiu que conté, en accés obert, col·leccions digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni. A l'MDC s'hi troben les còpies digitals de fotografies, dibuixos, mapes, cartells, fullets, incunables i un llarg etcètera amb un total de més de 3 milions de documents relacionats amb Catalunya i procedents de 32 institucions diferents (universitats, biblioteques especialitzades, arxius, etc.).

Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA)

 

http://www.bnc.cat/digital/arca/

És un portal d'accés obert que inclou publicacions periòdiques tancades que han estat representatives dins la cultura i la societat catalana. És un dipòsit cooperatiu de preservació digital impulsat per la Biblioteca de Catalunya amb el suport del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC))


Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

http://ccuc.cbuc.cat/

El CCUC és un catàleg amb més de 5 milions de títols que dóna accés a més de 10 milions de documents físics. Incorpora els fons de les biblioteques membres del CSUC i d'altres biblioteques associades.

Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG)

 


http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/?lang=cat

El Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya (BEG) permet la consulta dels fons de biblioteques i centres de documentació que donen suport a l'activitat de les entitats de l'administració pública de Catalunya.

Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACÓ)

 

http://www.raco.cat/index.php/raco

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) és un repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.

 

Catalunya.

El quiosc de la UAB

 

El quiosc UAB

http://www.bib.uab.cat/premsa/recursos-premsa.phphttp://www.raco.cat/index.php/raco

El Quiosc de la Universitat Autònoma de Barcelona és un portal de portals sobre premsa de totes les èpoques. Agrupa els enllaços en àmbits territorials (local, català, espanyol, internacional) i per tipus (premsa antiga, accés lliure, recomanades, etc.). És molt bon punt de partida per aquelles persones que abans d'iniciar una investigació vulguin saber de quin mal han de morir.

Portal de Archivos Españoles (PARES)


http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=0

El Portal de Archivos Españoles (PARES) és un projecte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que vol fomentar el Patrimoni Històric Documental Espanyol conservat en la seva xarxa de centres. PARES permet un accés lliure i gratuït per a qualsevol ciutadà interessat en accedir als documents amb imatges digitalitzades dels arxius espanyols.


Hispana 


http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion

Hispana és el portal d'accés a la cultura digital i el agregador nacional de continguts a "Europeana". Reuneix les col·leccions digitals d'arxius, biblioteques i museus espanyols, inclou també fons d'alguns arxius públics.

Portal d'Arxius Europeu

https://www.archivesportaleurope.net/

El Portal d'Arxius Europeu dóna accés a la informació dels materials d'arxiu de diferents països europeus així com la informació de les institucions d'arxius de tot el continent.Europeana
 

http://www.europeana.eu/portal/

El portal Europeana és un punt d'accés únic a millions de recursos digitals d'arxius, museus, biblioteques i col·leccions audiovisuals d'Europa.