• Imprimeix

Quadre de fons

 • Conselh Generau dera Val d'Aran, 1316-1861
 • Junta de Gobierno Liberal del Valle d'Aran, 1868 
 • Consell Comarcal de Muntanya de la Val d’Aran, 1982-1988
 • Consell Comarcal de la Val d’Aran, 1988-1991
 • Conselh Generau d’Aran, 1991-2012
 • Ajuntament de Vielha e Mijaran, 1807-1994
 • Ajuntament d’Arres, 1861-1978
 • Ajuntament d’Arròs e Vila, 1610-1970
 • Ajuntament d'Es Bòrdes, 1764-1978
 • Ajuntament d'Escunhau e Casarilh, 1604-1757
 • Ajuntament de Bausen, 1623-1970
 • Ajuntament de Betlan, 1877-1969
 • Ajuntament de Betren, 1499-1963
 • Ajuntament de Bossòst, 1907-1987
 • Ajuntament de Canejan, 1851-1969
 • Ajuntament de Gessa, 1432-1950
 • Ajuntament de Les, 1869-1983
 • Ajuntament de Naut Aran, 1938-1995
 • Ajuntament de Vilac, 1835-1976
 • Ajuntament de Vilamòs, 1701-1980
 • Mancomunitat d'Assistència Sanitària, 1964-2002
 • Mancomunitat Forestal de la Val d’Aran, 1926-2002
 • Mancomunitat Servei contra Incendis, 1965-2003
 • Montes d'utilitat publica dera Val d'Aran, 1950-1984
 • Cuerpo nacional d'ingenieros de minas a la Val d'Aran, 1864-1951
 • Baronia de Les, 1710-1825
 • Notaria Districte de Vielha, 1774-1983
 • Notaria de Bossòst, 1898-1938
 • Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Vielha-Mijaran, 1868-2011
 • Tribunal de Responsabilitats Polítiques, 1936-1956
 • Jutjat municipal de Vielha, 1926-1971
 • Jutjat municipal d’Arres, 1867-1969
 • Jutjat municipal d'Arròs e Vila, 1873-1921
 • Jutjat municipal de Bausen, 1868-1936
 • Jutjat municipal de Betlan, 1857-1964
 • Jutjat municipal d'Es Bòrdes, 1818-1961 
 • Jutjat municipal de Bossòst, 1850-1960
 • Jutjat municipal de Canejan, 1865-1932
 • Jutjat municipal d’Escunhau, 1945-1959
 • Jutjat municipal de Gausac, 1949-1961
 • Jutjat municipal de Gessa, 1850-1946
 • Jutjat municipal de Les, 1860-1979
 • Jutjat municipal de Salardú, 1850-1950
 • Jutjat municipal de Vilac, 1869-1937
 • Jutjat municipal de Vilamòs, 1902-1938
 • Comptadoria de Hipoteques, 1797-1855
 • Oficina liquidadora del districte hipotecari de Vielha, 1882-1994
 • Cambra Agrària Local de Vielha-Mijaran, 1961-1994
 • Cambra Agrària Local de Bossòst, 1964-1994
 • Cambra Agrària Local de Les, 1973-1994
 • Cambra Agrària Local de Naut Aran, 1961-1994
 • Estudi Alejandro Casona de Les, 1906-1973
 • Estudi Ruda de Salardú, 1941-1991
 • Agrupació Recreativa d'Empleats de "Sociedad Productora de Fuerzas Motrizes S.A.",  1946-1991
 • Central Hidroelèctrica de Cledes, Les, 1901-1972
 • Societat Cooperativa "Union Proletaria", Les, 1937-1938
 • Tunèl de Vielha Alfons XIII, 1942-1944
 • Çò de Mossempèir de Les e çò de Cojo de Bagergue, 1505-1967
 • Çò de Lanhèu de Salardú, 1507-1905
 • Çò de Joanchiquet de Vilamòs i çò de Capdet de Bossòst, 1509-1971
 • Çò de Trinchèra de Salardú, 1542-1982
 • Çò d'Antònia de Vielha, 1566-1981
 • Çò de Ramon Sans e de Solèr de Garòs, 1569-1957
 • Çò de d'Eira e deth Barbèr de Garòs, 1581-1899
 • Çò de de Pèirponin d'Arròs, 1582-1953
 • Çò deth Brau e deth Farrèr d'Arres de Jos, 1582-1979
 • Çò de Cosin de Bagergue, 1584-1629
 • Çò de Sebastian e de Marionha de Vilac, 1593-1799
 • Çò de Mèstre Antòni d'Arties, 1593-1892
 • Çò de Miquèla, çò de Germesa, çò de Satlari, çò de Pèirparent e çò de Gasconet de Les, 1593-1939
 • Çò deth Guèrcho de Tredòs, 1609-1967
 • Çò deth Mèstre de Tredòs, 1633-1950
 • Çò de Baile d'Unha, 1634-1967
 • Çò de Jansu d'Escunhau, 1656-1991
 • Çò de Helipa d'Arró e çó de Geroni de Benós e Es Bòrdes, 1656-1955
 • Çò de Ròsa de Bagergue, 1661-1945
 • Çò deth Senhor d'Arròs, 1662-1872
 • Çò de Borièr d'Arró, 1664-1981
 • Família Bares de Les, 1678-1928
 • Çò de Sarte d'Unha, 1680-1946
 • Çò de Lúcia de Vilamòs, 1682-1975
 • Çò de Florentina d'Arró, 1696-1955
 • Çò de Mossempèir de Les, 1710-2003
 • Çò de Mossu d'Arres de Jos, çò de Palhàs d'Arres de Sus e çò de Campí, 1719-1936
 • Çò de Janeta de Les, 1722-1971
 • Çò de Cardenal e de Manescal de Salardú, 1723-1923
 • Çò de Bernarda de Vielha, 1740-1912
 • Çò de Mossèn Prat de Salardú, 1756-1935
 • Çò de Barrau e de Picamon de Tredòs, 1758-1982
 • Família Castet de Vielha, 1762-1916
 • Çò de Benet d'Arres de Jos, 1770-1950
 • Çò de Março de Vielha, 1780-1917
 • Çò de Lúcia de Bossost, 1785-1988
 • Çò d'Augèr de Betren e çó de Bonòme de Garòs, 1790-1979
 • Çò de Cap de Juntau de Canejan, 1857-1937
 • Família Jaquet de Salardú, 1860-1940
 • Çò de Martin d'Arres de Jo, 1862-1959
 • Çò de Sarte Guilhèm de Bossòst, 1865-1968
 • Çò de Baile d'Es Bordès, 1872-1946
 • Çò de Ròsa de Vielha, 1876-1955
 • Çò de Pejan d'Artiga de Les, 1885-1978
 • Família Aventín Albertos de Les, 1916-1959
 • Família Amiell Rodés de Bausen, 1941-1944
 • Julio Alvar, 1963-1976
 • Felipe Aner de Esteve, 1804-1812
 • Francisco Aunòs e Francisco Berdièr, 1811-1896
 • Juanita Bòya Atés, 1910-1950
 • José Luís Bòya, 1996-1998
 • José Calbeto Giménez, 1673-1986
 • Melquiades Calzado de Castro, 1975-2003
 • Aitor Carrera, 2000
 • Kim Castells Benosa, 1978-2012
 • Toni Estany Caus, 1990-2015
 • Miquel Farré Albagés, 1816-1985  
 • Maurice Gourdon, 1878-1922
 • Carlos Llobet Roviras, 1987-1993
 • Antònio de Miguel Vidal, 1840-1912
 • Jèp de Montoya e Parra, 1960-2012
 • Antonio Porras Moreno, 1970-1990
 • José Rufaste, 1932-1978
 • Jusèp Sandaran Bacaria, 1906-1942 
 • José Maria Solé Monlau, 1975-1998
 • Alain Viaut, 1983-1986
 • Frederic Vila Ferrer, 1970
 • Col·lecció Claudio Aventín-Bòya, 1633-1984
 • Col·lecció Miquel Buixeda Lampérez, 1968
 • Col·lecció Rafael Comes, 1927-1931
 • Col·lecció de la Comunitat esclesiàstica de Casarilh, 1686-1776
 • Col·lecció de la Comunitat esclesiàstica Nòsta Senhora de Cap d'Aran de Tredòs, 1400-1650
 • Col.lecció Mara Teres Estevez, 1950-1959
 • Col.lecció Mercè Chalaux Estevez, 1927-1980
 • Col·lecció de Defenses de Pablo Sabi i Andrés Sambeat de Vielha, 1825-1827
 • Col.lecció Mossèn Xavier Esplandiu Xuclà
 • Col·lecció de Javier Hospital, 1950-2003
 • Col.lecció Josep Mª Llinas Gualdo, 1947-1988
 • Col·lecció des de Menga d'Arties, 1695-1924
 • Col.lecció Baron de Miguel de Santa Gemma de Vilac, 1789-1855
 • Col.lecció Antonio Moyes Valls, 1910
 • Col.lecció deth Musèu dera Val d'Aran, 1980-1990
 • Col.lecció Maria Carmen Naranjo, 1994-1998
 • Col.lecció des de Penha d'Arròs, 1898-1920
 • Col·lecció Maria Pilar Palau Bertran, 1834-1958
 • Col·lecció Telenotícies de Catalunya, Val d'Aran. TV3, 1990-2002
 • Col·lecció deth terçon de Lairissa, 1562-1648
 • Col·lecció Javier Tous, 1547-1605
 • Col·lecció Val d'Aran. Dipòsit de l'Antic Hospital de Santa Maria de Lleida, 1334-1897
 • Col·lecció Andrés Vidal, 1770-1771
 • Col.lecció Francisco Vidal Martínez, 1825-1877
 • Col·lecció de monedes i billets de l'AGA, 1871-1951
 • Col·lecció de segells de l'AGA, 1700-1995
 • Col·lecció de manuscrits i documents diversos de l'AGA, 1626-2010
 • Col.lecció de gravats de l'AGA, segle XX
 • Col·lecció de fotografies de l'AGA, 1970-1998
 • Col·lecció de postals de l'AGA, 1900-1930
 • Col·lecció de cartografia i plànols de l'AGA, 1894
 • Col·lecció de posters de l'AGA, 1977-2009

Fons de l'Administració Local

 • Ajuntament de Naut Aran, 1822-1990
   

Fons patrimonials

 • Çò de Mondi de Garòs, 1563-1610
 • Çò de Sauvador d'Arròs, 1724-1980
 • Çò de Notari de Vielha, 1819-1918
   

Fons personals

 • Josep Biosca Juve, 1915-1925
 • Juan Blázquez Arroyo, 1931-1994
 • Josep Canut Herraz, 1940
 • Mossèn Jusèp Condò Sambeat, 1914-1925
 • Bertrand Pierre Emmanuel de Gorsse, 1885
 • Marisa de Miguel Arró, 1600-2004
 • Juanita Santafusta, 1990-2010
 • Gorka Martínez, 2014


         Col·leccions 

 • Col·lecció Archivo Zerkowitz, 1915-1990
 • Col.lecció Arxiu Feliu Izard, 1905-1950
 • Col.lecció Ròsa Castet Villamates, 1910-1950
 • Col.lecció Ferran Peus, 1443-2002
 • Col.lecció Fondacion Musèu Etnologic dera Val d'Aran, 1905-2014
 • Col.lecció Fotografia Aerea y Terrestre SA (FOAT), 1970-1985
 • Col.lecció Josep Guasch, 1957-1963
 • Col·lecció Jaquet, 1741-1882
 • Col.lecció J. Laurière, 1885-1886
 • Col.lecció de manuscrits i documents de l'AGA, 1668-1929
 • Col.lecció materiau grafic Conselh Generau d'Aran, 1905-2005
 • Col·lecció Saut de Cledes, 1917-1921
 • Col.lecció Manuel Solé de Bossòst, 1905-1920
 • Col.lecció Gonzalo Tara, 1970
 • Col·lecció Tunel de Vielha Alfons XIII, 1924-1948
 • Archiu Generau d’Aran. Arròs: Conselh Generau d’Aran, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2010 [fullet].
 • GÓMEZ FERRER, Maria Pau, Drets e Privilègis dera la Val d'Aran. Val d'Aran: Conselh Generau d'Aran e Archiu Generau d'Aran, 2007. 36 p.
 • En tot caminar per Aran.  José Mª Solé Monlau (1917-1999). Prumèra Edicion. Val d'Aran: Conselh Generau d'Aran e Archiu Generau d'Aran, 2007. 61 p. (Colleccion Quadèrns der Archiu, 1).
 • Era documentacion patrimoniau e familiara aranesa. Es hons depausadi en Archiu Generau d'Aran. Prumèra Edicion. Val d'Aran: Conselh Generau d'Aran e Archiu Generau d'Aran, 2010. 157 p. (Colleccion Quadèrns der Archiu, 2)
 • Era Querimònia. 1313-2013. Val d'Aran: Conselh Generau d'Aran, Musèus dera Val d’Aran, Archiu Generau d’Aran, 2013. 23 p.Era Batalha de Murèth, 1213.
 • Era Querimònia, 1313. Era Grana Patzeria, 1513. Val d’Aran: Conselh Generau d’Aran. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Archiu Generau d’Aran, 2014.172 p.
 • GÓMEZ FERRER, Maria Pau, ROS BARBOSA, Elisa, Era Val d'Aran, era Guèrra de Succession e eth Regnat de Felip V. Cronologia 1700-1746. Val d'Aran: Conselh Generau d'Aran. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Archiu Generau d'Aran, 2014. 18 p.