Impacte Archiu Generau d'Aran
  • Imprimeix

Arxiu General d'Aran

Seu de l'Arxiu General d'Aran

Seu de l'Arxiu General d'Aran

La creació de l’Archiu Generau d'Aran (AGA) es va consensuar mitjançant un conveni subscrit el 7 de setembre de 1995 entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, el Conselh Generau d’Aran i l’Ajuntament de Vielha e Mijaran. Les seves instal·lacions van ser inaugurades, el 7 de novembre de 1998, pel Molt Honorable Senyor Jordi Pujol, President de la Generalitat de Catalunya.
La seu de l'Arxiu és Çò d'Ademà, antigua casa senyorial, més coneguda com a Casa deth Senhor d'Arròs. Aquest edifici va ser construït cap a l'any 1820 per Francisco Ademà Subirà. La Casa també és la seu institucional del Conselh Generau d’Aran.

L' Archiu Generau d'Aran ingressa ordinàriament la documentació del Conselh Generau d'Aran així com d'altres institucions públiques del territori i, mitjançant conveni la d'institucions privades o bé de persones físiques o jurídiques que vulguin cedir en dipòsit o donar els seus fons d’acord amb el què estableix la Llei 10/2001, d’arxius i documents.

Com a fons rellevants destaquem la documentació històrica de la màxima institució aranesa i el gran volum de fons patrimonials procedents de diverses cases pairals araneses. La biblioteca auxiliar compta amb llibres de temàtica comarcal i ciències socials en general.