Impacte Terra Alta
  • Imprimeix

Arxiu Comarcal de la Terra Alta

Actualitat

Seu de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta

Seu de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta

L’Arxiu Comarcal de la Terra Alta (ACTA) ha estat inaugurat el dia 29 de juny de 2013 al municipi de Gandesa. El nou equipament té la finalitat de preservar, conservar, tractar i difondre el patrimoni documental d’àmbit comarcal incorporant, a tal efecte, un ús intensiu de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions.

Actualment l’arxiu està gestionat per la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la terra Alta i l’Ajuntament de Gandesa. El nou edifici s'ha construït en un solar de titularitat de l’Ajuntament, amb una superfície útil de 1.518 m2. L’arxiu es divideix en dues àrees: l’àrea pública, destinada a l’atenció dels usuaris i la consulta dels documents; i l’àrea privada d’accés restringit, destinada als dipòsits i a la zona de treball intern dels tècnics de l’arxiu. Els dipòsits permeten la conservació adequada dels fons documentals ingressats a l'arxiu amb les condicions ambientals específiques necessàries per a la conservació òptima de cada tipus de document. L’arxiu disposa de dipòsits ordinaris, dipòsits de suports especials (fotografies, material audiovisuals, etc.) i dipòsit de formats especials (pergamins, plànols, cartells, etc.). Hi ha 4 dipòsits de documentació amb una capacitat superior als 7.000 ml.

L’ACTA ha iniciat una primera fase de treball amb l’objectiu de localitzar i censar els principals fons documentals de la Comarca de la Terra Alta susceptibles de formar part del patrimoni cultural català. Aquests fons poden ser fons tant de caràcter públic (administració local, administració comarcal, administració autonòmica i administració perifèrica de l'Estat) com els fons de caràcter privat (fons empresarials, fons d’associacions o cooperatives i fons patrimonials o familiars). Durant aquesta primera etapa, les tasques de l’Arxiu se centraran en l’estudi i el tractament dels fons municipals dels Ajuntaments de la comarca i el fons del Consell Comarcal de la Terra Alta.