• Imprimeix

Servei didàctic

Visita d'alumnes a l'Arxiu

Visita d'alumnes a l'Arxiu

La difusió ha esdevingut un dels grans objectius de l'activitat dels arxius i un dels principals aspectes a potenciar. L'Arxiu Històric de Tarragona ha realitzat en els darrers anys un notable esforç en aquesta direcció, que s'ha concretat en l'organització de diversos cursos i seminaris de formació i en l'edició, a partir de l'any 2002, de la col·leccio"Materials didàctics de l'Arxiu Històric de Tarragona", de la qual se n'han publicat ja tres números, dos en col·laboració amb el Departament de Pedagogia de la Univeristat Rovira i Virgili i l'altre amb el Camp d'aprenentatge de la ciutat de Tarragona.

D'altra banda, cal remarcar l'especial atenció que es presta a les visites d'alumnes, que han augmentat considerablement  i són un indicatiu de l'interès dels docents pel potencial informatiu de l'arxiu i la tasca que s'hi realitza

Guia didàctica per a la història de l'ensenyament a Tarragona 

La memòria del passat: quan els pares tenien la teva edat (1965-1977)

Viatge per l'associacionisme al Camp de Tarragona en temps de la II República (1931-1939)