• Imprimeix

Quadre de fons

 • AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
  Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 1982-2005
 • BENESTAR I FAMÍLIA
  Centre d'Atenció a Disminuïts de Tarragona, 1979
 • GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
  Serveis Territorials de Governació i Relacions Institucionals, 1972-1999
 • POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
  Serveis Territorials d'Arquitectura i Habitatge, 1981-1993
 • Consell Comarcal del Tarragonès, 1981-2009
 • Ajuntament de Renau, 1780/2000
 • Ajuntament de Vespella de Gaià, 1844-1981
 • Diputació de Tarragona, 1924-1979

AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
Districte Forestal de Tarragona, 1753/1984
Institut Nacional de Colonització, 1945-1986
Delegació Provincial d'Agricultura, 1952-1985
Serveis d'Estadístiques Agràries, 1985

 

COMERÇ
Comissaria Provincial de Proveïments i Transport, 1941-1946

 

CULTURA
Delegació Provincial de Cultura, 1944-1984

 

ENSENYAMENT
Delegació Provincial d'Educació, 1915-1997

ESTADÍSTICA
Institut Nacional d'Estadística, 1887-1980

 

FOMENT
Institut Nacional d'Estadística, 1927-1960

 

GOVERNACIÓ
Govern Civil, 1862/1989
Jefatura Provincial de Sanidad, 1924-2005

 

HISENDA
Delegació Provincial d'Hisenda, 1850-1978
Administració de Duanes de Tarragona, 1891-1967
Gerència Territorial del Cadastre, 1950-1995

 

INDÚSTRIA
Delegació Provincial d'Indústria, 1961-1982

 

INFORMACIÓ I TURISME
Delegació Provincial d'Informació i Turisme, 1963-1984

 

JUSTÍCIA
Direcció General d'Institucions Penintenciàries, 1911-1986

 

OBRES PÚBLIQUES I URBANISME
Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental, 1944-1997
Delegació Provincial d'Obres Públiques i Urbanisme, 1955-1980
Delegació Provincial de l'Habitatge, 1955-1981
Comissió Provincial d'Arquitectura i Urbanisme, 1956-1970
 • Comtes de Santa Coloma de Queralt, 1206-1847
 • Duc de Medinaceli, 1727-1768
 • Districte de Tarragona, 1472-1908
 • Districte de Falset, 1717-1804
 • Districte de Gandesa, 1746-1777
 • Districte de Reus, 1574-1912
 • Districte de Tortosa, 1518-1839
 • Districte de Valls, 1617-1791
 • Districte del Vendrell, 1722-1800
 • Notaries foranes, 1797-1814
 • Audiència Provincial de Tarragona. Secció Primera, 1901-1960
 • Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques de Barcelona (Demarcació de Tarragona), 1939-1945
 • Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Tarragona, 1816-1963 
 • Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 de Tarragona, 1926-1989
 • Jutjat Social núm. 1 de Tarragona (Magistratura de Treball), 1939-1988 
 • Jutjat Social núm. 2 de Tarragona (Magistratura de Treball), 1979-1988
 • Jutjat de Pau de Renau, 1779-1989
 • Jutjat de Pau de Vespella de Gaià, 1841-1980
 • Comptadoria d'Hipoteques de Tarragona, 1768-1867
 • Comptadoria d'Hipoteques de Montblanc, 1766-1862
 • Comptadoria d'Hipoteques de Reus, 1801-1870
 • Comptadoria d'Hipoteques de Tortosa, 1846-1862
 • Registre de la Proprietat de Gandesa, 1936-1960
 • Registre de la Proprietat de Tortosa, 1861-1931  
 • Oficina Liquidadora del Districte Hipotecari de Gandesa, 1936-1968
 • Oficina Liquidadora del Districte Hipotecari de Reus, 1902-1963
 • Oficina Liquidadora del Districte Hipotecari de Tortosa, 1927-1971
 • Col·legi Oficial de Corredors de Comerç de Tarragona, 1897-1989
 • Cambra Agrària Provincial de Tarragona, 1806-1944
 • Cambres Agràries Locals del Tarragonès, 1944-1983
 • Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona, 1887-1995
 • Cambra Oficial Sindical Agrària de Tarragona (COSA), 1944-1983
 • Centre Penitenciari de Tarragona, 1939-1975
 • Centre Penitenciari de Montblanc, 1945-1955
 • Centre Penitenciari de Reus, 1939-1968
 • Centre Penitenciari de Tortosa, 1897-1954
 • Centre Penitenciari del Vendrell, 1927-1952
 • Comissió del Patrimoni Històric i Artístic de Tarragona, 1953-1981
 • Comissió Provincial de Monuments Històrics i Artístics de Tarragona, 1844-1964
 • Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona, 1978-1991  
 • Institut de Batxillerat Martí i Franquès, 1863-1972
 • Institut d’Ensenyament Secundari Comte de Rius, 1928-1989
 • Institut Musical de Tarragona, 1924-1992
 • Junta Electoral Provincial de Tarragona, 1977-2000
 • Junta Electoral de Zona de Tarragona, 1979-1988
 • Junta Local de Llibertat Vigilada de Tarragona, 1939-1966
 • Junta Provincial de Beneficència de Tarragona, 1891-1983
 • Junta Provincial de Construccions Escolars, 1953-1979
 • Junta provincial de Formació Professional de Tarragona, 1956-1971
 • Junta Provincial de Llibertat Vigilada de Tarragona, 1944-1967
 • Junta de Vigilància del Moll de Tarragona, 1920-1963
 • Patronat d'Ensenyament Mercantil de Tarragona, 1928-1964
 • Patronat Provincial de Formació Professional de Tarragona, 1952-1974
 • Universitat Laboral "Fransisco Franco" de Tarragona, 1956-1980
 • Comunitat de Preveres de Santa Coloma de Queralt, 1270-1709
 • Monestir de Santes Creus, 1380-1775
 • Parròquia de la Guàrdia dels Prats, 1620-1937
 • Parròquia de Vespella de Gaià, 1763-1869
 • Associació d’Alumnes i Exalumnes de l’Escola de Treball de Tarragona, 1927-1972
 • Associació d'Antics d'Alumnes dels Institut de Batxillerat de Tarragona, 1964-2002
 • Bloc Femenista, 1977-1999 
 • Candidatura per a la Participació dels Veïns de Tarragona, 1979-1983
 • Casa Sindical Comarcal de Falset, 1942-1977
 • Central Nacional de Sindicats (AISS) de Tarragona, 1940-1977
 • Cine Club Cultural de Tarragona, 1952-1967
 • Col·legi Oficial d'Agents de Duanes de Tarragona, 1914-1975
 • Comitè d’Empresa del Banc Mercantil de Tarragona, 1978-1992
 • Cooperativa Obrera Tarraconense, 1904-1985
 • Demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), 1965-1971
 • Demarcació de Tarragona del Moviment Comunista de Catalunya, 1963-1991
 • Federació d’Associació de Veïns de Tarragona, 1976-1989
 • Germandat Sindical de Pagesos i Ramaders de Renau, 1939-1976
 • "Hogares Rurals del Frente de Juventudes" de Tarragona, 1940-1970
 • Jurat d'Empresa de FECSA de Tarragona, 1945-1977
 • Moviment de Defensors de la Terra (Tarragona) , 1984-1991
 • Obra Sindical de la Llar i Arquitectura de Tarragona, 1938-1983 
 • Prefectura Local del Movimiento de Renau, 1939-1976
 • Prefectura Provincial de Propanganda del Movimiento de Tarragona, 1939-1965 
 • "Sección Feminina de la Falange Española" (Delegació de Tarragona), 1944-1977
 • Sindicat Agrícola de Renau, 1937-1938
 • Unió de Centre Democràtic Centristes de Catalunya (UCD-CC de Tarragona), 1975-1982
 • Unió de Cooperatives del Camp de la Província de Tarragona, 1945-1969
 • Unió de Germandats de Tarragona, 1969-2000
 • Unió de Sindicats Agraris de Catalunya. Joves Agricultors de Tarragona, 1977-1989
 • Companyia d'Aragó, 1729-1921
 • De Muller 1823-1975
 • Ferreteria Socias, 1852-1979
 • Hijos de Juan Vilà Granada, 1895-1968
 • Mas Blanc, 1901-1962
 • Chartreuse, 1901-1982
 • Serralleria Ramon Magarolas, 1923-1990
 • Naviliera Maties Malloll, 1928-1975
 • Ràdio Tarragona, 1933-1982 
 • Diario Español de Tarragona, 1939-1987 
 • Foto Raymond, 1940-1991
 • Fotografia Canadell, 1953-1994
 • Tarraco Visió, 1977-2001
 • Fons Família Castellarnau, 1410-1950
 • Fons Família Moragas, 1413-1951
 • Fons Família Yxart, 
 • Xavier Allué Martínez, 1967-2006
 • Joaquim Cabezas Rectoret, 1860-2006
 • Josep Maria Fontana Gatells, 1912-1956 
 • Eufemià Fort i Cogul, 1928-1979
 • Daniel Güell Socias, 1940-1990
 • Josep Maria Güell Socias, 1940-1975
 • Mossèn Ramon Muntanyola i Llorach, 1939-1990
 • Joan Puig i Ferrater, 1900-1968
 • Marià Rius i Montaner, 1869-1893
 • José Sánchez Real, 1950-2000
 • Col·lecció de pergamíns, 1056-1767
 • Col·lecció de documentació judicial i notarial de Barcelona i Lleida, 1653-1935
 • Col·lecció de manuscrits i documents solts de l'AHT, 1629-1967
 • Col·lecció de l'Agrupació Fotogràfica de Tarragona, 1900-2000
 • Col·lecció del Banc Mercantil de Tarragona, 1929-1997
 • Col·lecció de Guillem Martínez Molinos, 1906-1980
 • Col·lecció de Pere Morlanes, 1900-1950
 • Col·lecció de Josep M. Duran i Sabater, s. XIX-XX
 • Col·lecció de Joan Virgili, 1914-2004
 • Col·lecció del Departament de geografia, Història i Filosofia de la Universitat de Barcelona a Tarragona: enregistraments sonors i transcripcions, 1983-1986
 • Fons de l'Administració local
  Ajuntament de la Canonja, 1688/1858
  Ajuntament del Catllar, 1823-1991
  Ajuntament de Constantí, 1832-1973
  Ajuntament de Perafort, 1855-1975
  Ajuntament de la Pobla de Mafumet, 1865-1974
  Ajuntament de la Riera de Gaià, 1851-1996
  Ajuntament de Roda de Barà, 1738/1989
  Ajuntament de Salomó, 1847-1894
  Ajuntament de la Secuita, 1623/1969
  Ajutament de Torredembarra, 1664/1939
 • Fons notarials
  Districte de Montblanc, 1276-1800
  Districte de Tortosa, 1348-1905
  Districte de Valls, 1750-1756
 • Fons patrimonials
  Fons de la casa Rossell d'Ordino (ANA), s. XIV- dècada 1980
  Fons Família Castellarnau, 1410-1950
 • Col·leccions
  Documents de l'AHN, 1400-1990
 • COMPANYS i FARRERONS, Isabel. Catàleg dels protocols notarials de Tarragona (1472-1899). Barcelona: Fundació Noguera, 2000 (Col·lecció Inventaris d’Arxius Notarials de Catalunya, 23), 545 pàg.
 • CUBELLS I LLORENS, Josefina. "Arxiu Històric de Tarragona". A: Guia dels Arxius Històrics de Catalunya. Volum 2. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1987. Pàg. 7-69.