• Imprimeix

Formularis

Els arxius de la Xarxa poden facilitar la consulta de documentació qualificada com d’accés restringit, sempre que existeixin motius d’investigació que així ho justifiquin. Per a la consulta de documentació amb restriccions d’accés regulades per normativa, la persona interessada haurà de signar un compromís de confidencialitat.

Expresseu el vostre grau de satisfacció, les vostres reclamacions i/o suggeriments com a usuaris dels arxius de la Xarxa.