• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: AHT

Adreça:
Rambla Vella, 30
43003   Tarragona   (Tarragonès)
Tel. 977 25 10 10
Fax. 977 25 26 11

Adreça electrònica:
aht.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/aht

Horari hivern
Atenció al públic, hivern: de dilluns a dijous, 9-18 h. (sense interrupció) i divendres de 9-15h. 

Horari estiu
Atenció al públic, 1 juny a 30 setembre de 8,30-15 h.

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles XIII-XXI

 

Difusió
- Organització de cursos de divulgació i difusió dels fons de l’arxiu, així com jornades de formació d’usuaris i investigadors.
- Col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili en l’organització de seminaris i classes pràctiques d’arxiu.
- Exposicions de fons de l’arxiu i/o col·laboració amb altres institucions culturals.
- Organització de visites a les instal·lacions de l’arxiu, amb mostres de documents seleccionats, destinades preferentment a estudiants de secundària i universitaris, prèvia sol·licitud.
- Publicació del butlletí l'"Arxiu Històric de Tarragona. Butlletí Informatiu".
- Ressenya periòdica de les activitats de l’arxiu a la publicació trimestral "Arxius. Butlletí de la Subdirecció general d’Arxius" del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- Consulta de documents.
- Biblioteca auxiliar amb 5.187 llibres, formada principalment per obres de referència, bibliografia de les comarques tarragonines i d’arxivística i les biblioteques específiques de la CNS
- AISS (383 llibres) i d’Enquadernacions Estela (286 llibres).
- L’hemeroteca auxiliar compta amb 545 capçaleres, la més antiga de les quals data de l’any 1815, integrada principalment per publicacions oficials, diaris i revistes de les comarques tarragonines.
- Reproducció: fotocòpies i digitalització de documents textuals, fotogràfics, cartogràfics i sonors.
- Aparells lectors
- reproductors de microformes.
- Ordinadors a disposició dels usuaris a la sala de consulta.

Bibliografia
- ESCORIHUELA MAGRINYÀ, Isidre; IBARRA OLLÉ, Ricard; OLIVÉ OLLÉ, Francesc; VELA PALOMARES, Susanna. La mirada d’un metge andorrà. Testimoni d’una època (1890-1920). Fotografies tarragonines de Joaquim de Riba Camarlot. Barcelona: Departament de Cultura.2005.87 p. - IBARRA OLLÉ, Ricard; VIRGILI BERTRAN, M. Elena; CANADELL HERNÀNDEZ, Cristina. Valentí Canadell. Fotògraf. Retrospectiva en blanc i negre. Tarragona: Fundació Caixa Tarragona. 2008. 128 p. -PERIS I SERRADELL, Sabí (transcripció); ICART I LEONILA, Joaquim (traducció). Actes municipals 1358 - 1360. Tarragona: Ajuntament de Tarragona (Col·lecció de documents de l’Arxiu Històric Municipal de Tarragona, 2), 1983. 205 p. -PERIS I SERRADELL, Sabí (transcripció); CUBELLS I LLORENÇ, Josefina (transcripció); ICART I LEONILA, Joaquim (traducció). Actes municipals 1369 _ 1374 - 75. Tarragona: Ajuntament de Tarragona (Col·lecció de documents de l’Arxiu Històric Municipal de Tarragona, 3), 1984. 219 p. -CORTIELLA I ÒDENA, Francesc; SANMARTÍ I ROSET, Montserrat (dir.). Actes municipals 1378 - 79_ 1383 – 84. Tarragona: Ajuntament de Tarragona (Col·lecció de documents de l’Arxiu Històric Municipal de Tarragona, 4), 1985. 147 p. -CORTIELLA I ÒDENA, Francesc; SANMARTÍ I ROSET, Montserrat (dir.). Actes municipals 1384 – 1385_1385 1386. Tarragona: Ajuntament de Tarragona (Col·lecció de documents de l’Arxiu Històric Municipal de Tarragona, 5), 1986. 194 p. -CORTIELLA I ÒDENA, Francesc; SANMARTÍ I ROSET, Montserrat (dir.). Actes municipals 1386 – 1387_1387 – 1388. Tarragona: Ajuntament de Tarragona (Col·lecció de documents de l’Arxiu Històric Municipal de Tarragona, 6), 1987. 238 p. -CORTIELLA I ÒDENA, Francesc; SANMARTÍ I ROSET, Montserrat; MIRACLE I FIGUEROLA, Norbert (dir.). Actes municipals 1388 – 1389_1393 – 1395. Tarragona: Ajuntament de Tarragona (Col·lecció de documents de l’Arxiu Històric Municipal de Tarragona, 7), 1988. 209 p. -SANMARTÍ I ROSET, Montserrat (dir.). Actes municipals 1397 – 1399_1399 – 1400. Tarragona: Ajuntament de Tarragona (Col·lecció de documents de l’Arxiu Històric Municipal de Tarragona, 8), 1991. 173 p. -SANMARTÍ I ROSET, Montserrat; RIUS JOVÉ, Jordi (dir.). Ordinacions de la mesa del vi de la ciutat de Tarragona 1382 – 1424 Actes municipals 1396. Tarragona: Ajuntament de Tarragona (Col·lecció de documents de l’Arxiu Històric Municipal de Tarragona, 10), 1995. 211 p. -COMPANYS I FARRERONS, Isabel; PIQUÉ I PADRÓ, Jordi. Catàleg de les cartes reials i dels lloctinents generals (1321-1734). Tarragona: Ajuntament de Tarragona, amb la col·laboració de l’Arxiu Històric de Tarragona (Col·lecció Documents del Fons Municipal de Tarragona, 11). 1999. 235 p. -75 anys de la fundació de Ràdio Tarragona i de la creació de Maginet Pelacanyes. Tarragona: Ajuntament de Tarragona, Diputació de Tarragona, Departament de Cultura i Port de Tarragona. 2009. 43 p. -COMPANYS I FARRERONS, Isabel. Catàleg de la col·lecció de pergamins de l’Ajuntament de Tarragona dipositats a l’Arxiu Històric de Tarragona. Tarragona: Arxiu Històric de Tarragona i Arxiu de la Ciutat de Tarragona (Col·lecció Documents de l’Arxiu Històric de Tarragona, 12). 2009. 424 p. -SANMARTÍ I ROSET, Montserrat; COMPANYS I FARRERONS, Isabel (dir.). Actes municipals 1400 – 1401_1401 – 1402. Tarragona: Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona i Arxiu Històric de Tarragona (Col·lecció Documents de l’Arxiu Històric de Tarragona, 13), en preparació. - Publicacions periòdiques: Butlletí informatiu de l'Arxiu Històric de Tarragona

Data d'actualització:  08.09.2016