• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACS

Adreça:
C/ Dominics, 14, 2ona
25280   Solsona   (Solsonès)
Tel. 973 48 15 54
Fax. 973 48 15 54

Adreça electrònica:
acsolsones.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acs

Horari hivern
Matins: 8 a 15 h. de dilluns a dijous Tardes: 16 a 18 h. de dilluns a dijous. Els divendres: 8-14h. Darrer dissabte de mes: 9 a 14h (consultar prèviament)

Horari estiu
1 juny al 30 setembre, dilluns a divendres, 8-15 h.

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles XIII-XXI

 

Difusió
- Organització de conferències, xerrades i exposicions
- Organització de tallers i cursos
- Visites comentades per a escoles, instituts, altres col·lectius i per als ciutadans en general. (Cal concertar visita prèviament)
- Edició del butlletí Arxiu Comarcal del Solsonès, de periodicitat anual o bianual.
- Edició de la revista Oppidum , coeditat amb el Centre d’Estudis Lacetans, l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès.
- Edició de la col·lecció de llibres Estudis i Textos del Solsonès . Conjuntament amb el Centre d’Estudis Lacetans i l’Editorial Pagès.
- Ressenya periòdica de les activiatts de l'arxiu a la publicació trimestral "Arxius. Butlletí de la Subdirecció general d'Arxius" del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- Consulta de documents.
- Servei d'assessorament a la investigació i la consulta dels fons documentals i bibliogràfics.
- Consulta dels inventaris dels fons dipositats a l'Arxiu.
- Biblioteca auxiliar formada per uns 5.000 volums (obres de referència, històriques i de temàtica comarcal).
- Hemeroteca auxiliar molt completa en la secció comarcal, integrada per 110 capçaleres. (Possibilitat de consulta digital amb motor de cerca)
- Reproducció: fotocòpies i digitalització de documents.

Bibliografia
PLANES I ALBETS, Ramon. "Catàleg dels Protocols Notarials dels Arxius de Solsona". Barcelona: Fundació Noguera, 1985. (Inventaris d'Arxius Notarials de Catalunya; 7). 232 p PLANES I ALBETS, Ramon. "La descripció dels Arxius Municipals Catalans fins a la fi del segle XIX: l'Arxiu de la Ciutat de Solsona". Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1993 (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, XLV). 438 p Aquestes dues aportacions són bàsiques; altres escrits són: TORNER I PLANELL, Jordi. "L'experiència d'un Arxiu Comarcal: l'Arxiu Històric Comarcal de Solsona i el món de l'ensenyament (1995-2000). A: "Didàctica amb fonts d'arxius. Llibre d'Actes. Primeres Jornades Ensenyament i Arixus , setembre 2002". Barcelona: ICE, Universitat de Barcelona; 303-309 pp. TORNER I PLANELL, Jordi. "Inventari del fons documental de l'entitat municipal descentralitzada de Canalda (Odèn) (1973-1993)". A: "Canalda 1100 anys: 901-2001"; Solsona: Entitat Municipal Descentralitzada de Canalda. pp, 129-135.

Data d'actualització:  08.09.2016