• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: AHL

Adreça:
C/ Governador Montcada s/n
25002   Lleida   (Segrià)
Tel. 973 28 82 50
Fax. 973 28 82 52

Adreça electrònica:
ahll.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/ahl

Horari hivern
dilluns a dijous, 9-18 h.; divendres, 9-17 h.

Horari estiu
1 juny a 30 setembre, dilluns a divendres, 8-15 h.

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles XIV-XXI
  • Metres lineals:
    10.336

 

Difusió
- Organització de cursos de divulgació i difusió dels fons de l'arxiu com jornades de formació d'usuaris i d'investigadors.
- Organització o participació en exposicions amb documentació de l'arxiu.
- Organització de visites a les instal.lacions de l'arxiu, preferentment d'estudiants de secundària i universitaris, prèvia sol.licitud.
- Ressenya periòdica de les activitats de l'arxiu a la publicació trimestral "Arxius. Butlletí de la Subdirecció general d'Arxius" del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- Consulta de documents.
- Biblioteca auxiliar amb obres generals de referència, monografies locals i comarcals.
- Hemeroteca auxiliar integrada principalment per publicacions oficials, diaris i revistes de les comarques de Lleida.
- Reproducció: fotocòpies, microfilms i fotografies de documents.
- Aparell lector
- reproductor de microformes.

 


Bibliografia
FACI LACASTA, María Pilar. "Arxiu Històric de Lleida". A: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Vol. 2, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988, pàg. 71-95

Data d'actualització:  08.09.2016