Subcapçalera Lleida
  • Imprimeix

Arxiu Històric de Lleida

Actualitat

Seu de l'Arxiu Històric de Lleida

Seu de l'Arxiu Històric de Lleida

L'Arxiu Històric de Lleida (AHL) es creà per Ordre ministerial del 26 de febrer de 1952. La seva primera seu fou l'històric edifici del Roser (s. XVII), antic convent dominicà del segle XVII. L'any 2005 fou inaugurada la seu actual, situada a l'Illa de la Maternitat juntament amb la Biblioteca Pública i el Museu de Lleida Diocesà i Comarcal.

L’any 1981, pels traspassos de competències de l’Estat a la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura va assumir la gestió d’aquest Arxiu, juntament amb la dels arxius històrics provincials de Girona i Tarragona. A més a més, tal i com estableix la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, l’Arxiu forma part de la Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya i actua d’Arxiu Comarcal del Segrià.

Actualment custodia documents dels segles XIII al XXI. El seu nucli documental inicial el va constituir el Fons notarial del districte de Lleida i la documentació històrica de la Delegació Provincial d'Hisenda, entre altres.

Destaquem especialment el Fons documental de la Intendència de Lleida, que conté els documents relatius al cadastre establert per José Patiño després de l'ocupació de Catalunya el segle XVIII; el fons documental del Govern Civil, especialment la sèrie de documents d'Ordre Públic generats en la immediata posteguerra; els fons documentals d'organismes franquistes; la sèrie documental que inclou els expedients del Tribunal Provincial de Responsabilitats Polítiques; el fons patrimonial de la família Jover de Tàrrega (1525-1848) i la col·lecció de manuscrits i documents solts (1348-1848), entre altres.