Impacte Segarra
  • Imprimeix

Arxiu Comarcal de la Segarra

Seu de l'Arxiu Comarcal de la Segarra

Seu de l'Arxiu Comarcal de la Segarra

Amb el conveni subscrit entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cervera, el 20 de gener de 1982  es creava l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera, integrat a la Xarxa d'Arxius Històrics. El febrer de 1988 fou inaugurada la seu actual a l'edifici de la Universitat. El 1995 passà a denominar-se Arxiu Comarcal de la Segarra. El Consell Comarcal hi exerceix competències de gestió.

Dels seus fons destaquen el de l'Ajuntament de Cervera i el del Districte Notarial. Del primer fer esment del conjunt de pergamins des de 1072, el Llibre de Privilegis de Cervera (BCIN), l'Acta de la Cort General de 1359 (BCIN), el Llibre Verd del Racional (1448-1637), les sèries de Consells (iniciada el 1332), Clavaria, Manifest, Cadastre, Obra dels Murs, Veïnatge... Del fons notarial (1325 - 1917) remarcar el gran nombre de protocols conservats, amb tres llibres d'ordinacions i deliberacions de l'antic col·legi de notaris de Cervera (1366-1684). D'entre la col·lecció de manuscrits, mencionar els llibres del "Misteri de la Passió" (segle XVI).