Impacte Dipòsit d'Arxius de Cervera
  • Imprimeix

Dipòsit d'Arxius de Cervera

Seu del Dipòsit d'Arxius de Cervera

Seu del Dipòsit d'Arxius de Cervera

El Dipòsit d'Arxius de Cervera (DAC) va ser creat per Ordre Ministerial l'any 1970. La seva competència fou traspassada de l'Estat al Govern de la Generalitat l'any 1995. Està adscrit al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i té la missió fonamental de preservar, conservar i difondre la part del patrimoni documental que li ha estat encomanada.

Vinculat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó fins a l'any del seu traspàs, la institució es troba situada a l'ala nord de l'edifici de la Universitat repartida en dues plantes.

Conserva documentació de diferents organismes de l'administració. La cronologia d'aquesta documentació s'inicia d'una manera regular a mitjans del segle XIX fins ben entrat el segle XXI.