• Imprimeix

Servei didàctic

Activitat didàctica a l'Arxiu Comarcal del Ripollès

Els arxius de la Xarxa organitzen activitat didàctiques adreçades al coneixement dels arxius i de les fonts documentals com a recursos per a la docència de la història.

Les sessions didàctiques estan adreçades a alumnes de les poblacions del Ripollès i a d’altres grups i associacions ciutadanes que hi tinguin interès. Cada activitat pot anar acompanyada de dossiers de treball per a preparar l’activitat o per a exercicis posteriors.

El Setge

L’activitat es basa en una visita a l’Arxiu Comarcal del Ripollès per conèixer algunes de les fonts primàries que ens expliquen els fets de maig de 1839. L’activitat té una durada de dues hores i està destinada als alumnes del segon cicle d’ESO i de Batxillerat.

La proposta de la visita parteix de la dinàmica d’un joc de rol com a eina didàctica per a fomentar la participació i la reflexió crítica de tots els alumnes al voltant dels esdeveniments del setge de Ripoll el 1839 i el seu context en la primera guerra Carlina.

L’activitat també inclou una visita al centre de Ripoll per reconèixer alguns dels escenaris del setge a través de les seves restes actuals. S'afegeixen elements lúdics a la visita amb la cerca i captura d’objectes de l’època pertanyents a l’enemic, objectes en 3D que cal capturar amb l’smartphone.

Per tal de visualitzar els objectes en 3D cal una aplicació de realitat augmentada (RA Layar). S’han creat dues capes de realitat augmentada (RA) sobre l’activitat: una com a joc de motivació per a capturar espies carlins (capa “27 de Maig”) i l'altra com a part de la dinàmica de la visita de distingir i capturar els objectes de l’enemic (capa “El Setge”).