• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACRE

Adreça:
Carrer Antoni Gaudí, 23
43740   Móra d'Ebre   (Ribera d'Ebre)
Tel. 977 41 43 72
Fax. 977 41 40 90

Adreça electrònica:
acriberaebre.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acre

Horari hivern
Matins, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores. Tardes, de dilluns a dijous, de 15.30 a 18.00 hores. Divendres tardes, de 15.30 a 17.00 hores.

Horari estiu
De l'1 de juny al 30 de setembre, de dilluns a divendres, 8 a 15 hores.

Contingut

  • Abast cronològic:
    s.XV-2009

 

Difusió
- Organització de conferències, exposicions i d’altres activitats per divulgar els fons i col·leccions de l’Arxiu.
- Convocatòria, amb el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, l’Ajuntament de Benissanet, el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, l’Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila i la Universitat Rovira i Virgili de la Beca d’Estudi de la Figura i Obra d’Artur Bladé i Desumvila
- Edició anual del Butlletí de l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre
- Visites guiades a les instal·lacions de l’Arxiu a aquells col·lectius que ho sol·licitin prèviament

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- Consulta de documents. L’ACRE disposa d’una sala de consulta, que disposa de xarxa wifi amb 12 punts de lectura i un ordinador per sol·licitar documentació o bé consultar
- la digitalitzada
- Servei d’informació i referència. Engloba l’atenció als titulars de fons i als usuaris, presencials o als que contacten amb l’ACRE per altres vies. En el primer cas s’ofereix un servei de consulta no presencial i/o de préstec de documents als organismes i institucions que tenen dipositada la seva documentació a l'arxiu. Pel que fa als usuaris, es responen les sol·licituds d’informació presencials o les realitzades per telèfon, correu, fax o Internet, a més de tramitar, si s’escau, les sol·licituds de préstec de documents per a exposicions
- Servei didàctic. S’adreça al món de l’ensenyament amb l’objectiu de facilitar als alumnes el treball didàctic amb fonts d'arxiu (especialment el treball de recerca de batxillerat) i aportar recursos didàctics i documentals al professorat; a la vegada, organitza visites i tallers a l'arxiu
- Servei de reprografia. S’ofereix als usuaris la possibilitat d'obtenir reproduccions en suport paper o digital dels documents consultats, previ pagament de les taxes establertes pel Departament de Cultura. Les reproduccions poden quedar restringides en funció de l’estat de conservació de la documentació, d'acord amb el criteri de l'arxiver. En qualsevol cas, s'haurà de complir la normativa general en matèria de drets d'explotació i d'autor i la interna de l'arxiu
- Servei de biblioteca i hemeroteca auxiliar. Part de l’hemeroteca està digitalitzada i es consultable al portal XAC_premsa

Bibliografia
- Tríptic editat per la Generalitat de Catalunya. - Butlletí de la Subdirecció General d'Arxius "Arxius", número 48. Editat pel departament de cultura i mitjans de comunicació. Tardor-Hivern del 2006. - Butlletí informatiu de l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, número 1. Desembre de 2007. - Butlletí informatiu de l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, número 2. Desembre de 2008. - Butlletí informatiu de l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, número 3. Desembre de 2009. - Butlletí informatiu de l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, número 4. Desembre de 2010.

Data d'actualització:  08.09.2016