• Imprimeix

Els documents escollits

 

El nombre de documents conservats en suport pergamí a l'arxiu és molt migrat. Només en disposem en dos fonts: en el fons patrimonial de cal Roger de Margalef de Montsant, una permuta de béns mobles del 1390 i 8 unitats en la col·lecció Pergamins (segles XV-XVII), d'aquests la major part són de la dissetena centúaria i, normalment, són creacions de censals.

La propietat d'aquests vuit pergamins correspon a l'Ajuntament de Falset i a la Generalitat de Catalunya, per compra o donació. L'Ajuntament de Falset n'es propietari de dos, un dels quals és una dispensa matrimonial del 1409 i l'altre una creació de censal (1620). Els sis restants són propietat de la Generalitat, cinc per compra i un per donació.

 

 

Dades tècniques

Títol: Creació de censal de Bartomeu i Pere Toda, pare i fill, del mas terme d'Arbolí, a favor de Pere Noguer, menor, peraire de Poboleda, de preu 24 lliures, pensió 24 sous
Data: 1555, gener, 29. Poboleda
Suport material: pergamí
Mides: 44,5 x 36,5 cm

Creació de censal

Informació relacionada

La documentació  notarial conservada és molt minsa. Aquesta documentació va patir els estralls de la Guerra del Francès i, gairebé, es perdé a l'inici de la Guerra Civil per la crema de l'arxiu de la notaria del districte. Actualment, són molt pocs els volums conservats anteriors a l'any 1936.

Sortosament, s'han conservat els esboranys notarials del notari, primer de Porrera i després de Falset, Joan Pascó i Ardèvol. Els protocols notarials degueren fer cap a la notaria del districte i es cremaren el 1936, mentre que els esborranys, sense valor jurídic, romangueren a la seva casa pairal, cal Pascó, fins al seu ingrés a l'arxiu comarcal.

La documentació s'inicia el 1794 fins el 1831, amb pocs buits. Els dos primers anys actua com a notari a la seva població nadiua, Porrera, fins que a finals del segle XVIII s'estableix a Falset.

 

 

Dades tècniques 

Títol: Esborranys notarials de Joan Pascó
Data: Primeres dècades del segle XIX
Suport material: paper

Detall dels esborranys notarials  (1812 i 1820)

Detall dels esborranys notarials (1812 i 1820)

Informació relacionada

La documentació municipal de Falset fou dipositada a l'arxiu el 2005. La documentació més antiga és del 1865 i arriba fins el 2002. Dissortadament són poques les sèries complertes que es conserven, les que més són les corresponents a actes municipals, quintes i comptabilitat.

Un dels documents més antics és la primera acta municipal que es conserva de l'1 de gener de 1865. Durant el segle XIX les actes municipals són força complertes i a partir del nou segle només hi manquen dos llibres, un dels quals correspon al període de la Guerra Civil, 1937-1939.

Dades tècniques
Títol:
Primera acta de l'Ajuntament de Falset
Data: 1865, gener, 1.
Suport material: paper

Primera acta de l'Ajuntament de Falset.

Primera acta de l'Ajuntament de Falset.

Informació relacionada

En el municipi de Marçà abans de la Guerra Civil existien dos sindicats agrícoles: el Sindicat Agrícola del Baix Priorat creat el 1912 i el Sindicat Agrícola i Caixa Rural de Marçà creat el 1917 que s'unificaren per Ordre de la Generalitat de Catalunya el 1936, restant units després de la contesa bèl·lica. El 1999 s'uniren la Cooperativa Agrícola de Falset i la Cooperativa Agrícola de Marçà formant l'Agrícola Falset-Marçà.

El document és una obligació de la secció de vinicultura del Sindicat Agrícola i Caixa Rural per poder disposar de diner, amb el suport del Banc de Valls, per la construcció del celler i la compra de maquinària. D'aquestes en tenim d'1 i de 5 accions, posteriorment a inicis de 1920 es va fer una nova emissió d'obligacions.

 

Dades tècniques

Títol: Obligació del Sindicat Agrícola i Caixa Rural de Marçà
Data: 1919, desembre, 15
Suport material: paper

Títol de cinc obligacions.

Títol de cinc obligacions.

Informació relacionada

La creació d'entitats agrícoles a la comarca del Priorat és ben primarenca, iniciant-se a principis del segle XX. El primer sindicat agrícola fou el de Cornudella de Montsant el 1904. El període més florit fou la dècada dels anys 10, amb la creació de bona part d'aquestes entitats. Tanmateix, també es crearen cooperatives de consum en diverses poblacions, per exemple: Falset, El Lloar, la Vilella Baixa.

L'associacionisme agrari en una comarca eminentment agrícola i castigada pel flagell de la fil·loxera va ser fonamental per contribuir al sosteniment econòmic de les famílies.

Els fons de cooperatives custodiats a l'arxiu comarcal són: la Torre de Fontaubella, Falset, Marçà i la Vilella Baixa.

Dades tècniques
Títol: Estatuts i reglaments d'entitats agrícoles
Data: primera meitat del segle XX
Suport material: paper

Conjunt d'estatuts i reglaments

Conjunt d'estatuts i reglaments

Informació relacionada