• Imprimeix

Quadre de fons

 • Departament de Cultura. Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà, 1995-2015
 • Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 1967-2013
 • Departament d'Economia i Finances. Oficina Liquidadora, 1862-1962
 • Departament Medi Ambient, 1956-2009
 • Consell General del Marquesat de Pallars, 1591-1821
 • Consell Comarcal de Muntanya del Pallars Sobirà, 1985-1988
 • Consell Comarcal del Pallars Sobirà, 1987-2015
 • Ajuntament d'Ainet de Besan, 1838-1926
 • Ajuntament d'Alins, 1806-2014
 • Ajuntament d'Altron, 1867-1976
 • Ajuntament d'Àreu, 1855-1927
 • Ajuntament de Baén, 1860-1969
 • Ajuntament de Baix Pallars, 1969-2011
 • Ajuntament d'Enviny, 1862-1970
 • Ajuntament d'Estac, 1858-1970
 • Ajuntament d'Estaon, 1936-1971
 • Ajuntament d’Esterri de Cardós, 1860-2010
 • Ajuntament de Farrera, 1882-2006
 • Ajuntament de Gerri de la Sal, 1860-1971
 • Ajuntament de Jou, 1535-1970
 • Ajuntament de Lladorre, 1876-2013
 • Ajuntament de Llavorsí, 1575-2011
 • Ajuntament de Llessui, 1928-1970
 • Ajuntament de Moncortès, 1947-1969
 • Ajuntament de Norís, 1866-1925
 • Ajuntament de Peramea, 1486-1969
 • Ajuntament de Rialp, 1380-2009
 • Ajuntament de Ribera de Cardós, 1880-1971
 • Ajuntament de Soriguera, 1883-2005
 • Ajuntament de Sort, 1592-2016
 • Ajuntament de Surp, 1605-1969
 • Ajuntament de Tírvia ,1604-1998
 • Ajuntament de Tor, 1839-1926
 • Ajuntament de la Vall de Cardós, 1971-2010
 • Estació meteorològica de Sort, 1988-2010
 • Oficina SEA, 1967-1987
 • Districte de Sort, 1706-1915
 • Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Sort, 1904-1966
 • Jutjat Comarcal, 1945-1975
 • Jutjat de Pau d'Alins, 1795-2000
 • Jutjat de Pau d'Ainet de Besan, 1868-1936
 • Jutjat de Pau d'Altron, 1938-1979
 • Jutjat de Pau d'Àreu, 1871-1928
 • Jutjat de Pau de Baén, 1870-1971
 • Jutjat de Pau de Baix Pallars, 1970-2000
 • Jutjat de Pau d'Enviny, 1858/1891
 • Jutjat de Pau d'Estac, 1847/1971
 • Jutjat de Pau d'Estaon, 1939-1971
 • Jutjat de Pau d'Esterri de Cardós, 1920-1992
 • Jutjat de Pau de Farrera, 1900-1993
 • Jutjat de Pau de Gerri de la Sal, 1844-1986
 • Jutjat de pau de Lladorre, 1879-1998
 • Jutjat de Pau de Llavorsí, 1839-2010
 • Jutjat de Pau de Llessui, 1963-1966
 • Jutjat de Pau de Montcortès, 1945-1966
 • Jutjat de Pau de Norís, 1871-1927
 • Jutjat de Pau de Peramea, 1876/1969
 • Jutjat de Pau de Rialp, 1883-1998
 • Jutjat de Pau de Ribera de Cardós, 1888-1971
 • Jutjat de Pau de Soriguera, 1900-1992
 • Jutjat de Pau de Sort
 • Jutjat de Pau de Surp, 1855-1972
 • Jutjat de Pau de Tírvia, 1899-1998
 • Jutjat de Pau de Tor, 1871-1927
 • Jutjat de Pau de Vall de Cardós, 1971-2004
 • Comptadoria d'Hipoteques d'Esterri d'Àneu, 1774-1832
 • Comptadoria d'Hipoteques de Sort, 1774-1862
 • Registre de la Propietat de Sort, 1862-1921
 • ADF Mig Pallars, 1997-2003
 • Cambra agrària d'Alins, 1959-1994
 • Cambra agrària d'Alt Àneu, 1939-1994
 • Cambra agrària d'Espot, 1945-1994
 • Cambra agrària d'Esterri d'Àneu, 1945-1994
 • Cambra agrària d'Esterri de Cardós, 1945-1994
 • Cambra agrària de Farrera, 1961-1994
 • Cambra agrària de la Guingueta, 1944-1994
 • Cambra agrària de Lladorre, 1951-1993
 • Cambra agrària de Llavorsí, 1961-1994
 • Cambra agrària de Rialp, 1956-1994
 • Cambra agrària de Soriguera, 1956-1994
 • Cambra agrària de Sort, 1956-1994
 • Cambra agrària de Tírvia, 1945-1994
 • Cambra agrària de Vall de Cardós, 1951-1993
 • Cambres agràries de l'Alta Ribagorça, 1961-1994
 • Camp d'Aprenentage Valls d'Àneu, 1986-1997 
 • Jefatura Local del Movimiento de Baix Pallars, 1970-1974
 • Jefatura Local del Movimiento d'Escaló, 1970-1971
 • Jefatura Local del Movimiento de Gerri, 1938-1973
 • Jefatura Local del Movimiento de Farrera, 1960-1975
 • Jefatura Local del Movimiento de Lladorre, 1956-1967
 • Jefatura Local del Movimiento de Llavorsí, 1943-1976
 • Jefatura Local del Movimiento de Rialp, 1958-1974
 • Jefatura Local del Movimiento de Soriguera, 1958-1976
 • Jefatura Local del Movimiento de Sort, 1953-1976
 • Jefatura Local del Movimiento de Tírvia, 1961-1976
 • Escola Angel Serafí Casanovas de Sort, 1963-2000
 • Escola d'Estaon, 1961-1975
 • Escola de Montardit, 1923-1969
 • Escola de Surp, 1948-1973
 • IES Hug Roger III Sort, 1998-2015
 • AMPA IES Hug Roger III, 1981-2005
 • Associació Cultural Vilamflor de Sort, 1989-2004
 • Associació de jubilats d la Vall Ferrera, 1993-2013
 • Comunitat de regants de les Vernedes, 1921-1992
 • Societat de pescadors de Sort, 1951-2006
 • Associació de fabricants de sal de Gerri, 1818-1979
 • Central elèctrica de Sort, 1931-1980
 • Central elèctrica de Rialp, 1950-1989
 • Central elèctrica de Llavorsí, 2001-2010
 • Fàbrica de llana de Rialp, s. XX
 • Fotografia Rafel, 1915-1981
 • Casa Bringué de Ginestarre, 1330-1966
 • Casa Castells d'Estaís, 1631-1896
 • Casa Coix d'Escalarre, 1625-1930
 • Casa Corral d'Olp, 1670-1942
 • Casa Feliço de Sort, s. XX
 • Casa Gayetano de Sort, 1585-1819
 • Casa Martelló de Peramea, 1632-1968
 • Casa Perramon de Peramea, 1534-1978
 • Molí de Bellera de Rialp, 1743-1992
 • Esteve Albert i Corp, 1920-1995
 • Josep Batalla, 1907-1971
 • Agustí López Pla, 1943-2006
 • Josep Mullor, 1968-2011
 • Família Pla Aytés de Sort, 1525-1976
 • Carles Pol i Aleu, 1955-1968
 • Ramon Rafel, 1957-1992
 • Llàtzer Sibis Piedrafita, 1943-2001
 • Joan Valls, 1954-1960
 • Josep Alsina, 1910-2007
 • Col·lecció de fotografies comarcals, 1901-2012
 • Treballs de recerca inèdits, 1985-2010
 • Col·lecció de fons forans
 • Col·lecció de postals de la Oficina de turisme de la Pobla de Segur, 1936-1972
 • Col·lecció de manuscrits i documents dispersos, 1500-2009
 • Fotogràfic Josep M.Vidal, 1905-1960
 • Col·lecció de piragüisme, 1960-2012
 • Biblioteca auxiliar, 1570-2016
 • Fons de l'administració reial i senyorial
  Fons Pallars ADM, 995-1763
  Fons Vilamur ADM, 1126-1751
  Fons Catalunya General ADM, 1026-1761
  Fons Castelló (Foix), s. XI-XV
 • Fons comercials i d'empreses
  Farga. Casa Coix Alins, 1780-1841
 • Fons patrimonials i familiars
  Casa Aleixet de Jou, 1608-1876
  Casa Castellà d'Esterri de Cardós, 1293-1644
  Casa Cerdà d'Àreu, 1583-1954
  Casa Cucat d'Olp, 1664-1955
  Casa Galí de Caregue, 1582-1945
  Casa Guillem de Tírvia, 1867-1919
  Casa Mora d'Arrós de Cardós, 1565-1971
  Casa Pey d'Enviny, 1672-1960
  Casa Subirà d'Altron, 1501-1999
 • Col·leccions
  Respuestas al cuestionario de F. Zamora, 1788-1790
  Obres AGA, 1909-1963
 • BRINGUÉ, J. M; CASES, M. L; MARUGAN, C.M; RABASA, M.I. (2001): Descripció del marquesat de Pallars i del vescomtat de Vilamur per Onofre Timbau (1628). Pagès editors, Lleida.
 • CASES I LOSCOS, M. Lluïsa. Catàleg de l'arxiu de protocols del districte de Sort. Barcelona: Fundació Noguera, 1995 (Col·lecció Inventaris d’Arxius Notarials de Catalunya), 156 pàg.
 • CASES, M.L.; MARUGAN, C.M. (2000): “Els arxius i la documentació pallaresa.”. Àrnica. núm. 44, p.32-40.
 • MARUGAN, C.M (2001): “Les fonts documentals per a l’estudi del medi natural al Pallars Sobirà”. La investigació al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Cinquenes Jornades d’Investigació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici . Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient, Barruera, p. 321-432.
 • MARUGAN, C.M; RAPALINO, V. Coord. (2005): Història del Pallars. Dels orígens als nostres dies.  Pagès editors, Lleida.
 • MARUGAN, C.M. (1997): “Inventari del fons de la Comptadoria d’Hipoteques de Sort”.Collegats. núm. 7. p.121-129.