• Imprimeix

Quadre de fons

 • Districte de Sort, 1706-1916

 

 • BRINGUÉ, J. M; CASES, M. L; MARUGAN, C.M; RABASA, M.I. (2001): Descripció del marquesat de Pallars i del vescomtat de Vilamur per Onofre Timbau (1628). Pagès editors, Lleida.
 • CASES I LOSCOS, M. Lluïsa. Catàleg de l'arxiu de protocols del districte de Sort. Barcelona: Fundació Noguera, 1995 (Col·lecció Inventaris d’Arxius Notarials de Catalunya), 156 pàg.
 • CASES, M.L.; MARUGAN, C.M. (2000): “Els arxius i la documentació pallaresa.”. Àrnica. núm. 44, p.32-40
 • MARUGAN, C.M. (1997): “Inventari del fons de la Comptadoria d’Hipoteques de Sort”.Collegats. núm. 7. p.121-129.
 • MARUGAN, C.M (2000): "Demografia i societat a les Valls d'Àneu (Pallars Sobirà) al segle XVIII, a partir dels protocols notarials". Estudis histórics i documents dels arxius de protocols. Col.legi notarial de Barcelona XVIII, Barcelona, p. 349-372
 • MARUGAN, C.M (2001): “Les fonts documentals per a l’estudi del medi natural al Pallars Sobirà”. La investigació al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Cinquenes Jornades d’Investigació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici . Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient, Barruera, p. 321-432.
 • MARUGAN, C.M. (2002): "La recuperació dels fons patrimonials del Palars Sobirà. El cas de Casa Subirà, d'Altron, i el projecte de la recuperació de la memòria històrica de la vall de Cardós". Lligall. Revista Catalana d'Arxivística num 19, p. 127-141
 • MARUGAN, C.M. (2014): "Noves tecnologies i història: la consulta en línia dels protocols de Francesc Sansi-Ramon, notari d'Esterri d'Àneu (1736-1754)" Nabius,  num 12, p. 37-38.
 • MARUGAN, C.M. (2016): "Sagramentals i manuals notarials de Borén. La seua importància documental des de l'Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà". Nabius,  num 14, p. 67-68.
 • MARUGAN, C.M.; RAPALINO, V. (Coord) (2005). Història del Pallars. Dels orígens als nostres dies.  Pagès editors, Lleida