• Imprimeix

Els documents escollits

L’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, disposa d’una considerable col·lecció de postals antigues de tota la comarca, en especial dels municipis de Tremp i de la Pobla de Segur, on sobretot va destacar el fotògraf de La Pobla de Segur Silvio Gordó Montaña.

 


Dades tècniques

Títol: Postal d'una vista general de La Pobla de Segur
Suport material: paper
Mides: 29 x 8 cms

Vista general de La Pobla de Segur

Vista general de La Pobla de Segur

Informació relacionada

La col·lecció de pergamins procedents de l’Arxiu Municipal de Tremp, és sense dubte una de les joies documentals del nostre arxiu.

En concret un total de 88 pergamins, de diferents mides i anys compresos entre l’any 1307 fins al 1664, restaurats l’any 1984 per l’Arxiu Nacional de Catalunya, ens presenten un camp d’investigació excel·lent, doncs actualment només disposem d’una breu descripció del seu contingut, un breu regest.

Hem de destacar que la col·lecció d’aquests pergamins dipositats actualment a l’arxiu comarcal, estan totalment digitalitzats i per tant a l’abast dels investigadors.

 


Dades tècniques
Títol:
Pergamí nº 35 de la col·lecció de pergamins de l’Arxiu Municipal de Tremp, en la que el notari reial Guillem Ponç, dóna testimoni que el rei Pere concedeix a la vila de Tremp, fira per Santa Caterina (15 dies) i refira per Sant Vicenç (15 dies), la fira de Sant Lluc i la refira de St. Andreu, que ja té.
Data: 20-11-1385
Suport material: pergamí
Mides: 30 x 51 cms

Pergamí nº 35 de la col·lecció de l'Ajuntament de Tremp

Pergamí nº 35 de la col·lecció de l'Ajuntament de Tremp

Informació relacionada

La premsa local és sense dubte, un altre dels protagonistes al nostre arxiu. En concret i dintre la hemeroteca conservada a l’Ajuntament de Tremp, tenim gran part del quinzenal federal republicà “Renovació”, aparegut el 4 de juny de 1932 i desaparegut el 18 de juliol 1936, dona ressò de les noticies i esdeveniments més importants de la comarca del Pallars Jussà els anys abans de la guerra civil espanyola.

Un diari quinzenal amb temàtica variada amb un noticiari local i comarcal, esports, opinió i cultura. Amb 105 números editats, molts dels quals actualment digitalitzats i que ben aviat es podran consultar al nostre XAC Premsa, editat pel Centre Catalanista Republicà Federal de Tremp.

Dades tècniques
Títol:
Portada del quinzenal "Renovació" de Tremp, nº 62
Data: 29-10-1934
Suport material: paper
Mides: 30 x 21 cms

Portada del quinzenal "Renovació" de Tremp, 1934

Portada del quinzenal "Renovació" de Tremp, 1934

Informació relacionada

El treball de recol·lecció, conservació, descripció i posterior difusió de col·leccions de fotografies de la comarca, tot just acaba de començar a l’Arxiu Comarcal.

De moment disposem d’un gran número de fotografies, principalment, provinents de l’arxiu municipal de l’Ajuntament de Tremp, del fons personal del fotògraf trempolí, Pompeu Molist, i cessions d’altres particulars.

Aquest és sense dubte un dels reclams més sol·licitats per part dels nostres usuaris, la col·laboració i l’aportació de tota la ciutadania de la nostra comarca és cabdal en aquesta tasca de conservació i difusió de la memòria fotogràfica de la nostra història, us convidem a contribuir en ella.

 

Dades tècniques
Títol:
Panoràmica del passeig de Tremp, des de casa Roure. Al fons podem veure part de l'antiga Casa Sullà, avui deu de l'arxiu comarcal
Data: 1934
Suport material: clitxé en poliester

Vista del passeig de Tremp

Vista del passeig de Tremp

Informació relacionada

Un dels fons documentals més importants per la comarca a nivell històric i probatori és sense dubte l’Arxiu Notarial de Tremp. Un conjunt de quasi 900 volums, en la seva majoria: manuals, esborranys, llibres d’actes, llibres indicadors, capítols matrimonials, testaments, inventaris, encants, concòrdies, llibres especials, etc de les diferents notaries existents des del s.XVI la major part d’aquestes desaparegudes, tenim actualment en funcionament la dels municipis de La Pobla de Segur i la de Tremp.

Amb una cronologia que va des del document més antic a l’any 1528 fins a l’any 1909. Un fons que compte amb un inventari realitzat per la Sra. Lluïsa cases i Loscos, a l’any 1983, (Fundació Noguera), que actualment està essent revisat per tal de millorar el seu estat de conservació i la seva descripció.

Dades tècniques
Títol:
Primera pàgina del protocol notarial de Tremp, nº 380 Capbreu d'Erill
Data: 21-05-1830
Suport material: paper

Vista del passeig de Tremp

Pagina d'inici del protocol

Informació relacionada