• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACPJ

Adreça:
C/ del Mercadal 19
25620   Tremp   (Pallars Jussà)
Tel. 973651337
Fax. 973654929

Adreça electrònica:
acpallarsjussa.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acpj

Horari hivern
Horari d'hivern: dilluns a divendres de 9 a 14 h i tardes, de dilluns a divendres de 15,30 a 18 hores.

Horari estiu
1 de juny al 30 de setembre, dilluns a divendres, 8-15h.

Contingut

  • Abast cronològic:
    XII-XX

 

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- Consulta de documents. Consulta de la biblioteca auxiliar (exclosa de préstec) i de l’hemeroteca. Reproducció de documents (fotocòpies, imatges digitals, fotografies, etc), restringit per a determinats tipus de documents, i aplicant els preus de les taxes corresponents. Assessoraments / informació en la consulta de fons documentals i bibliogràfics. Assessoraments a les administracions en la gestió d’arxius. Recerques puntuals i consulta de dades. Punt d’accés directe a l’aplicació informàtica que permet l’accés a les bases de dades i descripcions de tots els fons documentals custodiats a l’arxiu. Expedicions de certificacions sobre l’existència de documents a l’arxiu. Consulta i préstec de documents als organismes, institucions i particulars que tenen dipositada la seva documentació a l’arxiu. Assessorament a organismes i particulars per organitzar, descriure i conservar els documents. Préstec de documents, imatges i fotografies per a exposicions. Organització de cursos de divulgació dels fons documentals i també, formació per als usuaris i investigadors. Servei educatiu. Visites comentades per a estudiants d’escoles i instituts i per al públic en general. Cal concertar amb antelació. Sala d’activitats: cursos, conferències, presentacions, etc. Sempre en horari de l’ACPJ i prèvia sol·licitud escrita i aprovació per la direcció de l’ACPJ. Accés a Internet a la Sala de consulta Jesús Castells i Serra (WIFI). Informació sobre fons documentals del Pallars Jussà que resten en altres arxius.

 

Bibliografia
- Guia de l'Arxiu Comarcal del Pallars Jussà,quarta edició, 2014.

Data d'actualització:  08.09.2016