• Imprimeix

El 1714 a Osona

Estat dels regiments d’infanteria espanyola

Soldats del regiment d’infanteria espanyola ingressats a l’Hospital de la Santa Creu durant l’ocupació borbònica a la ciutat de Vic.

Dades tècniques

Títol:
Estat dels regiments d’infanteria espanyola
Referència arxivística: Fons 23;  ud 1509
Cronologia: 1713.09.01 – 1716.03.04
Suport material: paper

LLibre d'inscripció d'òbits

Llibre d'inscripció d'òbits de l'Hospital de la Santa Creu de Vic durant l'ocupació borbònica a la ciutat de Vic.

Dades tècniques

Títol:
Llibre primer més antich dels ques troban en lo arxiu de partides de obits
Referència arxivística: Fons 23; ud 410
Cronologia: 1689.10.07 / 1727.11.03
Suport material: paper

LLibre de baptismes d'expòsits

LLibre de baptismes d'expòsits de l’Hospital de la Santa Creu durant l’ocupació borbònica a la ciutat de Vic.

Dades tècniques

Títol:
LLibre de baptismes dels expòsits
Referència arxivística: Fons 23; ud 458
Cronologia: 1689.01.01 – 1799.12.31
Suport material: paper

LLibre de registre d'ingressats

Llibre de registre d'ingressats de l’Hospital de la Santa Creu durant l’ocupació borbònica a la ciutat de Vic.

Dades tècniques

Títol:
Llibre de registre d'ingressats
Referència arxivística: Fons 23; ud 479
Cronologia: 1713.01.01 – 1761.12.31
Suport material: paper

Llibre de comptes de Jacint Saits

Llibre de comptes de Jacint Saits, procurador de l’Hospital de la Santa Creu durant l’ocupació borbònica a la ciutat de Vic.

Dades tècniques

Títol:
Llibre de comptes de Jacint Saits
Referència arxivística: Fons 23; ud 1209
Cronologia: 1710.01.01 – 1714.12.31
Suport material: paper

Estat dels regiments de cavalleria

Estat dels regiments de cavalleria espanyoal durant l’ocupació borbònica a la ciutat de Vic.

Dades tècniques

Títol:
Estat dels regiments de la cavalleria espanyola
Referència arxivística: Fons 23; ud 1507
Cronologia: 1713.09.01 – 1716.03.04
Suport material: paper

Estat dels soldats que han ingressat malalts a l'Hospital de la Santa Creu

Estat dels soldats que han ingressat malalts a l’Hospital de la Santa Creu durant l’ocupació borbònica a la ciutat de Vic.

Dades tècniques

Títol:
Estat dels soldats que han entrat malalts
Referència arxivística: Fons 23; ud 1508
Cronologia: 1713.09.01 – 1716.06.05
Suport material: paper

Estat dels soldats que han ingressat malalts a l'Hospital de la Santa Creu de Vic

Estat dels soldats que han entrat que han ingressat malalts a l’Hospital de la Santa Creu durant l’ocupació borbònica a la ciutat de Vic.

Dades tècniques

Títol:
Estat dels soldats que han ingressat malalts a l'Hospital de la Santa Creu de Vic
Referència arxivística: Fons 23; ud 1510
Cronologia: 1713.09.01 – 1716.06.05
Suport material: paper

Estat dels regiments de cavalleria i infanteria

Estat dels regiments de cavalleria i infanteria durant l’ocupació borbònica a la ciutat de Vic.

Dades tècniques

Títol:
Estat dels regiments d’infanteria i cavalleria espanyola
Referència arxivística: Fons 23; ud 1511
Cronologia: 1713.09.01 – 1716.06.05
Suport material: paper

Nota del preu que cada soldat ha de pagar per dia d'ingrés a l'Hospital

Nota del preu que cada soldat ha de pagar per dia d'ingrés a l'Hospital de la Santa Creu de la ciutat de Vic.

Dades tècniques

Títol:
Nota del preu que cada soldat ha de pagar per dia d'ingrés a l'Hospital
Referència arxivística: Fons 23; ud 1582
Cronologia: 1707.07.29 – 1708.02.13
Suport material: paper

Data d'actualització:  19.03.2014