• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACOS

Adreça:
C/ de l'Era d'en Sellés 6
08500   Vic   (Osona)
Tel. 670 544 312
Fax.

Adreça electrònica:
acosona.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acos

Horari hivern
Horari de 01 d'octubre a 31 de maig: -- matí de dilluns a divendres de 9h a 14h i de 15.30h a 18h

Horari estiu
1 juny a 30 setembre, dilluns a divendres, 8-15 h.

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles X-XXI

 

Difusió
- Organització periòdica de conferències, cursos, seminaris i exposicions.
- Visites comentades adreçades als centres d'ensenyament o a d'altres grups que ho sol.licitin.
- Ressenya periòdica de les activitats de l'arxiu a la publicació trimestral "Arxius. Butlletí de la Subdirecció general d'Arxius" del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- Consulta de documents.
- Informació documental i bibliogràfica dirigida a tots els ciutadans en general i a l'Administració.
- Sala de classificació.
- Biblioteca i hemeroteca auxiliar amb obres generals de referència i monografies locals.

Bibliografia
No hi ha bibliografia específica sobre l'Arxiu Comarcal d'Osona. l'Arxiu només disposa d'un tríptic informatiu amb el quadre de fons i l'abast cronològic de la documentació que custòdia.

Data d'actualització:  08.09.2016