• Imprimeix

Recursos per als investigadors

Arxius en Línia: Cercador de fons i documents de l'Arxiu Nacional de Catalunya i de la Xarxa d'Arxius Comarcals
 

http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/

Aplicació del Departament de Cultura que presenta imatges de documents conservats en els propis centres d'arxiu i documents procedents dels seus arxius de complement. Aquesta base de dades permet fer recerques sobre el contingut dels fons documentals que es custodien a l'Arxiu Nacional de Catalunya, a la Xarxa d'Arxius Comarcals, als Arxius Històrics de Girona, Lleida i Tarragona i al Dipòsit d'Arxius de Cervera.


XAC_Premsa: Premsa històrica digitalitzada


 

http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/#top

Cercador del Departament de Cultura que permet l'accés a la premsa històrica d'àmbit local i comarcal custodiada en els arxius catalans.


Memòria Digital de Catalunya (MDC)


http://mdc1.cbuc.cat/

La Memòria Digital de Catalunya (MDC) és un repositori cooperatiu que conté, en accés obert, col·leccions digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni. A l'MDC s'hi troben les còpies digitals de fotografies, dibuixos, mapes, cartells, fullets, incunables i un llarg etcètera amb un total de més de 3 milions de documents relacionats amb Catalunya i procedents de 32 institucions diferents (universitats, biblioteques especialitzades, arxius, etc.).


Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA)


http://www.bnc.cat/digital/arca/

És un portal d'accés obert que inclou publicacions periòdiques tancades que han estat representatives dins la cultura i la societat catalana. És un dipòsit cooperatiu de preservació digital impulsat per la Biblioteca de Catalunya amb el suport del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC))


Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

http://ccuc.cbuc.cat/

El CCUC és un catàleg amb més de 5 milions de títols que dóna accés a més de 10 milions de documents físics. Incorpora els fons de les biblioteques membres del CSUC i d'altres biblioteques associades.

Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG)

 


http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/?lang=cat

El Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya (BEG) permet la consulta dels fons de biblioteques i centres de documentació que donen suport a l'activitat de les entitats de l'administració pública de Catalunya.

Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACÓ)

 

http://www.raco.cat/index.php/raco

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) és un repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.

Trencadís

http://trencadis.diba.cat/

Trencadís és el dipòsit digital de la Xarxa de Biblioteques Municipals que té com objectius promoure i difondre la cultura local i preservar i facilitar l'accés a aquelles col·leccions úniques i valuoses de les biblioteques de la Xarxa. 

Arxius Municipals Digitals

http://www.diba.cat/amd/

Arxius Municipals Digitals posa a l'abast de tothom més de 102.000 pàgines de documents d'arxiu procedents inicialment de 15 ajuntaments i que comprenen un període que va des de l'any 1654 fins l'any 1961.

La Xarxa d'Arxius Municipals, coordinada per l'Oficina de Patrimoni Cultural, es proposa facilitar l'accés i difusió de les actes del Ple dels Ajuntaments de la província de Barcelona, gràcies a la col·laboració subscrita entre els Ajuntaments i la Diputació de Barcelona.

Les actes del Ple de l'Ajuntament són una font d'informació essencial en relació a la vida política, econòmica i social dels municipis. Quant a la seva estructura, recullen la data i hora en què comença la sessió, la relació de matèries debatudes, la relació d'assistents, la indicació de les persones que hi han intervingut, les incidències esdevingudes, els vots emesos i els acords adoptats.

Portal de Archivos Españoles (PARES)


http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=0

El Portal de Archivos Españoles (PARES) és un projecte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que vol fomentar el Patrimoni Històric Documental Espanyol conservat en la seva xarxa de centres. PARES permet un accés lliure i gratuït per a qualsevol ciutadà interessat en accedir als documents amb imatges digitalitzades dels arxius espanyols.


Hispana 


http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion

Hispana és el portal d'accés a la cultura digital i el agregador nacional de continguts a "Europeana". Reuneix les col·leccions digitals d'arxius, biblioteques i museus espanyols, inclou també fons d'alguns arxius públics.

Portal d'Arxius Europeu

https://www.archivesportaleurope.net/

El Portal d'Arxius Europeu dóna accés a la informació dels materials d'arxiu de diferents països europeus així com la informació de les institucions d'arxius de tot el continent.Europeana
 

http://www.europeana.eu/portal/

El portal Europeana és un punt d'accés únic a millions de recursos digitals d'arxius, museus, biblioteques i col·leccions audiovisuals d'Europa.


Family Search

https://familysearch.org/search/

FamilySearch, que históricament es coneix com la Societat Genealògica d'Utah es va fundar el 1894 i es dedica a conservar els registres de tota la família humana. El seu propòsit és ajudar a les persones a conectar amb els seus avantpassats per mitja de l'accés als registres histórics.