• Imprimeix

Quadre de fons

 • Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 1993-1996
 • Departament d'Economia i Finances, 1835/1945
 • Consell Comarcal de la Noguera, 1988-2003
 • Ajuntament de Balaguer, 1170-2011
 • Ajuntament d'Albesa,1832-1999
 • Ajuntament d'Algerri,1600-2000
 • Ajuntament d'Alòs de Balaguer,1809-1985
 • Ajuntament d'Anya,1843-1968
 • Ajuntament d'Artesa de Segre,1470-2007
 • Ajuntament de Baldomar,1851-1926
 • Ajuntament de Bellcaire d'Urgell,1925-2000
 • Ajuntament de Bellmunt d'Urgell,1850-2006
 • Ajuntament de Camarasa,1700-2001
 • Ajuntament de Castelló de Farfanya,1870-1981
 • Ajuntament de Cubells,1350/2001
 • Ajuntament de Fontllonga,1772-1970
 • Ajuntament de Foradada,1839-2009
 • Ajuntament de la Baronia de La Vansa,1861-1922
 • Ajuntament de la Baronia de Rialb,1859-1988
 • Ajuntament de la Sentiu de Sió,1920-2011
 • Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya,1816-1993
 • Ajuntament del Tossal,[1900-1970]
 • Ajuntament de Montgai,1890-2012
 • Ajuntament de Santa Maria de Meià,1860-1913
 • Ajuntament de Penelles,1851-2000
 • Ajuntament de Ponts,[1900-1979]
 • Ajuntament de Preixens,1920-2003
 • Ajuntament de Santa Linya,1926-1970
 • Ajuntament de Térmens,1914-2004
 • Ajuntament de Tiurana,1400-1990
 • Ajuntament de Torrelameu,1859/2005
 • Ajuntament de Tragó de Noguera,1900-1964
 • Ajuntament de Tudela de Segre,1750-1973
 • Ajuntament de Vallfogona de Balaguer,1901-1998
 • Ajuntament de Vilanova de Meià,1900-2011
 • Ajuntament d'Ivars de Noguera,1860-2011
 • Ajuntament d’Oliola,1561-1994
 • Entitat Municipal Descentralitzada de Fontllonga,1988-1991
 • Entitat Municipal Descentralitzada de Santa Maria de Meià,1959/2000
 • Institut Municipal de Progrés i Cultura (IMPIC),2002-2011
 • "Regiones devastadas", 1947-1949
 • Corts del Batlle de Castelló, Fontllonga i Os de Balaguer, 1761-1771
 • Cúria reial de Balaguer, 1764-1769
 • Districte de Balaguer, 1550-1904
 • Notaries Foranes, 1745-1834
 • Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Balaguer, 1856-1995
 • Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Balaguer, 1902-1989
 • Jutjat Comarcal de Ponts,[1868-1939]
 • Jutjat de Pau d'Albesa,1854-1991
 • Jutjat de Pau d'Algerri,1857-1999
 • Jutjat de Pau d'Alòs de Balaguer,1856-1973
 • Jujtat de Pau d'Anya,1865-1965
 • Jutjat de Pau d'Artesa de Segre,1837-1980
 • Jutjat de Pau de Baldomar,1846-1925
 • Jutjat de Pau de Bellcaire d'Urgell,[1940-1979]
 • Jutjat de Pau de Bellmunt d'Urgell,1870-1970
 • Jutjat de Pau de Castelló de Farfanya,1864-1970
 • Jutjat de Pau de Cubells,1857-1972
 • Jutjat de Pau de Fontllonga,1962-1968
 • Jutjat de Pau de Foradada,1852-1982
 • Jutjat de Pau de la Baronia de Rialb,1939-1998
 • Jutjat de Pau de la Sentiu de Sió,1932-2006
 • Jutjat de Pau de Montgai,1924-2011
 • Jutjat de Pau de Penelles,1856-1989
 • Jutjat de Pau de Preixens,1850-2004
 • Jutjat de Pau de Térmens,1939-1993
 • Jutjat de Pau de Tiurana,1880-1985
 • Jutjat de Pau de Torrelameu,1865-1998
 • Jutjat de Pau de Tragó de Noguera,1871-1960
 • Jujtat de Pau de Tudela de Segre,1858-1972
 • Jutjat de Pau de Vallfogona de Balaguer,1847-2006
 • Jutjat de Pau de Vilanova de Meià,1873-1972
 • Jutjat de Pau d'Ivars de Noguera,1860-2000
 • Jutjat de Pau d'Oliola,1861-1988
 • Cambra agrària d'Àger, 1919-1994
 • Cambra agrària d'Albesa, 1938-1993
 • Cambra agrària d'Algerri, 1962-1993
 • Cambra agrària d'Alòs de Balaguer, 1919-1991
 • Cambra agrària d'Artesa de Segre, 1956-1973
 • Cambra agrària d'Ivars de Noguera, 1978-1993
 • Cambra agrària de Balaguer, 1946-1973
 • Cambra agrària de Bellcaire d'Urgell, 1940-1989
 • Cambra agrària de Bellmunt d'Urgell, 1963-1984
 • Cambra agrària de Cabanabona, 1961-1991
 • Cambra agrària de Camarasa, 1940-1990
 • Cambra agrària de Castelló de Farfanya, 1964-1993
 • Cambra agrària de Cubells, 1936-1993
 • Cambra agrària de Foradada, 1923-1980
 • Cambra agrària de la Baronia de Rialb, 1974-1991
 • Cambra agrària de la Sentiu de Sió, 1951-1993
 • Cambra agrària de les Avellanes-Santa Linya, 1932-1991
 • Cambra agrària de Linyola, 1985
 • Cambra agrària de Menarguens, 1986-1994
 • Cambra agrària de Montgai, 1967-1994
 • Cambra agrària d'Oliola, 1960-1994
 • Cambra agrària d'Os de Balaguer, 1960-1994
 • Cambra agrària de Penelles, 1947-1993
 • Cambra agrària de Ponts, 1949-1994
 • Cambra agrària de Térmens, 1979-1994
 • Cambra agrària de Tiurana, 1961-1994
 • Cambra agrària de Torrelameu, 1939-1994
 • Cambra agrària de Vallfogona de Balaguer, 1958-1994
 • Cambra agrària de Vilanova de l'Aguda, 1961-1994
 • CEIP Bonavista Bellcaire d'Urgell,1940-1982
 • CEIP Mare de Déu de la Guardiola la Sentiu de Sió,1942-1980
 • Comandància General dels Sometents Armats de Catalunya. Capitania Auxiliar del partit judicial de Balaguer ,1911-1916
 • Consorci del Grup d'Acció Local Montsec Sostenible,2002-2011
 • Consorci per a l'execució del Programa de Desenvolupament Rural PRODER a la Comarca de la Noguera,2002-2006
 • Delegació comarcal d'Informació i Investigació de Falange Española Tradicionalista y de las JONS de Balaguer,1938-1946
 • Escola Pública de Foradada,1950-1970
 • Escola Pública de Tragó de Noguera,1923-1961
 • Llar d'infants l'Esquirol,1978/1993
 • Parvulari Carme Vidal,1970-1992
 • Patronat d'Iniciatives de Balaguer i Comarca,1928/1973
 • Patronat Municipal d'Escoles Taller de Balaguer,1987-1999
 • Patronat Municipal Ràdio Balaguer,1981-1987
 • Prefectura Comarcal de Falange Española Tradicionalista y de las JONS de Balaguer,1941-1955
 • Prefectura local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS d'Albesa,1940-1970
 • Prefectura local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS d'Algerri,1938-1974
 • Prefectura local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS de Balaguer,1938-1976
 • Prefectura local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS de  Bellmunt d'Urgell,1960-1974
 • Prefectura local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS de Bellcaire d'Urgell,[1940-1979]
 • Prefectura local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS de Castelló de Farfanya,1953-1973
 • Prefectura local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS de Cubells,1946-1975
 • Prefectura local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS de Penelles,1945-1975
 • Prefectura local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS de la Sentiu de Sió,1963-1970
 • Prefectura local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS de Montgai,1945-1975
 • Prefectura local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS de Térmens,1963-1970
 • Prefectura local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS de Vilanova de Meià,1960-1974
 • Comunitat del plebà, canonges i preveres de la Col·legiata de Balaguer, 1539-1852
 • Ordre dels canonges regulars premonstratencs de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, 1057-1835
 • Parròquia de Camarasa, 1723-1757
 • Parròquia de Cubells, 1607-1802
 • Parròquia de la Torre de Rialb,1852-1862
 • Parròquia de Montsonís, 1743-1878
 • Parròquia de Tragó de Noguera, 1617-1686

 

 • Associació d'Amics del Santuari i la muntanya del Sant Crist de Balaguer,1989-2012
 • Associació Filles de Maria,1931/1954
 • Ateneu de Balaguer,1965-1978
 • Cine Club de Balaguer,1982/1987
 • Centre d'Estudis de la Noguera,1984-1988
 • Col·lectivitat de regants núm. 1 dels Canals d'Urgell (Montgai),1960-1980
 • Col·lectivitat de regants núm. 3 dels Canals d'Urgell (Bellcaire d'Urgell),1913-1994
 • Comunitat de regants de la sèquia d'Ivars de Noguera,1960-1980
 • Comunitat de regants de Ponts,[1950-1970]
 • Confraria de Nostra Senyora dels Dolors,1717-1769
 • Confraria de Sant Miquel del Corb,1700-1841
 • Confraria del Cordó de Sant Francesc,1625-1808
 • Confraria del Roser d'Albesa,1729-1768
 • Confraria dels Pagesos (de Santa Bàrbara),1666
 • Cooperativa de Vivendes Verge del Castell de Cubells,1972-1988
 • Futbol Club de Penelles,1960-1962
 • Independents i Progressistes per Balaguer,1983
 • Gremi de mestres de cases, picapedrers, fusters, carreters, boters, forners, moliners, espasers i altres oficis sota l'advocació de Sant Joan Baptista i Sant Josep,1852
 • Lliga parroquial de Perseverança de Balaguer,1931-1936
 • Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC),1979
 • Casa Pallàs, 1766-1975
 • Pastisseria Graells, 1904-1970
 • Mines de Corçà, 1942-1960
 • Industrias Punto Azul, 1956-1963
 • Industria del Papel y de la Celulosa, S.A. (INPACSA) - European Paper and Packaging Investiment Corporation, S.A. (EPPICSA) 1977-1996
 • Barons d'Abella,1700-1910
 • Casa Antillach de Tragó de Noguera,1605-1929
 • Casa Balcells-Canela,1689-2001
 • Casa Carrover de Santa Linya,1325-1967
 • Casa Cava de Balaguer,1693-2005
 • Casa Pou d'Albesa,1418/1963
 • Casa Ravarté de Balaguer,1855-1956
 • Família Gili Forn,1664-2013
 • Marcel·lí Bergé Palou,1950-1970
 • Pau Bertran Vilaseca,1912-1975
 • Pere Biel Coromines,1928-1965
 • Francesc Borràs i Farràs,1857/1983
 • Josep Maria Monill i Oriola,1725-1989
 • Josep Maria Morell Bitrià,1981-2011
 • Marqués de Paredes,1881-1898
 • Lluís Profitós Portella,1944-1999
 • Joan Tobella Riera,1945-1955
 • Daniel Torruella Valls,1921-1938
 • Josep Torruella Riasol,1965-1990
 • Portella-Utgé,1915-1990
 • Col·lecció de pergamins, s. XVII
 • Col·lecció de manuscrits i documents solts, 1604-1972
 • Col·lecció d'imatges, s. XX
 • Col·lecció de cartells, 1920-2016
 • Col·lecció de dibuixos, gravats i estampacions, s. XVIII-1986
 • Col·lecció de documents audiovisuals, 1972/1993
 • Col·lecció de documents municipals, 1828-1980 
 • Col·lecció de goigs, 1930-1980
 • Col·lecció de partitures musicals, s. XX
 • Col·lecció de programes i impresos, s. XVII-2016
 • Col·lecció numismàtica, 1937/1970
 • Col·lecció de postals,  1915-2004
 • FARRÉ I VILADRICH, Joan. "Arxiu Històric Comarcal de Balaguer". A: Guia dels Arxius Històrics de Catalunya. Volum 3. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1983. Pàg. 117-157; Catàleg dels protocols de Balaguer. Barcelona: Fundació Noguera, 1991 (Col·lecció Inventaris d'Arxius Notarials de Catalunya, 13), 239 pàg.
 • PEDROL GIMÉNEZ, Maite (coord.). Arxiu Comarcal de la Noguera: Guia didàctica. Balaguer: Arxiu Comarcal de la Noguera, 2007 (guia didàctica per alumnes d'educació secundària).
 • L'Arxiu Comarcal de la Noguera Balaguer. Balaguer: Arxiu Comarcal de la Noguera, 2007 (guia didàctica per alumnes d'educació primària).