• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACN

Adreça:
Pl. dels Comtes d'Urgell 6
25600   Balaguer   (Noguera)
Tel. 973443056
Fax. 973443783

Adreça electrònica:
acnoguera.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acn

Horari hivern
Matins, de dilluns a divendres de 9 a 14h. Tardes, de dilluns a dijous de 15,30 a 18h.

Horari estiu
1 de juny al 30 de setembre, dilluns a divendres, 8-15 h.; tancat alguns dies durant l'estiu.

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles XI-XX

 

Difusió
- Organització periòdica de conferències, cursos, seminaris i exposicions.
- Organització de visites de grup d'estudiants d'ensenyament primari, secundari o universitari i també per a grups d'altres entitats i institucions, prèvia concertació.
- Organització anual del curs d'estiu Comtat d'Urgell, juntament amb el Consell Comarcal de la Noguera i la Universitat de Lleida.
- Edició, juntament amb la Universitat de Lleida, de la col·lecció "Aurembiarix d'Urgell", en la qual s'hi publiquen les actes del curs d'estiu Comtat d'Urgell
- Ressenya periòdica de les activitats de l'arxiu a la publicació "Arxius. Butlletí de la Subdirecció d'Arxius" del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- Consulta de documents.
- Biblioteca auxiliar amb bibliografia comarcal i obres generals de referència. També disposa d'un petit fons antic dels segles XVII i XVIII.
- L'hemeroteca de l'arxiu compta amb les revistes més significatives editades a la comarca, sobretot a Balaguer.
- Reproducció: digitalització, impressió d'imatges digitals i fotocòpia.

Bibliografia
FARRÉ I VILADRICH, Joan. "Arxiu Històric Comarcal de Balaguer". A: Guia dels Arxius Històrics de Catalunya. Volum 3. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1983. Pàg. 117-157; Catàleg dels protocols de Balaguer. Barcelona: Fundació Noguera, 1991 (Col·lecció Inventaris d'Arxius Notarials de Catalunya, 13), 239 pàg. PEDROL GIMÉNEZ, Maite (coord.). Arxiu Comarcal de la Noguera: Guia didàctica. Balaguer: Arxiu Comarcal de la Noguera, 2007 (guia didàctica per alumnes d'educació secundària). L'Arxiu Comarcal de la Noguera Balaguer. Balaguer: Arxiu Comarcal de la Noguera, 2007 (guia didàctica per alumnes d'educació primària). “Les fons documentals per a la història del mercat de Balaguer a l’Arxiu Comarcal de la Noguera. A: El mercat de Balaguer. Una cruïlla. Balaguer: Ajuntament de Balaguer, 2015. P. 81-104.

Data d'actualització:  08.09.2016