• Imprimeix

Els documents escollits

Pergamí del Mas Requesens de Salitja, de forma rectangular i ben conservat, en què Ollorius de Turon i la seva esposa Ermessenda i els seus fills venen a Guillem de Santa Maria i a la seva dona «tot aquell honor que tenien per alou franc a la parròquia de Sant Dalmai» per un preu d'11 sous. És el document més antic conservat a l’Arxiu Comarcal de la Selva.

El fons Prat, al qual pertany el pergamí, posseeix interessants documents i una remarcable col·lecció de llibres antics. Aquest fons abasta des de 1204 fins a 1980.

Dades tècniques
Títol:
Venda d’un alou franc a la parròquia de Sant Dalmai
Data: 1204
Suport material: pergamí
Mides: 23,5 x 6,8 cm

Pergamí de 1204, venda d’un alou (Fons Prat)

Pergamí de 1204, venda d’un alou (Fons Prat)

El capbreu del priorat de Sant Pere Cercada (1562-1588) és un volum de paper relligat, de 274 folis. Forma part del fons notarial de Santa Coloma de Farners, del temps del notari Pau Serra (1562-1581). A causa del seu mal estat de conservació, que n’impedia la consulta, l’any 2004 es determinà restaurar-lo, tasca que va finalitzar pel març de 2005 i fou portada a terme per Dolors Velasco.

Sant Pere Cercada es troba en una zona, poblada des d’antic, a uns onze quilòmetres al sud-oest de Santa Coloma de Farners. Al segles XII i XIII s’hi construí un monestir agustinià i l'any 1198 el papa Innocenci III li atorgà les esglésies de Santa Coloma, l'Esparra, Sauleda i Vallcanera. L'església romànica, amb planta de creu llatina i amb cimbori octogonal sobre quatre trompes i tres absis que s'obren al creuer, va ser consagrada l'any 1245. Amb el temps, el 1592, el monestir passà a dependre dels agustinians de la Seu d'Urgell fins que, l’any 1835, va ser suprimit. De 1987 a 1997, l’església ha estat objecte de restauració per l'Associació d'Amics del Monuments Colomencs.

Un fragment del retaule de Sant Pere Cercada, del segle XIV, on apareix la resurrecció de Tabita, es conserva al Museu d'Art de Girona. També procedeix d’aquest monestir un teixit del segle XII que representa una àguila, el qual es conserva fragmentàriament al Museu Episcopal de Vic i al Museu Tèxtil de Terrassa.

 

 

Dades tècniques
Títol:
Capbreu del Priorat de Sant Pere Cercada
Data: 1562-1588
Suport material: paper amb cobertes de pergamí
Mides: 23 x 33,5 cm

Testament de Joan Ferragutcases, de Santa Coloma de Farners (1563)

Testament de Joan Ferragutcases, de Santa Coloma de Farners (1563)

El Llibre mestre del mas Vinyes forma part del fons documental del mas Vinyes de la Cellera de Ter (segles XIII-XX). A la portada s’hi llegeix: «Llibre mestre archivat de ahont estaran chalendats los actes del Mas Vinyas, pagès de la Sellera de Anglès, lo any 1791». Destaca la voluntat d’embelliment de les pàgines: lletres capitals adornades i versals  a l’inici de cada document. Al final el llibre conté un índex que inclou un regest de cada document. Està escrit íntegrament en català.

El fons Codina-Vinyes ingressà els primers anys de l’existència de l’Arxiu Comarcal, concretament a primers de 1985. Es compon de dues capses grans amb 145 pergamins (1262-1634) i cinc capses amb documents en paper (1559-1933). Inclou el subfons del doctor Joaquim Codina Vinyes (1868-1944), metge i famós botànic, especialitzat en micologia. Se’n conserva 1 capsa amb correspondència i 17 capses de la seva biblioteca i hemeroteca botànica, mèdica i agrícola (1896-1936).

Dades tècniques
Títol:
Llibre mestre del mas Vinyes
Data: 1791
Suport material: paper i cobertes de pergamí
Mides: 30 x 41,5 cm

Primera pàgina del Llibre mestre del mas Vinyes de la Cellera de Ter (1791)

Primera pàgina del Llibre mestre del mas Vinyes de la Cellera de Ter (1791)

La Suma de los casos de conciencia (1595) o Suma de Rodríguez, és un dels llibres més antics conservats a l’Arxiu Comarcal de la Selva. Es tracta d’un manual adreçat als rectors de parròquia i als confessors per a l’exercici del seu ministeri. Va ser escrita per Mn. Manuel Rodríguez, «lusità natural de la província de Santiago», frare franciscà i lector en Teologia. El llibre és estructurat d’una manera molt pràctica i fàcil de llegir, amb unes preguntes a l’inici de cada capítol i les respostes corresponents.

Dades tècniques
Títol:
Suma de los casos de conciencia
Data: 1595
Suport material: paper i tapes de pergamí
Mides: 15 x 20,5 cm

Summa de los casos de Conciencia, Manuel Rodríguez (1595)

Summa de los casos de Conciencia, Manuel Rodríguez (1595)

La fotografia mostra un dia de mercat, activitat bàsica per a l’economia d’aleshores, el qual actualment té lloc els dilluns a la plaça Farners, el mateix espai de la imatge. Com a detall curiós, s’hi pot veure un cartell que anuncia la popular Pomada Panxo, just damunt la porta del bar que regentava el conegut indiano colomenc Francesc Fondevila, Panxo.

Francesc Xavier Aulí (1868-1906) fou pintor i fotògraf. Originari de Mataró, s’instal·là a Santa Coloma de Farners el 1891, on posà un estudi fotogràfic al carrer del Prat. Aquest fons conté 232 negatius i 128 positius en paper. La majoria són instantànies preses a Santa Coloma de Farners i rodalies, especialment amb motiu d’alguna festivitat (Aplec de Farners, Carnestoltes, ballades de sardanes). També es conserven retrats de persones (homes, dones, nens, grups, com el de la cobla La Juvenil Farnense) i imatges d’altres poblacions, com Osor, Mataró, Sant Miquel del Fai… El fons fou adquirit per l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i per la Festa Major de 1989 se’n féu una exposició. El fons va ser dipositat a l’Arxiu Comarcal el 27 d’abril de 1990.

Dades tècniques
Títol:
Dia de mercat
Data: 1897-1899
Suport material: placa de vidre
Mides: 17,5 x 13 cm

Mercat a Santa Coloma a finals del XIX i principis del XX

Mercat a Santa Coloma a finals del XIX i principis del XX