• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACSE

Adreça:
Carrer Sant Dalmau, 60
17430   Santa Coloma de Farners   (Selva)
Tel. 972 84 21 46
Fax.

Adreça electrònica:
aclaselva.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acse

Horari hivern
Horari d'hivern, d'octubre a maig Matí: dilluns a divendres de 9 a 14h. Tarda:dilluns a dijous de 2/4 de 16h. a 18h. Horari d'estiu, de juny a setembre Matí: dilluns a divendres de 8 a 15h.

Horari estiu
1 juny a 30 setembre, dilluns a divendres, 8-15 h.; tancat la setmana del 15 d'agost.

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles XIII-XXI

 

Difusió
- Organització de cursos, seminaris i conferències.
- Crònica de l'Arxiu a la revista bimensual "Ressò" de Santa Coloma de Farners.
- Visites comentades per a estudiants d'escoles i instituts, i també per a grups i associacions diverses. Cal concertar la visita amb antelació.
- Ressenya periòdica de les activitats de l'arxiu a la publicació trimestral "Arxius. Butlletí de la Subdirecció general d'Arxius" del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
- Col·laboració en l'edició de llibres d'història local i comarcal amb institucions i entitats de la comarca de la Selva.

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- Servei de consulta de documents, amb capacitat per a 12 persones i amb 3 punts d’accés a la base de dades de l’Arxiu i a internet.
- Servei de consulta a fons i documents digitalitzats a través del cercador de fons i documents de la Xarxa d’Arxius Comarcals.
- Servei intern de consulta i préstec a les administracions públiques titulars dels fons.
- Servei d’informació i referència sobre els fons i documents de l’Arxiu, tant per via presencial com per correu postal, telèfon, fax o correu electrònic.
- Servei d’assessorament als usuaris per a la consulta de fons documentals i bibliogràfics.
- Servei d’assessorament i suport a les administracions locals i comarcals en la gestió dels seus documents administratius.
- Servei educatiu, amb visites comentades adreçades als centres d’ensenyament o altres col·lectius que ho sol·licitin; material didàctic i assessorament en els treballs de recerca de batxillerat i en els crèdits de síntesi d’ESO.
- Servei de reprografia de tot tipus de documents: textuals, imatges, sonors i audiovisuals, d’acord amb les taxes del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Les restriccions d’aquest servei estan vinculades a les condicions de conservació i als drets de propietat intel·lectual dels documents.
- Biblioteca auxiliar, amb mes de 5.000 volums, especialitzada en monografies locals de la comarca, història i arxivística. Hi ha una secció de llibres antics dels segles XVII
- XIX, integrada dins de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya.
- Hemeroteca auxiliar amb premsa oficial i capçaleres de la comarca.

Bibliografia
- PRADES, Isidre. "Arxiu Històric Comarcal de Santa Coloma de Farners". Dins: Guia dels Arxius Històrics de Catalunya, II. Departament de Cultura,1987, 191-196. - GRAU, Josep Maria. "Arxiu Històric Comarcal de Santa Coloma de Farners". L'Avenç (Plecs d'història local), 145 (febrer, 1991), p. 42. - GRAU, Josep Maria. "L'investigador i l'Arxiu Comarcal". Dins: Festa Major. Santa Coloma de Farners: Ajuntament, 1993, p. 55-59 - PÉREZ, Xavier. "El fons documental Rosquellas". Quaderns de la Selva, 7 (1994), p. 189-200. - PÉREZ, Xavier. "La documentació de les Cambres Agràries Locals". Quaderns de la Selva, 8 (1995), p. 211-216. - Arxiu Històric Comarcal de Santa Coloma de Farners. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva, Generalitat de Catalunya, 1996 [fullet] - GRAU, Josep Maria. Catàleg del fons notarial del districte de Santa Coloma de Farners.Barcelona, Fundació Noguera,1996, 408 p. - CARRERAS BARNÉS, Joaquim. «Arxiu Comarcal de la Selva: 25 anys de servei en la conservació i difusió de la memòria». Dins: Festa Major. Santa Coloma de Farners: Ajuntament, 2008, p. 27-33. - CARRERAS BARNÉS, Joaquim. «Arxius i documents a la comarca de la Selva». Sesmond, 9 (febrer, 2010), p. 1-2. - ARXIU COMARCAL DE LA SELVA. «L’arxiu digitalitza 135.000 documents gràcies a un Pla d’Ocupació». Ressò, 378 (març, 2011), p. 15.

Data d'actualització:  08.09.2016