• Imprimeix

Formularis

Expresseu el vostre grau de satisfacció, les vostres reclamacions i/o suggeriments com a usuaris dels arxius de la Xarxa.

Els arxius de la Xarxa poden facilitar la consulta de documentació qualificada com d’accés restringit, sempre que existeixin motius d’investigació que així ho justifiquin. Per a la consulta de documentació amb restriccions d’accés regulades per normativa, la persona interessada haurà de signar un compromís de confidencialitat.