• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: AHG

Adreça:
Pl. Sant Josep 1
17004   Girona   (Gironès)
Tel. 972 22 55 00
Fax.

Adreça electrònica:
ahg.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/ahg

Horari hivern
De dilluns a divendres de 9 a 17,45 h.

Horari estiu
1 juny a 30 setembre, dilluns a divendres, 8 -14,45 h.

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles XI-XXI

Difusió
- Edició del butlletí quadrimestral "Apunts de l'Arxiu Històric de Girona".
- Organització d'exposicions en base a fons dipositats a l'AHG i a fons externs.
- Cursos i tallers destinats a investigadors i a professionals de l'arxivística.
- Visites concertades per a alumnes de secundària i d'universitat.
- Col·laboració amb diferents departaments de la Universitat de Girona per a l'organització de classes pràctiques d'arxiu.
- Presentació de treballs de recerca.
- Col·laboració amb entitats de recerca: l'Arxiu és la seu social de l'Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines i del grup Lligams: associació de recerca, investigació i difusió de la història.
- Ressenya periòdica de les activitats de l'arxiu a la publicació trimestral "Arxius. Butlletí de la Subdirecció general d'Arxius" del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- Servei de referència: informació sobre els fons de l'Arxiu Històric de Girona i sobre fons d'altres arxius. La informació es dóna de forma presencial, per correu electrònic, correu convencional i telèfon.
- Orientació especialitzada en la consulta de fons.
- Expedició de certificacions i compulses de documentació administrativa.
- Servei d'assessorament en l'organització i gestió de fons particulars (patrimonials, personals, etc.)
- Servei de reprografia: reproducció de documents en format digital i analògic.
- Aparells lectors de microformes a disposició dels usuaris.
- Accés a Internet a la sala de consulta.
- Biblioteca : està constituïda principalment per obres de referència, bibliografia de les comarques gironines i textos d'arxivística. Està formada per 1.100 monografies impreses entre els anys 1545 i 1900 i 7.800 entre 1901 i l'actualitat, 733 títols de publicacions periòdiques, 699 cartells, 204 mapes i 87 tesis i treballs de recerca. A destacar la Biblioteca personal de Josep Pella i Forgas, jurista, historiador i polític, formada per 509 obres dels segles XIX i XX. A l'apartat "Biblioteca" de la pàgina "Descripció del fons" es pot consultar el catàleg informatitzat de la biblioteca de l’Arxiu.

Bibliografia
Instruments de descripció: - Arxiu Històric de Girona. Departament de Cultura, 2004. 1 fulletó. - Catàleg dels protocols del districte de Figueres (I). Joan Fort i Olivella, Erika Serna i Coba, Santi Soler i Simon. Fundació Noguera, 2001. 551 p. - Catàleg dels protocols del districte de Figueres (2). Joan Fort i Olivella, Erika Serna i Coba, Santi Soler i Simon. Fundació Noguera, 2004. 494 p. - Catàleg dels protocols del districte de Girona (I). M.A. Adroer i Pellicer, J.M.T. Grau i Pujol, J. Matas i Balaguer. Fundació Noguera, 1996. 357 p. - Catàleg del fons notarial del districte de Santa Coloma de Farners. Josep M. T. Grau i Pujol. Fundació Noguera, 1995. 401 p. - La Comissió de Monuments Històrics i Artístics de la Província de Girona (1844-1981): catàleg del fons documental. Josep Matas i Balaguer (dir.). Departament de Cultura, 2006. 272 p. - Documentació notarial i arxius: els fons notarials com a eina per a la recerca històrica. Arxiu Històric de Girona, 2007. 307 p. - Els Fons notarials: Arxiu Històric de Girona. Departament de Cultura, 1998. 1 fulletó. - Girona: guia de fons en imatge. Direcció: Joan Boadas i Raset, Lluís Esteve Casellas i Serra. Ajuntament de Girona, 1999. 227 p. - Matas i Balaguer, Josep. Arxiu Històric de Girona. Departament de Cultura, 1989. Separata de: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Vol. 3, p. 61-115 Publicacions seriades: - Informació. Arxiu Històric de Girona. 1997-2006. 29 núm. - Els Apunts de l'Arxiu Històric de Girona. 2006 . 3 núm per any.

Data d'actualització:  08.09.2016