• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: AHG

Adreça:
Plaça de Sant Josep, 1
17004 Girona (Gironès)
Tel. 972 225 500


Adreça electrònica:
ahg.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/ahg

Horaris:

De l'1 d'octubre al 31 de maig (*)
de dilluns a divendres de 9 a 17,45 h.

(*) excepte del 15 de desembre al 10 de gener:
de dilluns a divendres de 8 a 14,45 h.

De l'1 de juny al 30 de setembre,
de dilluns a divendres de 8 a 14,45 h.

 

Contingut:

 • Abast cronològic: segles XI-XXI

Difusió:
- Edició del butlletí quadrimestral Apunts de l'Arxiu Històric de Girona.
- Organització d'exposicions en base a fons dipositats a l'AHG i a fons externs.
- Cursos i tallers destinats a investigadors i a professionals de l'arxivística.
- Visites concertades per a alumnes de secundària i d'universitat.
- Col·laboració amb diferents departaments de la Universitat de Girona per a l'organització de classes pràctiques d'arxiu.
- Presentació de treballs de recerca.
- Col·laboració amb entitats de recerca: l'Arxiu és la seu social de l'Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines i del grup Lligams: associació de recerca, investigació i difusió de la història.
- Ressenya periòdica de les activitats de l'arxiu a la publicació trimestral Arxius. Butlletí de la Subdirecció General d'Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Normativa d'accés:
Document Nacional d'Identitat

Serveis més destacats:
- Servei de referència: informació i orientació sobre els fons de l'Arxiu Històric de Girona i sobre fons d'altres arxius, de forma presencial, per mitjà del correu electrònic o correu convencional.
- Expedició de compulses de documentació administrativa.
- Servei d'assessorament en l'organització i gestió de fons particulars (patrimonials, personals, etc.).
- Servei de reprografia: reproducció de documents en format digital i analògic (subjecte a taxes).
- Aparells lectors de microfilm i làmpades de llum ultraviolada.
- Biblioteca de l'Arxiu. Constituïda principalment per obres de referència, bibliografia de les comarques gironines i textos d'arxivística. Es pot accedir al catàleg.

Instruments de descripció editats:

 • Arxiu Històric de Girona. Departament de Cultura, 2004. 1 fulletó
 • Catàleg dels protocols del districte de Figueres (I). Joan Fort i Olivella, Erika Serna i Coba, Santi Soler i Simon. Fundació Noguera, 2001. 551 p.
 • Catàleg dels protocols del districte de Figueres (2). Joan Fort i Olivella, Erika Serna i Coba, Santi Soler i Simon. Fundació Noguera, 2004. 494 p.
 • Catàleg dels protocols del districte de Girona (I). M.A. Adroer i Pellicer, J.M.T. Grau i Pujol, J. Matas i Balaguer. Fundació Noguera, 1996. 357 p.
 • Catàleg dels protocols del districte de la Bisbal d'Empordà. Marc Auladell i Agulló ... [et al]. Barcelona: Fundació Noguera, 2017. 2 vol.
 • Catàleg del fons notarial del districte de Santa Coloma de Farners. Josep M. T. Grau i Pujol. Fundació Noguera, 1995. 401 p.
 • La Comissió de Monuments Històrics i Artístics de la Província de Girona (1844-1981): catàleg del fons documental. Josep Matas i Balaguer (dir.). Departament de Cultura, 2006. 272 p.
 • Documentació notarial i arxius: els fons notarials com a eina per a la recerca històrica. Arxiu Històric de Girona, 2007. 307 p.
 • Els Fons notarials: Arxiu Històric de Girona. Departament de Cultura, 1998. 1 fulletó.
 • Girona: guia de fons en imatge. Direcció: Joan Boadas i Raset, Lluís Esteve Casellas i Serra. Ajuntament de Girona, 1999. 227 p.
 • Matas i Balaguer, Josep. Arxiu Històric de Girona. Departament de Cultura, 1989. Separata de: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Vol. 3, p. 61-115


Publicacions seriades:

 • Informació. Arxiu Històric de Girona. 1997-2006. 30 núm.
 • Els Apunts de l'Arxiu Històric de Girona. 2006-2015. 16 núm.
Data d'actualització:  08.09.2016