• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACGAX

Adreça:
Plaça del Puig del Roser, 1
17800   Olot   (Garrotxa)
Tel. 972 27 91 31
Fax.

Adreça electrònica:
acgarrotxa.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acgax

Horari hivern
De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 15,30 a 18 h. Primer dissabte de cada mes, de 9 a 14 h De l'1 de juny al 30 de setembre, de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari estiu
1 de juny al 30 de setembre, dilluns a divendres, 8-15 h

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles XII-XXI

 Difusió
- Organització periòdica de conferències, cursos i exposicions.
- Gestió de la Beca Ernest Lluch d’investigació en ciències socials i humanes (amb l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot).
- Edició de la revista anual Estudis Històrics de la Garrotxa, de caràcter monogràfic.
- Edició del butlletí mensual El Cartipàs, dedicat a la divulgació del patrimoni documental i bibliogràfic de la Garrotxa (amb l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot).
- Edició de la col·lecció Fons i Col·leccions de l’Arxiu d’Imatges d’Olot.
- Col·laboració amb els instituts de segon ensenyament de la comarca mitjançant conferències en els mateixos centres, visites comentades a les installacions de l’arxiu i sessions d’introducció a la investigació.

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- Consulta de documents.
- Sala de consulta amb 16 punts de lectura i accés a Internet.
- Consulta dels instruments de descripció dels fons i col·leccions dipositats a l’arxiu.
- Servei intern de consulta i préstec a les administracions titulars de fons.
- Asessorament i suport a les administracions en la gestió dels seus arxius administratius.
- Assessorament a organismes i particulars per a l’organització, la descripció i la conservació de la seva documentació.
- Assessorament a l’usuari en la consulta dels fons documentals i bibliogràfics.
- Biblioteca i hemeroteca auxiliars.
- Biblioteca i hemeroteca locals, amb més de cinc
- centes capçaleres de la comarca.
- Servei de reproducció: fotocòpies i digitalització de documents textuals i en imatge i impressions fotogràfiques.

Bibliografia
MAYANS I PLUJÀ, Antoni. "Arxiu Històric Comarcal d'Olot". A: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Vol. 2, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1987, pàg. 153-187. Memòria de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, 2014. Memòria de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, 2013. Memòria de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, 2012. Memòria de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, 2011. Memòria de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, 2010. Memòria de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, 2009.

Data d'actualització:  08.09.2016