• Imprimeix

Quadre de fons

 • Consell Comarcal del Garraf, 1991-2005
 • Ajuntament d’Olivella, 1889-2005
 • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 1414-2018
 • Televisió Local Canal Blau, 1990-2000
 • IMET, 1980 - 2015
 • Fons fílmic Canal Blau Televisió Local, 1989-2000
 • Escola Industrial de Vilanova (UPC), 1886-2000
 • Cambra Agrària Local de Vilanova i la Geltrú 1931-1991
 • Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE) 2010-2016
 • Cort del Batlle, 1312-1836
 • Districte de Vilanova i la Geltrú, 1560-1986
 • Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Vilanova i la Geltrú, 1900-1991
 • Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Vilanova i la Geltrú, 1989-1990
 • Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Vilanova i la Geltrú, 1870-1989
 • Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 5 de Vilanova i la Geltrú, 1991-1998
 • Registre Civil de Vilanova de la Geltrú, 1872-1960
 • Jutjat de Pau d’Olivella, 1800-1978
 • Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 6 de Vilanova i la Geltrú, 1995-2000
 • Jutjat de Pau de Vilanova i la Geltrú, 1804-1965

 

 •  Oficina Liquidadora d'Actes Jurídics i Transmissions Patrimonials, 1936-1985
 • Agrupació de Balls Populars, 1973-1999
 • Associació de Veïns de Sant Joan, 1977-2001
 • Associació Pro monument a Francesc Macià, 1975-2003
 • Cine Club Vértice, 1955-1980
 • Club Patí Vilanova, 2000
 • Comissions Obreres del Garraf, 1968-1997
 • Confraria Nostra Senyora del Pilar, 1832-1855
 • Cooperativa Proviviendas y Pensiones, 1953-1986
 • Federació d’Associacions pel Carnaval, 1967-2001
 • Foment Vilanoví, 1950-1980
 • Fútbol Club Vilanova, 1916-2001
 • Institut d’Estudis Penedesencs (Biblioteca), s. XX
 • La Gavina SEPC , 1990-2000
 • Partit Socialista Unificat de Catalunya, 1970-1995
 • Societat Coral La Unió Vilanovesa, 1861-1975
 • Teatre Principal, 1980-2000
 • Jove Cambra Econòmica de Vilanova i la Geltrú, 1971-2013
 • Centre excursionista Talaia, 1955-2014
 • Hospital de Sant Antoni Abat, 1674-1991
 • Cine Club Infantil, 1985-1988
 • Confraria de Pescadors, 1922-1970
 • Escola de Mar, 1941-1975
 • Falange. Secció folklòrica, 1940/1975
 • Col·lectiu Platja Llarga, 2004-2006
 • Associació del Museu del Mar (antigues fotos del museu), 1920-1975
 • Plataforma per a l'Escola INclusiva del Garraf, 2003-2015
 • Assemblea Nacional Catalana ANC (Vilanova i la Geltrú) 2012-2016
 • Orfeó Vilanoví 2012-2016

 

 • Fàbrica Fènix "De la Rambla", 1833-1931
 • Fàbrica Santacana, Sadurní i Cia "ca l'Escoda", 1854-1892 
 • Fàbrica Pirelli, 1902-2003 
 • Fàbrica Marquès, 1927-1938
 • Ferreteria Mas, 1927-1945
 • Escola Montserrat, 1962-2005
 • Fàbrica Murillo i Freixa (Família Sidós Ferré), 1964
 • Escola Montserrat de Vilanova i la Geltrú, 1962-2005
 • Fàbrica del Gas, 1890-1918
 • Diari de Vilanova (hemeroteca i arxiu fotogràfic) 1930-2000
 • Escola Cossetània 1960-2000
 • Fàbrica de Cal Ganeta (Brocato SA)
 • Almirall Albà, 1892
 • Bellmunt, Ramon i Joan (fotografies), 1940-1979
 • Bernadet Gorina, Jaume (pel·lícula), 1970
 • Cabanyes, Família, s. XVIII-XIX
 • Carbonell Virella, Vicenç (fotografies), 1960-2005
 • Cuscó, Amadeu i Tort, Joan, s. XX
 • Escarrà Jordi (pel·lícules), 1970-1980
 • Fabra Bofill, Agustí (pel·lícula), 1933
 • Farriol, Rosa Maria, 1960-2000
 • Ferrer Parera, Ramon (Teatre), 1890-1930
 • Ferret Isern, Jordi (pel·licules), 1947-1975
 • Horro Lopez, Ramir (fotogràfies), 1940-1987
 • Mansilla-Navarro (pergamins), s. XVI-XVII
 • Mas Morando, Jordi (fotogràfies i pel·ícules), 1950-1980
 • Mestres Estradé, Magí, 1931-1937
 • Companyia Pascual i Montserrat, 1796-2007
 • Puig i Aguilar, 1693-1932
 • Puig-Rafecas-Viñals, s. XIX
 • Pujol Coll, 1935-1985
 • Rafecas-Collet, Família, (pel·licula), 1928
 • Ramona, Casa, s. XX
 • Roig Santacana, s. XVIII-XX
 • Roig Toqués, Francesc (pel·lícules i fons personal), 1960-1990
 • Rovira Medina, Família (cartells Teatre Apolo), 1910-1960
 • Rovirosa Nogués, Joan (cartells Teatre Apolo), 1910-1950
 • Soler i Miró, Sebastià (Can Pahissa), s. XIX-XX
 • Prat i Musté, Josep (Cinema Amateur), 1970-1980
 • Virgili i Magriña, Martí (Cinema Amateur), 1970-1980
 • Zerkowitz, Adolf (fotogràfies)
 • Carol Felip, Salvador (veterinari municipal), 1930-1950
 • Miró i Guibernau (Canals Riu Foix), s.XX
 • Torrents, Joan
 • Cabutí Papiol, Montserrat
 • Editorial Ketres, 1960-1980
 • Abans fotografies, s.XX
 • Garcia Giró, familia, 1940-1950
 • Enfedaque, Ramon,1960
 • Boada, Eduard, 1980
 • Moral, Sixte, 1980-2000
 • Márquez, Miguel, 1990-2000
 • Assemblea Democràtica de Catalunya (Vilanova), 1976-1977
 • Gran Penya, 1965-1993
 • Almirall Albà, Manuel (Masia els Cards), 1892
 • Santana Capella, Jesús (pel·lícules), 1964-1981
 • Virgili Garrido, familia (Bandera Grècia Groga), 1903-1939
 • Benet Guardiola, familia (pel·ícules), 1965-197?
 • Virella i Bloda, Albert, 1940-1995
 • Amat Rosés, Manuel, 1934
 • Artigues Carbonell, Joan (fotografies ANC), 1920-1930
 • Miret, familia, 1920-1930
 • Alexandre de Cabanyes, fons fotogràfic, 1877-1972
 • Carbonell Cubeñas, família, s.XIX - XX
 • Cabutí Papiol, Montserrat 1980-2000
 • Puig Almirall, Oriol 1712-1977
 • Ferrer Ferret, Francesc 1900-1920
 • Foradada Coll, Alfonso 1930-1960
 • Cal Bondat 1999
 • Robirosa Franquet, Josep M. 1980-1990
 • Grau, Magí (alcalde de Vilanova) 1933-1834
 • Pi de Cabanyes, Xavier 1900-1925
 • Alemany Moya, Joan 1932-2001
 • Serrano Montaña, Enric 1970-2014
 • Solé Butí, Joan 
 • Mèlich, Francesc i Adolf
 • Sivill Vergés, Joan Ll. (Sindicat de pagesos) 1940-1970
 • Rodríguez, Joan (PSUC) 1972-1985
 • Codina Burgés, Josep 1970
 • Tamarit Crespo, Rafael (Radio Vilanova)

 

 • Col·lecció de pergamins de Vilanova i la Geltrú, s. XVI-XVII
 • Col·lecció de cartells de Vilanova i la Geltrú, s. XX
 • Col·lecció de fotografies Abans, 1930-1980
 • Fons fotogràfic municipal, 1940-1979
 • Col·lecció del Teatre a Vilanova i la Geltrú s.XX

 

 • Mas Carro. Pergamins s XVIII-XIX
 • Rocacrespa 1972-2011