• Imprimeix

Els documents escollits

La Festa Major de Vilanova i la Geltrú es fa en honor a la patrona de la ciutat, la Verge de les Neus. Comença l'últim cap de setmana de juliol i finalitza el 6 d'agost. Els carrers i places de la ciutat s'omplen de gegants, balls populars i d'activitats per a petits i grans.

A l'arxiu trobarem gran varietat de documentació relacionada amb la Festa Major, des de bibliografia especialitzada o documentació municipal fins a una col·lecció completa de cartells i programes.

Una mostra d'aquesta col·lecció, és aquest programa de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú de l'any 1956, amb tots els actes i espectacles programats els diferents dies que durava la festa.


Dades tècniques
Títol:
Programa de Festa Major de Vilanova i la Geltrú
Data: Agost 1956
Suport material: paper
Mides: 10 x 15 cm

Programa de la Festa Major de 1956

Programa de la Festa Major de 1956

El fotògraf Jordi Mas Morando, nascut a Barcelona el 8 d'abril de 1921, ha anat aplegant al llarg de la seva activitat professional un dels arxius fotogràfics més importants de la comarca.

La seva dilatada vida professional abraça diversos àmbits del món de la fotografia. D’una banda, la vessant més periodística queda palesa sobretot a través de la col·laboració gràfica al Diari de Vilanova i en altres diaris d’abast nacional, mentre que la part més artística ha quedat per la posteritat en els paisatges idíl·lics de la costa catalana reproduïts en precioses col·leccions de postals.

Popularment Jordi Mas també és molt conegut per la botiga i laboratori fotogràfic que va regentar durant molts anys al carrer dels Caputxins de Vilanova i la Geltrú.

L'any 2006 el Sr. Jordi Mas decideix dipositar tot el fruit del treball de la seva vida al nostre arxiu. Més de 175.000 imatges de Vilanova i la comarca del Garraf d'un valor històric i artístic excepcional.

L'Arxiu Comarcal del Garraf, amb la incorporació d'aquest fons fotogràfic es converteix en un dels arxius fotogràfics més importants de Catalunya. Només entre l'Arxiu Fotogràfic Municipal de Vilanova (conegut pel dels germans Bellmunt), l'Arxiu de Ramir Horro i el de Jordi Mas Morando, s'apleguen en els nostres dipòsits més de 600 mil imatges de caire històric (1945 - 1990) de Vilanova i la seva comarca.

Fotografia del fons de Jordi Mas Morando, dipositat a l'Arxiu Comarcal del Garraf des del 2006.

Dades tècniques
Títol:
Fotografia de la nevada de l'any 1955
Data: 1955
Suport material: negatiu blanc i negre
Mides: 10 x 15 cm

Nevada de 1955

Nevada de 1955

Es tracta d'un plànol molt detallat per l'època que forma part del fons municipal de Vilanova i la Geltrú. Al mateix plànol indica: "Planta de la Vila nova la qual paga censos al rei" i "Plànol de la geltrú la qual paga censos al castel de dita vila".

No està datat però li podem donar una data aproximada. Mostra la Geltrú i Vilanova unides i amb les respectives muralles ampliades però a la vegada unificades. Podria ser que el plànol fos del projecte d'ampliació de la muralla, poc abans del 1557. Hauria d'estar entre aquesta dat i el 1603, ja que és l'any on es va decidir enderrocar les torres i ampliar les muralles per incloure altres carrers i en el plànol encara surten dibuixades les torres i la muralla sense carrers que s'inclourien més tard. 

De dalt a baix, el Torrent de la Pastera separa els dos nuclis, cap al nord trobem "las montanias" i cap al sud "la lacuna"i el mar, tal i com indica el plànol. La Vila nova presenta quatre portals: Rossell, Plana, Gassó i Mar. L'antic portal d'en Negre i el portal d'en Clarà ja no són portals pròpiament dits. De la Vila nova surten dos llargs camins que van a Mar. Un és l'actual carrer Caputxins que surt del Portal de Mar i un altre sortia del Portal d'en Gassó, i correspon amb l'actual carrer Pàdua. L'estructura urbanística dins les muralles era molt semblant a l'organització dels carrers actual, només a excepció de les pròpies muralles, per tant, a través d'aquest document conservat a l'Arxiu Comarcal del Garraf podem dir que a la part més antiga de la ciutat ha conservat la seva estructura inicial.

Títol: Plànol de Vilanova i la Geltrú
Data: s. XV
Suport material: paper
Mides: foli

Plànol de Vilanova i la Geltrú a l'edat mitjana

Plànol de Vilanova i la Geltrú a l'edat mitjana

Llibre d'actes.

De la importància històrica de la documentació municipal n’és una bona mostra la sèrie dels llibres d’Actes del Consell de l’Ajuntament de Vilanova des del segle XVI, en concret des de 1571, fins avui, amb més de 150 volums. Contenen els acords del Ple Municipal des de la seva creació i és una sèrie molt consultada pels investigadors de la història local de la ciutat. Una gran part d'aquesta sèrie documental està digitalitzada i es pot consultar a les pantalles de la sala i treballem per a que es pugui fer des de casa a través d'internet.

Dades tècniques
Títol:
Llibre d'actes
Data: 1625-1650
Suport material: paper i pell
Mides: 30 x 40 cm

Llibre d'actes

Llibre d'actes

El protocol notarial és el conjunt de documents autoritzats i expedits per un notari en la seva pràctica professional, en el període d'un any, coincideix majoritàriament amb un volum o unitat física. Però amb el pas dels anys, un protocol d'un notari es pot ampliar més enllà d'un volum.

El primers manuals del segle XVI presenten, un estat de conservació força precari a causa de la manca de cobertes, l'estat deficient de les relligadures, la humitat o l'efecte oxidant de la tinta utilitzada. Pel que fa al tipus d'enquadernació, al llarg dels segles XVI i XVII és majoritàriament coberta de pegamí documental reutilitzat o cobertes de paper en un segon nivell. Des del segle XVIII les cobertes són bàsicamente de cartró folrat de pergamí o cartró sol.

Per a oferir als investigadors una eina de treball indispensable per la realització de la seva recerca, es va confeccionar un catàleg d'aquest fons unificant el portocols proviments de l'Arxiu Històric Municipal i el de l'Arxiu de Protocols de Vilanova i la Geltrú. Ambdós doren ingressats l'any 1998 a l'Arxiu Comarcal del Garraf i d'ençà del seu ingrés es va dur a terme la seva ordenació i catalogació seguint els criteris establerts per la Fundació Noguera.

En aquest sentit, es va��configurat una fitxa per a cada unitat en què es fa constar el nom del notari, les dates extremes, l'estat de conservació i el número de pàgines.

Darrerament, s'ha informatitzat aquest fons, a través del programari de la Generalitat de Catalunya, GIAC.

Dades tècniques
Títol:
Protocol notarial del notari Francesc Falp. Signatura 282
Data: 1824
Suport material: pell i paper
Mides: 30 x 40 cm

Protocol notarial del notari Francesc Falp

Protocol notarial del notari Francesc Falp