Impacte Garraf
  • Imprimeix

Arxiu Comarcal del Garraf

Seu de l'Arxiu Comarcal del Garraf

Seu de l'Arxiu Comarcal del Garraf

L’Arxiu Comarcal del Garraf (ACGAF), ubicat a l’antic Castell de la Geltrú, fou creat a partir del conveni signat el 22 d’octubre de 1997 entre la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, les seves instal·lacions es varen inaugurar el 9 de desembre de 1997.

L’Arxiu Comarcal del Garraf té com a principal objectiu vetllar per la preservació, tractament arxivístic i difusió del patrimoni documental, públic i privat, de la comarca del Garraf, d’acord amb el que estableix la llei 10/2001, d’arxius i documents.

El nucli fonamental dels fons que conserva l’Arxiu Comarcal del Garraf el constitueix el fons de documentació municipal de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (1414-2009), el fons del districte notarial (1560-1981) i els fons judicials (1870-1998); a més, dels cada cop més importants, arxius personals i d’associacions i d’una presència destacada de fons fotogràfics, tots ells ingressats mitjançant convenis de donació o de cessió en dipòsit. Igualment, l'Arxiu disposa d'hemeroteca i biblioteca auxiliar d’àmbit comarcal com a complement per als treballs de recerca històrica.

A l'actualitat, l’Arxiu Comarcal del Garraf compta amb 2.870,71 metres lineals de documentació. El 12 de març de 2010 fou inaugurada la Secció de Documents Contemporanis en un nou edifici que afegeix més de 7.000 metres lineals de prestatgeria a la seu principal de l’arxiu al castell de la Geltrú.