• Imprimeix

Servei didàctic

Visita dels alumnes de 3r. ESO Institut Joan Segura i Valls (any 2010)

Visita dels alumnes de 3r. ESO Institut Joan Segura i Valls (any 2010)

Portada del quadern didàctic "Vine a l'Arxiu!"

Portada del quadern didàctic "Vine a l'Arxiu!"

Una de les fotografies per comparar amb l'actualitat del taller "Mira quina foto!"

Una de les fotografies per comparar amb l'actualitat del taller "Mira quina foto!"

L'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà entén el servei didàctic com una eina bàsica en el desenvolupament de la sinergia necessària entre la societat i l'Arxiu. El contacte i la col·laboració amb els centres educatius comarcals i nacionals, des del nivell d'ensenyament de primària fins a l'universitari, ens permet donar a conèixer l'Arxiu i les funcions que desenvolupa, divulgar el fabulós patrimoni documental històric i administratiu que custodiem i, finalment, acompanyar als estudiants en les seves primeres passes en el camp de la investigació històrica.

Els projecte didàctic de l'ACCB s’assenta sobre tres eixos:

· Les visites guiades a l'Arxiu fetes a mida

Els joves s'endinsen en la història de la nostra seu, l'antic Hospital de Santa Magdalena, i en el present de l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. En un recorregut per les instal·lacions del centre, coneixen de primera mà quines són les funcions de l'Arxiu i els fons que s'hi custodien, així com els mitjans i mètodes que s'utilitzen per a la classificació, la preservació i la divulgació dels documents.

A la sala de consulta de l'Arxiu, habilitada com a aula, es presenta als estudiants un seguit de documents i llibres per tal que es facin una idea dels fons documentals i bibliogràfics que s'hi custodien, la selecció dels quals es realitza tenint en compte el municipi d'on provenen o l'època històrica en què centren els seus estudis universitaris.

Els estudiants no montblanquins acostumen a coordinar la visita a l'Arxiu amb la dels conjunts monumentals de Montblanc o Poblet.

Pel cicle superior de Primària s'ha elaborat el quadernet VINE A L'ARXIU, pensat per ser treballat més enllà de la visita. La primera part del dossier, referida bàsicament a l'edifici de l'antic Hospital, a les dependències d'arxiu i als suports documentals, es complimenta durant la visita. La segona part pretén que a l'escola els joves estudiants aprofundeixin en els conceptes bàsics de l'arxivística i s'estrenin com a investigadors fent servir els recursos online ARXIUS EN LÍNIA i XAC PREMSA, entre d'altres.

 · L'assessorament en la confecció de treballs de recerca d’ESO i batxillerat

Els arxivers de l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà visiten els instituts de la comarca que ho sol·liciten, per guiar als estudiants en el tria del tema del treball i donar-los alguns conceptes metodològics bàsics per a la seva confecció.

La idea clau rau en què els estudiants que opten per fer recerca històrica, l'acabin realitzant i no es dediquin a copiar el que altres ja han escrit abans. Que la recerca sigui inèdita i en la mesura de les seves possibilitats. Han de tenir els coneixements necessaris per poder extraure dades i informació de les fonts que estudien, les habilitats metodològiques per treballar-les i la capacitat de pensar-les i extreure'n conclusions.

Un bon treball de recerca no és el més ambiciós, sinó el que permet als estudiants posar a prova i millorar aquests aspectes de la seva formació.

· Taller didàctic MIRA QUINA FOTO!

Les fotografies velles són molt evocadores i donen molt de joc. Amb l'objectiu de fomentar l’esperit crític i la investigació històrica, l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà ha dissenyat un taller centrat en la comparació entre imatges antigues i actuals.

Els quaderns didàctics MIRA QUINA FOTO! s'entenen com la guia bàsica del taller i estan pensats tant per a estudiants de cicle superior de primària com per a alumnes d'ESO i batxillerat. Concretament s'han elaborat 9 quaderns i la idea és que es reparteixin entre els estudiants d'un grup, de manera que cada alumne en treballi com a màxim 2.

El taller consta d'una part de treball de camp (captura d'imatges actuals) i d'una altra part d’anàlisi, recerca i comentari a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.

 

Fes un cop d'ull a un dels dossiers del taller "Mira quina foto!" i al quadern de l'activitat "Vine a l'Arxiu!"

MIRA... les fonts Vine a l'Arxiu!