• Imprimeix

Servei didàctic

L'Arxiu organitza activitats didàctiques adreçades al coneixement del centre i de les fonts documentals com a recursos per a la docència de la història.

Les activitats principals que oferim són:

-Assessorament en treballs de recerca, crèdits de síntesi i estudis d’àmbit universitàri
-Visites/tallers didàctics

 Per concertar qualsevol visita o activitat poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Visita-taller 'Descobrim l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya'

La visita a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya per nenes i nens de primària, està enfocada a fer conèixer a la mainada què és un arxiu, què s’hi guarda i quina utilitat té per les persones.  En aquest sentit es tracta, no només de descobrir un equipament del seu entorn més proper, sinó també de conèixer i donar valor als documents que els envolten.

- Adreçat a alumnes de 4rt i 5è de pirmària

- Durada 50’

El Museu i l’Arxiu com a fonts d’informació i referència per als treballs de recerca de batxillerat

L’objectiu de la sessió és apropar els serveis del Museu Cerdà i de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya als alumnes que per primera vegada s’enfronten a un treball de recerca. Les nostres institucions estan especialitzades en la recerca d’àmbit comarcal i supracomarcal de temàtiques molt diverses de manera que ens sembla pertinent mostrar als alumnes els recursos d’informació que el Museu i l'Arxiu poden oferir, i que són totalment complementaris.

Objectius específics:

- Que els alumnes aprenguin a plantejar adequadament un treball de recerca

- Que entenguin la importància d’aportar coneixement nou amb el seu treball

- Fer conèixer el Museu i l’Arxiu i els recursos d’informació que poden oferir a través dels seus fons (serveis de referència, bibliografia, documentació, objectes).

 Objectius a llarg termini:

- Crear un lligam de col·laboració entre l’Institut, el Museu i l’Arxiu.

- Que els alumnes identifiquin el Museu, l’Arxiu i els seus respectius responsables com a un referent en informació de qualitat i especialitzada al seu abast.

- Motivar a la realització de treballs originals i fomentar les recerques d’àmbit cerdà

El contingut d’aquesta sessió té tres parts diferenciades. La primera pretén oferir pautes precises sobre què significa fer recerca, quina és la millor manera d'afrontar una recerca i quines eines cal utilitzar. En la segona i tercera s’exposen els recursos d’informació específics que els alumnes poden trobar a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya i el Museu Cerdà.

- Adreçat a alumnes i professors de 1er de batxillerat

- Durada 1h.

Data d'actualització:  30.11.2010

Informació relacionada