• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACCE

Adreça:
Passeig 10 d'Abril, 2, 2n
17520   Puigcerdà   (Cerdanya)
Tel. 972882367
Fax. 972 88 26 04

Adreça electrònica:
accerdanya.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acce

Horari hivern
Hivern: De dilluns a divendres, matins 9 a 14 i tardes de 15:30 a 18 h. Divendres tarda, de 15:30 a 17 h.

Horari estiu
1 juny a 30 setembre, dilluns a divendres, 8-15 h.

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles XI-XXI

 

Difusió
- Servei de referència: informació sobre els fons documentals i bibliogràfics de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya. La informació es dóna de forma presencial, per correu electrònic, correu convencional i telèfon.
- Consulta de documents a través del cercador de fons i documents Arxius en línia
- Consulta de biblioteca auxiliar especialitzada en publicacions cerdanes i de temàtica històrica.
- Consulta de les biblioteques personals de Josep M. Martí Terrada i Maties Delcor.
- Consulta de la biblioteca antiquària presencialment i a través del Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya
- Consulta de l’hemeroteca cerdana presencialment i a través del cercador XAC_Premsa
- Servei de reprografia de tot tipus de documents: imatges, sonors, audiovisuals i textuals, d’acord amb les taxes del Departament de Cultura vigents. Les restriccions d’aquest servei estaran vinculades a les condicions de conservació i als drets de propietat intel·lectual dels documents.
- Serveis de suport a l’Administració local de la comarca en temes de gestió documental.

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- Consulta de documents.
- Biblioteca auxiliar, de la qual destaca la seva secció local, la més completa de caràcter públic a la Cerdanya. El conjunt bibliogràfic general compta amb un nombre aproximat de 1.600 volums. Així mateix, cal significar
- ne la seva part del llibre antic dels segles XV fins al XIX, amb un total de més de 1.700 títols.
- Hemeroteca auxiliar amb 28 capçaleres locals compreses dels segles XIX i XX, a més d'altres publicacions de caràcter més general.
- Reproducció: fotocòpies i microfilms de documents.

 

 

Bibliografia
MARTÍ SANJAUME, Jaume: Dietari de Puigcerdà amb sa vegueria de Cerdanya i sotsvegueria de la vall de Ribes, Ripoll (1926), Lleida (1928). GALCERAN I VIGUÉ, Salvador: "Els privilegis de la vila de Puigcerdà del Llibre Verd i del seu Trasllat (1298-1318)", Urgellia, 1, Societat Cultural Urgellitana, la Seu d'Urgell, 1978. GALCERAN I VIGUÉ, Salvador: Dietari de la fidelíssima Vila de Puigcerdà, Fundació Vives Casajuana, Barcelona, 1977. BOSOM I ISERN, Sebastià. "Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà". Dins: Guia dels arxius històrics de Catalunya: 5. Barcelona: Departament de Cultura de la Generaliat de Catalunya, 1992. p 127-217. BOSOM I ISERN, Sebastià; GALCERAN I VIGUÉ, Salvador. Catàleg de protocols de Puigcerdà. Barcelona: Fundació Noguera, 1983. 364 p. (Inventaris d'Arxius Notarials de catalunya; 4) BOSOM I ISERN, Sebastià; VELA I PALOMARES, Susana. Llibre de Privilegis de la vila de Puigcerdà. Barcelona: Fundació Noguera, 2007. 466 p. (Llibres de Privilegis; 13) BOSOM I ISERN, Sebastià; VELA I PALOMARES, Susana. Llibre de les provisions de la vila de Puigcerdà. Barcelona: Fundació Noguera, 2009. 410 p. (Llibres de Privilegis; 14) BOSOM I ISERN, Sebastià; FORNS DE RIVERA, Cristina. Catàleg de Pergamins de l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya. Barcelona: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya, 2009. 257 p. (Arxius i Documents; 4. Eines de Recerca)

Data d'actualització:  19.09.2016