• Imprimeix

Quadre de fons

 • Oficina Comarcal d'Agricultura, 1966-2006
 • Centre de Desenvolupament Infantil i detecció precoç del Berguedà, 1988-2012
 • Consell Comarcal del Berguedà, 1988 - 2003
 • Consell Comarcal de Muntanya, 1983-1988
 • Ajuntament de Berga, 1322-2000
 • Antic Ajuntament de La Valldan, 1716-1966
 • Mancomunitat Intermunicipal del Berguedà, 1958-1981
 • Cúria Ducal de Cardona, s. XIII-XIX
 • Districte Notarial de Berga, 1808-1979
 • Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Berga, 1870-1989
 • Jutjat Instructor Provincial de Responsabilitats Polítiques, 1939-1950
 • Registre de la Propietat de Berga, 1768-1907
 • Centre d’Estudis Berguedans, 1982-1989
 • Hospital "Sant Bernabé" de Berga, 1652-1981
 • Museu Municipal de Berga, 1956-1984
 • Patronat d'Acció Catòlica, 1946-1968
 • Queralt, 1857-1991
 • Agrupació Teatral "La Farsa", 1940-2011
 • Amics del Ciclisme del Berguedà, 1950-2007
 • Associació de Mestres per la Catalanització de l'Escola, 1983-1999
 • Casal Berguedà, 1957-1963
 • Club Atlètic Berga, 1988-1996
 • Club Esportiu Berga, 1976-2004
 • Club d’Esquí Berguedà, 1946-1993
 • Club Natació Berga, 1961
 • Colla Sardanista "Cim d'Estela", 1947-1994
 • Columna Salomònica, 1992-1993
 • Coral Infantil "Xérics", 1969-1997
 • "Falange Española y de las JONS", 1939-1944
 • Germandat de Sant Antoni, 1928-1949
 • Gremi de Paraires, 1684-1817
 • Gremi dels Elois, 1724-1797
 • Gremi dels Fusters, 1785-1914
 • Grup de Defensa de la Natura, 1990-1999
 • Orfeó Berguedà, 1914-1991
 • Penya Boletaire, 1957-1994
 • Societat Coral "Unió Bergadana", 1917-2003
 • Club Tennis Taula de Bagà, 1972-2011
 • Club Ciclista Berguedà, 1979, 1986
 • Handbol Berga, 1962-2011
 • Associació Esportiva Basquet Berga, 1981-2013
 • Companyia Berguedana d'Electricitat, S.A., 1916-1994
 • Carbons Pedraforca, S.A, 1931-2008
 • Fabricà de begudes carbòniques "La Berguedana", 1939-1974
 • Ràdio Berga, 1986-1998
 • Iniciatives Berguedanes de Comunicació S.L, 1994-2002
 • Ràdio Berga, 1986-1998
 • Escola de música l'Espill, 1980-2007
 • Berguedà Iniciatives Societat de Desenvolupament, 2002-2006
 • Família Coll, 1521-1923 
 • Família Graugés, 1583-1923
 • Família Alsina, 1627-1946
 • Família de Gironella, 1468-1850
 • Josep Armengou i Feliu, 1948-2001
 • Climent Ballús, 1933-1953
 • Josep M. Casals i Montaña, 1861-2001
 • Josep Casanoves i Sabat, 1931-1953
 • Agustí Costa Curriu, 1970-1998
 • Josep Deseuras i Vilanova, 1953-2004
 • Faust Guitart Escobet, 1908-2008
 • Carol Haussmann Tarrida, 1866-2002
 • Josep M.Marquès i Bardolet, 1960-2004
 • Ramon Masferrer i Oms, 1970-1992
 • Manuel Molins i Pablo, 1962-1994
 • Carles Pericas i Elias, s. XIX-1936
 • Lluís Pont i Tubau, 1815-1966
 • Emili Porta i Galobart, 1901-1965
 • Josefina Soler i Xandri, 1947-2004
 • Josep Ureña o Llitjós, 1929-2005
 • Ramon Viladés i Llorens, 1965-1998
 • Ramon Vinyes i Cluet, 1882-1997
 • Joaquim Sala i Pujolràs, 1977-2011
 • M. Lluïsa Casals Collado, 1215-2013
 • Josep M. Ballarín i Monset, 1971-2008
 • Josep Baraldés i Suades, 1972-2000
 • Pau Anfruns i Roma, 1722-1982
 • Josep Antoni Sabata i Martínez, 1870-2013
 • Joan Ribera i Fornells, 1955-2004
 • Ramon M. Serchs i Santamaria, 1961-2002
 • Col·lecció de manuscrits i documents solts en pergamí, s. XIV-XVI
 • Col·lecció de segells, s. XIX-XX
 • Col·lecció de manuscrits i documents solts en paper, s. XVII-XX
 • Col·lecció de dibuixos, gravats i pintures, s. XIX-XX
 • Col·lecció de fotos temàtiques, 1950-2000
 • Col·lecció de fotografia de Regió 7, 1978-1992
 • Col·lecció de fotografia d'autors, 1950-1997
 • Col·lecció de cartells, s. XX-XXI
 • Col·lecció de cartografia i planols, s. XVIII-XX
 • Col·lecció de municipis del Berguedà, s. XVIII-XX
 • Col·lecció de judicials dispersos: Jutjat de Paude La Valldan, 1865-1945
 • Col·lecció de notarials dispersos: Cardona, s. XII-XIX
 • Col·lecció de religiosos dispersos, s. XV-XIX
 • Col·lecció de d'associacions i fundacions dispersos, s. XX
 • Col·lecció de personals dispersos, s. XX
 • Col·lecció de treballs inèdits d'autors berguedans, s.XX-XXI
 •  Col·lecció de Verdaguer-Anglerill-Garcia, s. XVI-XX
 • Col·lecció de Viladrich - Gorchs, natura, 1993-2001
 • Col·lecció de goigs Espuña, s. XVIII-XX
 • Col·lecció de programes d'actes, s. XX-XXI
 • Col·lecció d'impresos de Rossend Vilardell, 1956-2001
 • Col·lecció de cartells de Manuel Molins i Pablo, 1962-1994
 • Col·lecció d'impressos i periódics clandestins de Josep Líria, 1967-1992
 • Col·lecció de postals de "Plana-Aspachs-Querol", b&n, s. XIX-XX
 • Col·lecció de postals de "Berguedà", color, 1955-2000
 • Col·lecció de postals fora comarca, 1965-2000
 • Col·lecció de pel·licules, videos i compactes, s. XX
 • Ajuntament de Gironella, 1405-1980
 • L’Arxiu Històric Comarcal de Berga un nou equipament al Berguedà. Berga: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal del Berguedà, Ajuntament de Berga, [2001], [fullet].
 • "Arxiu Comarcal del Berguedà", dins de la Guia dels Arxiu històrics de Catalunya, 8, pp. 11-42. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Barcelona, 208.