• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACBR

Adreça:
Colònia Escolar Permanent núm.2
08600   Berga   (Berguedà)
Tel. 93.822.15.48
Fax. 93.822.15.48

Adreça electrònica:
acbergueda.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acbr

Horari hivern
De l'1d'octubre a 31 de maig: 9 a 14 i de 15.30 a 18. 

Horari estiu
1 juny a 30 de setembre, dilluns a divendres, 8-15 h. Tancat un mes l'estiu

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles XIII-XX

 

Difusió
- Organització de cursets adreçats als usuaris d'arxius i als ciutadans en general.
- Organització d'exposicions sobre fons o col·leccions de l'arxiu.
- Visites guiades a l'arxiu adreçades especialment, a centres d'ensenyament (escoles, instituts...) i a altres grups. S'han de concertar prèviament.
- Ressenya periòdica de les activitats de l'arxiu a la publicació trimestral "Arxius. Butlletí de la Subdirecció general d'Arxius " del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- Consulta de documents.
- Sala de classificació i restauració de documents.
- Informació documental i bibliogràfica dirigida a tots els ciutadans en general i a l'Administració.
- Hemeroteca comarcal, 1258 capçaleres i la biblioteca comarcal, que aplega 713 títols d'autors de temàtica berguedana.
- Reproducció: fotocòpies de documents.

Bibliografia
COROMINAS, Mariona. «El sistema d’arxius de Catalunya». Lligall [Barcelona], núm. 19 (2002), p. 237-247. NUÑEZ, Eduardo. «El Camino hacia la normalización y la excelencia: la implantación de normas ISO en los sistemas de gestión de documentos u en los servicios de archivo». Lligall [Barcelona], núm. 26 (2007), p. 243-260. PEDRALS, Xavier. «Arxiu Històric Comarcal del Berguedà». A: Guia dels Arxius Històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura, 2007, p. 10-37.

Data d'actualització:  08.09.2016