• Imprimeix

Els documents escollits

Aquesta carta d’Àngel Guimerà forma part del fons personal de Joan Ramon i Soler (1851-1900), personatge clau dins de la vida cultural del Vendrell del seu temps. Fou farmacèutic i ha deixat un gruix important d’obra escrita en prosa i en vers que es conserva a l’Arxiu Comarcal. D’aquest fons, a banda de l’obra manuscrita, destaca la sèrie de correspondència amb 311 cartes que deixen constància de la seva relació amb personatges destacats de l’època com ara Àngel Guimerà i Josep Aixalà.

En aquesta carta, Àngel Guimerà, aleshores director de “La Renaixença”, es posa en contacte amb Joan Ramon i Soler per tal de captar com a nous subscriptors del seu diari tots aquells vendrellencs que ho havien estat de l’acabat de desaparèixer “Diari Català”. Aquest document també deixa constància que Joan Ramon i Soler publicava la seva obra a la premsa de l’època.

Dades tècniques
Títol: Carta d'Àngel Guimerà a Joan Ramon i Soler
Data: 01/07/1881
Suport material: paper
Mides: 25,5x13 cm

Carta d'Àngel Guimerà al vendrellenc Joan Ramon i Soler

Carta d'Àngel Guimerà a Joan Ramon i Soler

Informació relacionada

Aquest pergamí del segle XV és el document més antic que es conserva del fons municipal del Vendrell. Es tracta de la redempció d’un censal mort per part dels jurats de la Universitat del Vendrell, Guillem Ferrer, Bernat Susia i Antoni Susia a la família Guasch de Saifores. La família Guasch reconeix haver rebut la quantitat de 85 lliures i 4 sous pel preu d’un censal mort. La Universitat del Vendrell els pagava anualment 91 sous i 6 diners de la següent manera en concepte de renda: 60 sous per raó de 20.000 sous per miler per la Festa de la Santa Creu, al mes de setembre, segons consta en un document públic fet al Vendrell el 15 de setembre de 1410 pel notari públic, Guillem Torrademer, difunt, i 31 sous i 6 diners l’1 d’abril, segons consta en un document privat.Signen com a testimonis Pere de Pujades, prevere i vicari del priorat de Santa Oliva, Bernat Tutusaus i Guillem Borrell, del castell de Santa Oliva; davant Antoni Torrademer, notari públic nomenat per l’autoritat de l’abat de Sant Cugat del Vallès.Dades tècniques

Títol: Redempció d'un censal mort
Data: 14/02/1438. Priorat de Santa Oliva
Suport material: pergamí
Mides: 31 x 19 cm

El document més antic del fons municipal del Vendrell

El document més antic del fons municipal del Vendrell

Informació relacionada

Aquest document forma part de la documentació municipal de Bonastre. El seu títol és: “Cabreu del lloch de Sta. Madalena de Bonastra de la Baronia del Vendrell de orde del molt ilustríssim y reverendissim señor Fra Don Francisco Bernardo de Pons, abat del imperial monastir de Sant Cugat del Valles de Sant Benet de ningun bisbat y en dit nom de abat señor de la vila y baronia de Vendrell”. El llibre està rubricat pel notari reial Francesc Cervera, consta de vuitanta-una pàgines i està escrit en llatí i català. Per a la seva enquadernació s’havia aprofitat un fragment d’un pergam�� escrit l’any 1590 i, en el moment de restaurar el capbreu, l’any 2006, va ser substituït per un pergamí nou. Mitjançant aquest tipus de document el propietari directe del terme de Bonastre, l’abat del monestir de Sant Cugat del Vallès, feia inventari de les seves possessions i establia les rendes que cobrava als propietaris útils.

Dades tècniques

Títol: Capbreu de Santa Magdalena de Bonastre
Data: 1694. Bonastre
Suport material: pergamí i paper
Mides: 36 x 26 cm

Primera pàgina del Capbreu de Santa Magdalena de Bonastre

Primera pàgina del Capbreu

Informació relacionada

Aquesta imatge forma part del fons del fotògraf vendrellenc Feliu Olivé Nin (1890-1968) que va ingressar a l’Arxiu Comarcal l’any 1998 mitjançant la donació de la seva filla Josepa Olivé Trillas a l’Ajuntament del Vendrell. El fons consta aproximadament de 16000 negatius en plaques de vidre i en plàstic. Feliu Olivé va treballar de fotògraf a partir de 1924 tot i que el gruix de la seva producció data dels anys de la postguerra fins als anys 60. La seva obra consta  tant d’imatges d’estudi com d’exteriors. Destaquen les imatges que il·lustren el cicle festiu del Vendrell de l’època (pa beneit, festa de la bicicleta, carnaval, etc.) Des del gener de 2008, la cooperació entre l’Ajuntament del Vendrell i el Consell Comarcal del Baix Penedès ha permès d’iniciar la digitalització d’aquest fons. A la imatge es pot veure l’únic portal de la muralla medieval que es conserva. Comunica el carrer Major amb el de les Quatre Fonts. Al segle XVI, aprofitant l’estructura de la torre de la muralla, es va construir la casa, una de les més antigues del Vendrell. Al segle XVIII les façanes es van cobrir amb esgrafiats.

Dades tècniques

Títol: El Portal del Pardo vist des del carrer de les Quatre Fonts
Data: c. 1940
Suport material: placa de vidre
Mides: 6,5 x 9 cm

El Portal del Pardo des del carrer de les Quatre Fonts

El Portal del Pardo des del carrer de les Quatre Fonts

Informació relacionada

És l’obra manuscrita del vendrellenc Ramon Ramon i Vidales (1854-1916) titulada “La dèria d’en Fulleraca o La comèdia d’aficionats” un sainet costumista que descriu la vida quotidiana de la vila del Vendrell del tombant de segle. El manuscrit consta de 78 pàgines i forma part del fons personal Ramon Ramon i Vidales.  La major part de la seva obra teatral fou representada, amb èxit, al Teatre Romea de Barcelona. La documentació conservada inclou no tan sols la seva obra manuscrita, sinó també creacions d’altres autors, com una poesia de Joan Ramon Soler de 1879, i l’obra mecanografiada de Josep Aixalà Casellas titulada Del Vendrell a l’Havana, escrita entre 1932 i 1935. També destaca la sèrie de correspondència amb personatges destacats de l’època. Juntament amb el seu germà, Jaume, notari i autor d’ un important llegat d’obra literària, periodística i històrica, es va implicar en el món cultural de la seva època, la Renaixença, i va participar activament en els Jocs Florals. L’any 1892 fundà al Vendrell, amb el seu germà, la impremta Ramon.


Dades tècniques

Títol: Manuscrit del sainet titulat "La dèria d'en Fulleraca o La comèdia d'aficionats"
Data: c. 1903
Suport material: paper
Mides: 21,5 x 15,5 cm

Primera i segona pàgina del manuscrit del sainet

Primera i segona pàgina del manuscrit del sainet

Informació relacionada