• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACBP

Adreça:
Camí de Tomoví 30
43700   Vendrell, el   (Baix Penedès)
Tel. 977 66 73 96
Fax. 977 66 73 96

Adreça electrònica:
acbaixpenedes.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acbp

Horari hivern
De l'1 d'octubre al 31 de maig, dilluns a divendres, 9-14 h. i de 15,30-19,30 h.

Horari estiu
1 juny a 15 setembre, dilluns a divendres 8-15 h.

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles XIV-XXI
  • Metres lineals:
    1877

 

Difusió
- Organització periòdica de conferències i d’exposicions dedicades a difondre els fons de l’Arxiu.
- Visites comentades adreçades a estudiants d'ensenyament secundari i universitari i per al públic en general. Cal concertar la visita amb antelació.
- Sessions didàctiques adreçades a estudiants d’ensenyament secundari i universitari per donar a conèixer l’Arxiu Comarcal i els fons documentals que custodia.
- Col·laboració amb els mitjans de comunicació locals (ràdio, televisió i premsa escrita) per difondre l’Arxiu i les activitats que duu a terme.
- Ressenya periòdica de les activitats de l'arxiu a la publicació trimestral "Arxius. Butlletí de la Subdirecció general d'Arxius" del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- Consulta dels inventaris dels fons dipositats a l'Arxiu.
- Consulta dels inventaris de la documentació de tots els ajuntaments de la comarca.
- Consulta de documents.
- Serveis interns de consulta i préstec als titulars de la documentació.
- Servei d’assessorament i suport a les administracions en la gestió dels seus arxius administratius.
- Servei d'assessorament a l’usuari en la consulta dels fons documentals i bibliogràfics.
- L’ACBP ofereix el serveis d’informació i recerca de documentació en resposta a les peticions de consulta dels investigadors, bé siguin realitzades al propi ACBP o per telèfon, correu, fax o internet.
- Biblioteca auxiliar i de referència especialitzada en bibliografia comarcal i d’història de Catalunya.
- Reproducció de documents: fotocòpies i/o digitalització.
- Aparell lector
- reproductor de microfilms.
- Làmpada de quars.

Bibliografia
Arxiu Històric Comarcal del Vendrell. El Vendrell: Consell Comarcal del Baix Penedès, Generalitat de Catalunya, 1997 [fullet]

Data d'actualització:  08.09.2016