• Imprimeix

Els documents escollits

Guillem de Castellvell, ciutadà de Barcelona, fa testament i anomena com a  marmessors a Francesc de Trilea, i Ramon de Serrià, candelers de Barcelona. Fa constar que vol ser enterrat a l'església dels Frares Menors. Fa diverses deixes a esglésies i institucions pietoses (Monestir de Montserrat, obres de la Seu de Barcelona, Hospital i casa de malats, Hospital de Pere de Vilar, construït al costat de les Germanes Menors). També fa una deixa per a la construcció d'un pont sobre el Llobregat. Anomena a dona Arsendis hereva universal dels seus béns, i, a la mort d'aquesta, diu que tots els seus béns siguin venuts en subhasta per donar els diners als pobres.

Notari de l'original: Francesc de Torres, de Barcelona
Notari del trasllat: Llorenç de Canals, de Barcelona

Es desconeix, l'emplaçament d'aquest pont, és possible que fos per a una reconstrucció del pont de Sant Boi de Sant Boi de Llobregat, construït el 1303, amb diverses reconstruccions fins el seu enderrocament al segle XVI.

Dades tècniques

Títol: Testament de Guillem de Castellvell
Data: 1325, gener, 11. Data del trasllat 1339, juny, 21
Suport material: pergamí
Mides: 64,3 x 36 cm
Localització: CAT ACBL 12 4 7 (fons: Can Falguera)

ambers i reves del pergamí.

Ambers i reves del pergamí.

Plànol parcel·lari en suport de tela titulat "Plano del término y pueblo de San Feliu de Llobregat (provincia    de Barcelona) levantado con la plancheta y con la brújula por el ingeniero Dn. Vicente Casanovas en 1851 a escala 1:5000 del palmo catalán". Aquest plànol és la representació gràfica a escala més antiga del terme municipal de Sant Feliu, llavors, fins el 1916, el terme municipal d'aquesta població era més petit perquè no tenia annexionada la part del municipi de Santa Creu d'Olorda que li va correspondre. El plànol es complementa amb el llibre d'amillarament de 1851,  que descriu les finques.

Dades tècniques

Títol: Plànol parcel·lari del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat
Data: 1851
Suport material: tela
Mides: 67,20 x 52,20 cm
Localització: CAT ACBL 2 1 4008 (fons: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat)

Plànol parcel��lari del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat

Plànol parcel·lari del terme de St Feliu de Llobregat

Informació relacionada

El palau de Torre Blanca és una finca que es troba en els termes municipals de Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí. Aquest edifici es va enderrocar l'any 1958. La fotografia pertany a l’àlbum titulat: "Recuerdo de Torre Blanca". Es tracta d’un conjunt de 23 albúmines sobre els jardins i l'explotació agrícola. L’àlbum, enquadernat de pell amb daurats i ferramenta, el va regalar el marqués de Monistrol a la infanta Isabel de Borbón amb motiu de la seva visita a la finca en ocasió de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888. L’àlbum està signat pel marqués i conté una dedicatòria.

Dades tècniques

Títol: Façana Sud del palau de Torre Blanca
Data: 1888

Autor: J. E. Puig
Suport material: paper
Mides: 48 x 18 cm
Localització: CAT ACBL 14 57 1000 (col·lecció d'imatges del Baix Llobregat)

Façana Sud del palau de Torre Blanca

Façana Sud del palau de Torre Blanca

Informació relacionada

Denúncia del Cap local de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS del municipi de Cervelló contra Josep Tarradellas i Joan. Pertany a l'expedient de responsabilitats polítiques que se li va instruir. És del fons del Jutjat de primera instància i instrucció núm. 1 de Sant Feliu de Llobregat.

Dades tècniques

Títol: Denúncia del Cap local de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS de Cervelló contra Josep Tarradellas i Joan
Data: 28 de maig de 1940
Suport material: paper
Mides: foli
Localització: CAT ACBL 6 12 2044 4184  2 (fons: Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm.1 de Sant Feliu de Llobregat)

Denúncia del Cap local de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS de Cervelló contra Josep Tarradellas i Joan.

Denúncia del Cap local de la Falange Española Tradicionalista

Informació relacionada

Acta de la reunió extraordinària de vocals jurats i enllaços sindicals de l'empresa Altos Hornos de Cataluña, SA, (l'Hospitalet) amb motiu de l'aturada en solidaritat amb l'empresa Laforsa, de Cornellà de Llobregat. Un dels conflictes més importants del moviment obrer de l'època de la Transició política.

Dades tècniques

Títol: Acta de la reunió extraordinària de vocals jurats i enllaços sindicals de l'empresa Altos Hornos de Catalunya
Data: 16 de gener de 1976
Suport material: Paper
Mides: full
Localització: CAT ACBL 13 8 3 4 (fons: Xavier Bachs Valldeneu)