• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACBL

Adreça:
Clementina Arderiu, 23
08980   Sant Feliu de Llobregat   (Baix Llobregat)
Tel. 936666703
Fax.

Adreça electrònica:
acbaixllobregat.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acbl

Horari hivern
Matins, de 8.30 a 14,30h. Tardes, de dilluns a dijous de 15.30 a 19h.

Horari estiu
1 juny a 30 setembre, dilluns a divendres, 8-15 h. Es recomana contactar prèviament amb l'Arxiu per confirmar la disponibilitat d'accés al centre. 10 d'octubre tancat per festa local

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles XI-XXI

 

Difusió
- Organització de conferències, seminaris i exposicions per divulgar els fons i documents de l’Arxiu.
- Publicació de llibres d’història local i comarcal en coedició amb diverses institucions i entitats de la comarca del Baix Llobregat.
- Ressenya periòdica de les activitats de l'arxiu a la publicació trimestral "Arxius.Butlletí de la Subdirecció general d'Arxius" del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- Servei de consulta de documents, amb capacitat per a 24 persones, amb accés a la base de dades de l’Arxiu i a Internet.
- Consulta de fons i documents digitalitzats a través del cercador de fons i documents de la Xarxa d’Arxius Comarcals.
- Servei d’informació i referència sobre els fons i documents de l’Arxiu, tant per via presencial com per correu, telèfon, fax i internet.
- Servei educatiu, amb visites comentades, prèvia concertació, adreçades als centres d'ensenyament o a altres col•lectius que ho sol•licitin; material didàctic i assessorament en el treballs de recerca de batxillerat i en els crèdits de síntesi d’ESO.
- Servei de reprografia de tot tipus de documents: imatges, sonors, audiovisuals i textuals, d’acord amb les taxes del Departament de Cultura vigents. Les restriccions d’aquest servei estaran vinculades a les condicions de conservació i als drets de propietat intel•lectual dels documents.
- Serveis de suport a l’Administració local de la comarca en temes de gestió documental.
- Biblioteca, amb més de 6.600 volums, especialitzada en el Baix Llobregat, història i arxivística, s’integra dins de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya.
- Hemeroteca, amb més de 500 capçaleres del Baix Llobregat, de les quals 50.000 pàgines són consultables a través del cercador XAC_premsa.

 

Bibliografia
RETUERTA JIMÉNEZ, María Luz. "Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu de Llobregat". A: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Vol. 3, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1989, pàg. 191-211. El Baix Llobregat. Guia d'arxius municipals i comarcal. Consell Comarcal del Baix Llobregat, 2002, pàg. 58-61

Data d'actualització:  08.09.2016