• Imprimeix

Servei didàctic

Unitat didàctica Innocent Paulí i Recerca. ACBEB

Unitat didàctica Innocent Paulí i Recerca. ACBEB

Aquesta activitat està adreçada a alumnes de cinqué i sisé d'Educació Primària, ESO i Batxillerat.

Us proposem la visita a l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre, així com un un taller amb el qual de forma activa fareu d'investigadors i manipulareu i cercareu amb documentació.

En un futur i per raons diverses, com els treballs de recerca, pot resultar de gran utilitat per als vostres alumnes saber que tenen accés a tot aquest volum d’informació i que només la podran trobar a l’Arxiu.

Hem pensat que una bona forma perquè els alumnes entrin en contacte de forma activa amb els materials que ofereix l’arxiu seria fent-los investigar. Els plantegem un interrogant: Es pot reconstruir la vida d’una persona X i la situació econòmica, social i política que li va tocar viure a través de la documentació que va generant al llarg de la seva vida junt amb la que es genera al seu entorn proper?

Mitjançant una sèrie de documents com ara partides de naixement i defunció, diaris, fotografies... i amb l’ajuda del quadern de l’alumne i d’un monitor, el que proposem és que els alumnes, treballant en petits grups de 3 o 4, seleccionin, organitzin i prenguin decisions estudiant els documents.

Posteriorment hauran de comunicar i posar en comú totes les informacions trobades i ordenar-les cronològicament per tal que puguin reflexionar i donar resposta a la pregunta inicial.

L’activitat anirà acompanyada de la visita a l’arxiu, on aprendran tot el procés que haurien de fer si vinguessin a fer una consulta, on hi ha la sala d’atenció al públic, com haurien d’omplir la fitxa d’usuari, la normativa interna de l’ACBEB d’accés i ús, i també on i com es conserven els diferents documents.

També us proposem activitats d’exploració, d’introducció i d’estructuració, per a realitzar al centre de forma prèvia i posterior a la visita, així com un mitjà per avaluar els alumnes. Totes elles complementen l’activitat que es farà in situ a l’arxiu i considerem que són prou interessants i enriquidores per portar-les a terme.