• Imprimeix

Quadre de fons

 • Agència Catalana de l'Aigua, 1972-2004
 • Consell Intercomarcal de les Terres de l'Ebre, 1979-1989
 • Oficina Liquidadora de l'Impost General de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i sobre Successions i Donacions del Dsitricte Hipotecari de Tortosa, 1966-2005
 • Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre, 1861-1982
 • Serveis Territorials del Departament d'Acció Social i Ciutadania de les Terres de l'Ebre, 2001-2005
 • Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 1881-1990
 • Serveis Territorials del Departament de Cultura, 1984-1987
 • Servies Territorials del Departament de Justícia de les Terres de l'Ebre, 2005-2007
 • Servei Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, 1966-2000
 • Consell Comarcal del Baix Ebre, 1990-2000 
 • Ajuntament de Tortosa, 1149-2001
 • Ayudantia Militar de Marina de Tortosa, 1816-1954
 • Dirección General de Regiones Devastadas. Oficina Comarcal de Tortosa, Ministerio de la Vivienda, 1939-1981
 • Districte de Tortosa, 1348-1977
 • Districte de Gandesa, 1613-1899
 • Audiència Criminal de Tortosa, 1883-1892
 • Jutjat de Primera Instància i Instrucció num. 1 de Tortosa, 1927-1980
 • Jutjat de Primera Instància i Instrucció num. 2 de Tortosa, 1955-1980
 • Jutjat de Primera Instància i Instrucció num. 3 de Tortosa, 1939-1989
 • Jutjat de Primera Instància i Instrucció num. 4 de Tortosa, 1950-1989
 • Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Gandesa jutjat comarcal i de districte de Gandesa, 1930-1989
 • Comptadoria d'Hipoteques de Tortosa, 1785-1856
 • Cambres Agràries del Baix Ebre, 1939-1994
 • Col·legi d'Arquitectes: delegació de Tortosa, 1941-1990
 • Hospital Verge de la Cinta, 1977-1987
 • Ràdio Tortosa, 1956-1991
 • Convent de Jesús, 1512-1810
 • Agrupación Mutual Tortosina, 1919-1956
 • Cercle Artístic Òmnium Cultural, 1948-1989
 • Comissió Pro-Gigantes, 1957
 • Comunitat de regants d'Aldea i Camarles, 1932
 • Gremis i confraries, 1585-1853
 • Mútua Patronal Agrícola Comarca de Tortosa, 1931-1982
 • Plataforma en Defensa de l'Ebre, 1970-2004
 • Secció Femenina de la FET i de les JONS, 1950-1981
 • Sindicat de regants de Sant Jaume d'Enveja, 1872-1926
 • Companyia comercial d'arrendaments de delme de la diòcesi de Tortosa, 1765-1783
 • Compañía de Ferrocarriles y Caminos de Hierro del Norte de España, 1867-1980
 • Banc de Tortosa, 1932-1959
 • Fàbrica de mosaics Joan Jardí, 1932-1965
 • Impremta Blanch, 1940-1960
 • Cine Fèmina de Tortosa, 1943-1990
 • La "Veu de l'Ebre", 1989-1999
 • Marquesos de Bellet, 1500-1900
 • Família Cedó, 1561-1853
 • Manuel Arribas, 1940-1960
 • Enrique Bayerri Bertomeu, 1923-1958
 • Manuel Beguer i Pinyol, 1800-1900
 • Ramón Borrell, 1870-1940
 • Marcel·lí Domingo Sanjuan, 1911-1980
 • Luís García Garrabella, 1940-1960
 • Josep Giner Serret, 1940-1950
 • P. Hitz, 1920-1930
 • Josep Matamoros, 1932
 • Ramon Rodríguez de Mier Sanz, 1855-1960
 • Carles Sánchez Pastor, 1938-2002
 • Eduard Solé, 1930-1955
 • Ramon Tafalla Buera, 1865-1946
 • Felipe Tallada Esteve, 1649-2002
 • José Wenetz Piñol, 1846-1933
 • Col·lecció de gravats, 1600-1980
 • Col·lecció de fotografies, 1870-1998
 • Col·lecció de plànols, 1600-1900
 • Col·lecció de cartells, 1920-2000
 • Col·lecció de catalègs, 1942-2003
 • Col·lecció de discs, 1960-1990
 • Col·lecció de enregistraments sonors, 1970-2000
 • Col·lecció de programes de Festa Major, 1906-2009
 • Col·lecció d'invitacions, 1893-2008
 • Col·lecció de programes, 1881-2008
 • Col·lecció de prospectes informatius, 1910-2007
 • Hemeroteca, 1845-2009
 • "La recuperació de la Memòria Històrica", 2005-2006
 • Fons personals
            Família Beguer
            Joan Cid i Mulet, 1941-1988
 • MASSIP i FONOLLOSA, Jesús. "Arxiu Històric Comarcal de Tortosa". A: Guia dels Arxius Històrics de Catalunya. Volum 3. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1989. Pàg. 233-272.