• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACBEB

Adreça:
C/ de Sant Domènec 21-23
43500   Tortosa   (Baix Ebre)
Tel. 977 44 15 25
Fax. 977 44 67 38

Adreça electrònica:
acbaixebre.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acbeb

Horari hivern
Matí: dilluns a divendres, 9-14 h. Tarda: dilluns a dijous, 15,30-18 h.

Horari estiu
De juny a setembre, de dilluns a divencres, 8-15 h.

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles XII-XX

 

Difusió
- . Organització periòdica de conferències, cursos, seminaris i exposicions. . Visites comentades adreçades als centres d'ensenyament o a d'altres grups que ho sol.licitin. . Edició de la revista "Recerca". . Ressenya periòdica de les activitats de l'arxiu a la publicació trimestral "Arxius. Butlletí de la Subdirecció general d'Arxius" del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- . Consulta de documents. . Hemeroteca d'àmbit local i comarcal. . Reproducció: fotocòpies, microfilms de documents i d'imatges digitals amb cds. . Aparell lector
- reproductor de microfilms a la sala de consulta.

Data d'actualització:  08.09.2016