• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACBEB

Adreça:
C/ de Sant Domènec 21-23
43500   Tortosa   (Baix Ebre)
Tel. 977 44 15 25

Adreça electrònica:
acbaixebre.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acbeb

Horari hivern
1 d'octubre al 31 de maig: dilluns a dijous de 8 a 17 h (ininterromput)
Divendres de 8-15h.

Horari estiu
1 de juny al 30 de setembre: dilluns a divendres, 8-15 h

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles XII-XX

 Difusió

  • Organització periòdica de conferències, cursos, seminaris i exposicions.
  • Visites i tallers didàctics adreçats als centres d'ensenyament o a d'altres grups que ho sol·licitin.
  • Edició de la revista "Recerca" i de la col·lecció "Finestres al passat". 

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat. 

Serveis de què disposa

  • Consulta de documents.
  • Hemeroteca d'àmbit local i comarcal.
  • Reproducció digital. 
Data d'actualització:  08.09.2016